Literárny týždenník 43 – 44/2017

Počet zobrazení: 3917


ÚVODNÍK
* Pavol Dinka: Vianočný príbeh

OCENENIA/SLOVENSKÁ KNIHA/SÚŤAŽE/ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Štefan Cifra: V znamení pôvodne j slovenskej literatúry: Tri literárno-kultúrne podujatia v Budmericiach: Spolok slovenských spisovateľov odovzdával ocenenia: Ceny SSS za celoživotné dielo: Uvedenie nových kníh z Edície časopisu Dotyky: Súťaž mladých básnikov Cena Rudolfa Fabryho

OSOBNOSTI/SSS
LAUREÁTI CENY SSS ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO (BUDMERICE 8. 12. 2017)

* Miroslav Bielik: Laudácia na JOZEFA VLADÁRA
* Pavol Dinka: Laudáci a na ANTONA BLAHU
* Dušan Mikolaj: Laudáci a na JÁNA ČOMAJA

AKTUALITY/SSS
* Anketa Literárneho týždenníka k 25. výročiu vzniku SR a 30. výročiu vzniku LT
* Prezentovali novú knihu Pavla Dinku pri príležitosti autorovho jubilea: Prínosné dielo literatúry faktu:
* Horehronský spev v zozname UNESCO
* Výsledky literárnej súťaže Ruže mojej duše

VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
* V zápase za slovenskú štátnosť: Štvrťstoročnica SKSI Slovakia plus

AKTUALITY
* Vernisáž i promócia knihy (Miroslav Bartoš: Deň, aký ti patrí)
* Vianočný koncert (umelecké telesá ADOREMUS a WARCHALOVCI 26. 12. 2017 o 16.00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave)
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

NEKROLÓG
* Jozef Vladár: Odišiel významný slovenský archeológ: Za PhDr. TITUSOM KOLNÍKOM, DrSc. (1. 1. 1932, Hrachovište – 27. 11. 2017, Nitra)

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI/NÁZORY
* Jozef Čertík: Dubčekovo dojatie nad Havlovou kandidatúrou
* Gustáv Rumánek: Na slovo-dve, niektorí naši poslanci!

ARCHEOLÓGIA
* Jozef Vladár – Egon Wiederman: Slovensko – križovatka pravekých európskych kultúr
* Miroslav Pius: Venuša z Nemčinian

SOCIÁLNA POLITIKA
* Ladislav Moravík: Dôležitosť solidarity v dnešnej spoločnosti

DIVADLO
* Terézia Ursínyová: Mama mia! A stále zelené melódie
* Milan Polák: Besame mucho – najnovšia premiéra Radošinského naivného divadla: Ďalšia Štepkova správa o nás
* Jano Rácz: „Každý vek má svojho Shakespeara“

ESEJ
* Ľuboš Jurík: Na okraj knihy Jozefa Banáša Kód 9.1.7: Odkódovanie Jozefa Banáša

JAZYKOVEDA
* Ján Kačala: Spisovný jazyk – prestížna forma národného jazyka

ESEJ
Anton Blaha: Existuje československá kultúra?

VÝTVARNÉ UMENIE/HISTÓRIA
* Dušan Mikolaj: Krivošovo ponorne zhmotnené maľovanie
* Dve miesta, spoločné utrpenia: Jude osudy Ivana K.

LITERATÚRA
* Snina historicky jubilejná, literárne Gerbócova

ESEJ
* Zuzana Martišková: Moderná škola 21. storočia

ROZHOVOR
* Netradične o tradičnom s básnikom a kapucínskym mníchom: Túžba byť poslom dobra (s PAVLOM KORBOM sa zhovára Janka Martincová)

VIANOCE
* Anna Sláviková: Vianoce v podjavorinskom kraji: Stará vianočná pohľadnica
* Na Kysuciach vytvárajú vianočné ozdoby už viac ako šesťdesiat rokov: Ťažisko produkcie putuje do zahraničia (s ANNOU OSTRUŽIAROVOU sa zhovára Pavol Kall)
* Igor Válek: Betlehemy na ceste od Assisi po Rajeckú Lesnú

VIANOČNÉ ČÍTANIE/PRÓZA
* Kukučínove vyznania v dni sviatočné (Z archívnych materiálov pripravil Pavol M. Kubiš)
* Jarosław Iwaszkiewicz: Jazvec (Z poľštiny preložil Ivan Jackanin)

VIANOČNÉ ČÍTANIE/POÉZIA
* Jana Štefánia Kuzmová: Dotyk s partitúrou Boha (Vianočné reflexie); Modlitba vo večer trojkráľový; Matke Ježišovej
* Margita Ivaničková: Nadláska
* Igor Válek: Čas Vianoc (Milanov i Rúfusovi)

RUSKÁ POÉZIA
* Jaroslav Rezník: Uchvatnú mal silu: V decembri bol v tej krajine sneh diabolsky čistý
* Sergej Jesenin: Čierny človek (Z ruštiny preložil Jaroslav Rezník)

RECENZIE
* Viliam Apfel: Dávno stratený svet  (MENCLOVÁ, Dobroslava – PIFL, Alfréd: Podhradie, Zuckermandel, Vydrica. Bratislava: Marenčin PT, 2017)
* Ivan Jackanin: Kameňom úrazu sú reálie (PROCHASKO, Taras: Z toho sa dá spraviť niekoľko poviedok. Preložil Patrik Oriešek. Bratislava: OZ Brak, 1. vyd., 2015)
* Lenka Mihová: Príťažlivá modernistka (KAŠČÁKOVÁ, Janka: Katherine Mansfieldová medzi dvoma svetmi. Ružomberok: Verbum, 2015)

ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
* Jana Nemčeková: Hurban – vzor pre mladú generáciu
* Vojtech Kárpáty: Niekoľko slov k výstavnému projektu Archívu Matice slovenskej: Sláva národa hodná je obetí ...

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSSň

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – január 2018

  • * 4. 1. 1953 – Jozef Ponec (65)
  • * 12. 1. 1988 – Martin Chudík (30)
  • * 12. 1. 1948 – Janka Poláková (70)
  • * 13. 1. 1958 – Peter Bulík (60)
  • * 15. 1. 1938 – Pavla Sabolová (80)
  • * 28. 1. 1928 – Dušan Roll (90)
  • * 29. 1. 1948 – Elena Cmarková (70)
  • * 29. 1. 1943 – I van Sulík 75)

JUBILEUM/ČÍTANIE/POÉZIA
* Zablahoželali Michalovi Chudovi
* Teofil Klas: Žičenie (Miškovi Chudovi na sedemdesiatku)

PODUJATIA
* Studňa sa tajne s dažďom zhovára
* Ceny Slovenských pohľadov
* Jašíkove Kysuce 2017 (vyhlásenie výsledkov)
* Vladimíra Komorovská: Ceny AOSS
* Prezentácia kníh v Martine (ĽUBOŠ JURÍK Rok dlhší ako storočie)
* Spomienka a jubileá (Cyklus Rozpamätávanie pokračoval pripomenutím ELENY HOLBOVEJ-PATKOVEJ; V banskobystrickej odbočke SSS si pripomenuli životné jubileá JOZEFA BLAHU a STANISLAVA MIČEVA)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Peter Mišák: Alicine psy. Rozmery: 140 x 210 mm, 161 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8061-999-2. Cena: 9,90 €
* Gabriela Rothmayerová: Ako mladnú muži. Rozmery: 140 x 220 mm, 159 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-000-0. Cena: 9,90 €

PREČÍTAJTE SI
* Romboid (9 – 10/2017) prináša
* Na www.noveslovo.sk

LiTERÁRIUM
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Milan Kupecký: Perly ducha; Koncoročný aforizmus
* Dušan Mikolaj: Múdrosť na nezaplatenie; Novodobý Ahasver; Výsledok samovzdelávania; Strava strednej triedy
* Ján Grešák: Zádrapky: Výstražná; O smole
* Jozef Čertík: Po(o)pravené príslovie; Pravicové heslo; Sľúbili sme si...
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Milan Kenda: Vízie bez provízie

NA SILVESTROVSKÚ NÔTU
* Vladimír Bačišin: Štát , sex a revolúcia

Kresby na str. 1 a 19: Martin Kelennberger: Betlehem, PF 2018
Kresby na 24 str.: Vlado Javorský, Ľubomír Kotrha

(Budúce číslo LT vyjde v stredu 17. 1. 2018)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984