Reklama
Reklama

Literárny týždenník 33 – 34/2019

Počet zobrazení: 2158

ÚVODNÍK
* Štefan Cifra: Nevyužitý potenciál Slovenska

TÉMA: SLOVENSKÝ VIDIEK V MINULOSTI, SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI
* Janka Martincová: Na margo okrúhleho stola Literárneho týždenníka Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského vidieka: Je náš vidiek vidiekom?

AKTUALITY
* Medzinárodné ceny EGONA ERWINA KISCHA
* K storočnici VOJTECHA ZAMAROVSKÉHO
* Dve ocenenia GUSTÁVOVI MURÍNOVI

GLOSA
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ODBER A PREDPLATNÉ
* Predplaťte si Literárny týždenník

ESEJ
* Pavol Tomašovič: Esej o strachu ľudí zo sociálnej izolovanosti: Sami proti sebe

LITERÁRNA SÚŤAŽ
* Štefan Cifra, tajomník SSS: Súťaž O CENY A PRÉMIE Spolku slovenských spisovateľov: Zapojte sa do súťaže o CENU ČITATEĽA (Hlasovanie trvá do 20. októbra!)

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA
* Ľudovít Števko: Politika v pozáručnej dobe
* Branislav Fábry: Úskalia klimatického summitu

REPORTÁŽ
* Gustáv Murín: Niš – nová brána do Srbska

DIVADLO/MUZIKÁL/OPERETA/HUDBA
* Jana Nežatická: Návrat Tisícročnej včely: Obnovený úspešný slovenský muzikál na scéne nitrianskeho divadla pri príležitosti jeho 70-ročného jubilea
* Vladimír Blaho: Začiatok jubilejnej stej sezóny Slovenského národného divadla: Nepríjemný dojem z ozvučenia

TÉMA: SLOVENSKÝ VIDIEK V MINULOSTI, SÚČASNOSTI A BUDÚCNOSTI
* Stanislav Buchta, František Mach: Niekoľko poznámok k problematike vidieka a k jeho rozvoju: Hľadanie východísk a riešení

VIZUÁLNE UMENIE/MALIARSTVO/MONOGRAFIA
* Ľudovít Petránsky: GAŽOVIČ na tepe domova a sveta
* Dušan Mikolaj: Nezvyčajný návrat WEISZA-KUBÍNČANA
* Dušan Mikolaj: Kto bol RUDO DIČKA?

ROZHOVOR
* Hovoríme s cestovateľom a spisovateľom PAVLOM VITEKOM o „jeho“ Rusku: Po legendárnej železnici Ruskej federácie (zhovára sa Igor Válek)

PÔVODNÁ TVORBA/ESEJISTIKA/HISTÓRIA/LITERATÚRA FAKTU
* Dušan Čaplovič: Hľadanie pravdy o dejinách a živote: Úvodné pripomenutie a vyznanie; Reťazenie v dejinách Slovenska; Moje slovo o Slovensku

PÔVODNÁ TVORBA/POÉZIA
* Marta Rumanová: Spomienky: Kvety; Nešťastie neba; Mŕtvy; Zamyslenie; Človek; Vám; Princezná

ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ/LITERATÚRA
* Miroslav Pius: Byť prítomný v sebe samom

RECENZIE
* Augustín Maťovčík: Monografia hodná ocenenia: (Premeny Jasenice: Jasenica v premenách času. Zostavovateľ Richard Pekar. Vydala obec Jasenica, 2019, 1. vyd., 298 s. ISBN 978-80-570-1112-5)
* Viliam Apfel: Čo neodvial čas (SZABÓ , Ivan: Významné osobnosti starého Prešporka. Bratislava: Perfekt, 2018, 1. vyd., 107 s., ISBN 978-80-8046-899-6)
* Dáša Machalová: Poznávanie v čase i v priestore (BERKA, Tomáš – BAHNA, Ján M.: Vily nad hradom. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 303 s., ISBN 978-80-8114-391-5)
* Ján Mičko: Prelínia troch vedných oblastí (KEVE, Tom: Triáda: Fyzici, analytici, kabalisti. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019, 496 s. ISBN 978-80-8202-080-2, viaz.)

ZO SVETA LITERATÚRY/OSOBNOSŤ/JUBILEUM/PODUJATIA
* Ivan Jackanin: Dmytro Pavlyčko – priateľ Slovenska

* Mária Rapošová: Medzinárodné sympózium SAS

SERVIS

AKTUALITY/PODUJATIA
* Konferencia o diele DOMINIKA TATARKU inšpirovaná literárnou vedkyňou MÁRIOU BÁTOROVOU: Slovenská literárna veda a literatúra v Paríži
* Pavol Dinka: Výstava fotografií EDUARDA TIMKA v Záhorskom múzeu v Skalici: „Já bich neglobalizoval...“
* Zlata Matláková: Trnavské dni 2019

NEKROLÓG
* Zomrel legendárny scénograf a choreograf VILIAM JÁN GRUSKA

POZVÁNKA
* Literárne múzeum SNK pozýva na interpretačný literárno-hudobný poetický program venovaný tvorbe básnika JÁNA SMREKA KRÁSNA HRA vo štvrtok 17. októbra o 17.00 hod. v Národnej dvorane Literárneho múzea na Ul. M. R. Štefánika 11 v Martine

PREČÍTAJTE SI
* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM
* Ján Maršálek: Na politickú nôtu; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Zuzana Brnoliaková: Myšlienky
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Emil Poláčik: Balady: Volebná; Štátnochlievová
* Milan Kenda: Morality a iné hity
* Marta Germušková: O demokracii
* Ján Grešák: Zádrapky
* Milan Kupecký: Prišlo mi na um...
* Alexander Scholz: Drobné úvahy

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Štefan Kónya: Obnovujme medziľudské vzťahy
* Katarína Demeterová: Oscilujúca tvrdosť v nás

Kresba: Vlado Kolesár
Kresba: Peter Gossányi

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama