Reklama
Reklama

Literárny týždenník 5 – 6/13. 2. 2019

Počet zobrazení: 2623

ÚVODNÍK
* Dušan Mikolaj: Problémy slovenských krajanov

AKTUALITY
* Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov: Za kultúrny dialóg...
* Stretnutie s Hviezdoslavom v Trenčíne
* Štefan Cifra, šéfredkator Literárneho týždenníka, správca a administrátor interentových stránok Spolku slovenských spisovateľov: Prezreli ste si vyše 2 000 000 stránok!
* Slovenský vidiek sa mení: Seminár Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti
* Antológia Básnici 2018

OHLAS
* Štefánia Kuzmová: Mám sen alebo bozk tieňu

ODBER A PREDPLATNÉ
* Darujte 2 % z dane pre Literárny týždenník a pre Spolok slovenských spisovateľov
* Predplaťte si Literárny týždenník

ČRTA
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ
* Pavol Dinka: O externalitnom skúmaní pravdy a o hľadaní normatívnej hranice vo viere: Čierne verzus biele (Rimbaudove samohlásky)

POÉZIA
* Jozef Čertík: Čistenie kedysi a dnes: Nadčasová báseň
* Janko Jesenský: Čistenie

ZAMYSLENIE
* Milan Zelinka: Prečo Rakúsovi Žobráci?

ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA
* Ľudovít Števko: V prezidentskej kampani nejde do tuhého
* František Škvrnda: Nová hrozba pre Európu
* Branislav Fábry: Ústavný konflikt vo Venezuele

KNIŽNÁ KULTÚRA/HISTÓRIA
* Rudolf Belan: Pred sedemdesiatimi rokmi vzniklo Nakladateľstvo SMENA: Odkrývanie histórie Smeny

DIVADLO/PRÍTOMNOSŤ A MINULOSŤ BRATISLAVSKEJ NOVEJ SCÉNY
* Katarína Kolláriková: Premiéra divadelnej adaptácie slávneho románu Rozum a cit na bratislavskej Novej scéne: Všetkým generáciám
* Bohuslav Rapoš: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne: Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia

HUDBA
* Miloš Jurkovič: Úsmevné príhody z pripravovanej knihy Kruhy: O orchestri a dirigentoch

VIZUÁLNE UMENIE/SOCHÁRSTVO

TÉMA: SOCHÁRSKA STATUA 2019
* Iveta Tomašcová: V hľadaní svojej sochy
* Ľubomír Ferko:  Dialógy absolventov z doby temna

Z VÝTVARNÉHO ŽIVOTA
* Zuzana Sýkorová: Premeny ponad konkrétny čas
* Pozvánky na výstavy: Rok 2019 v SNG
(Stranu pripravil Dušan Mikolaj)

OSOBNOSTI/JUBILEUM/LITERATÚRA
* Jozef Čertík: Pripomíname si 170. výročie narodenia velikána slovenskej literatúry PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA (* 2. 2. 1849 – † 8. 11. 1921): Hviezdoslav ožíva
* Jozef Čertík: Pokus o interpretáciu básne P. O. Hviezdoslava Čo je človek?

PÔVODNÁ TVORBA/MLADÁ PRÓZA
* Jozef Čertík: Súťaž Tajomstvo atramentu
* Daniel Kupka: Skočiť je jednoduché

MLADÁ POÉZIA
* Adam Kollár: Prelomenie; Prenesenie významu; Do tmy; Najjemnejšie pohyby; Neutíšiš; xxx; Fragmenty II: Dedo; Teplá hnusná klietka

RECENZIE
* Ľuboš Jurík: Príbeh Generála Schwarza v RAF (VITKO, Pavol: Pokoriteľ Alsterufera/The humiliator of the Alsterufer. V slovenskom aj v anglickom jazyku. Preklad: Ľubomír Ondruš. Bratislava: Vojenská podporná nadácia, 2018, 1. vyd., 532 s., ISBN 978-80-972190-2-4)
* Jaroslav Rezník: Nie je to báseň v cudzom jazyku (VAŇATKA, Radovan: Proglas – hlaholika ako Božie písmo. Bratislava: Vlastným nákladom, 2017, 1. vyd., 108 s., ISBN 978-80- 972723-8-8, brož.)
* Hana Košková: Podtext podstatného cez zdanlivé maličkosti (FARKAŠOVÁ, Etela: S predtuchou svetliny. Ilustrácie Květa Fulierová. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 120 s., ISBN ISBN 978-80-8202-047-5)
* Patrik Šenkár: Za udržanie identity a slovenskosti krajanov  (HRKĽOVÁ, Mária Katarína: Zastavenia v čase. Nadlak, Rumunsko: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, 282 s., ISBN 978-973-107-128-2)
* Milan Kenda: Keď znova vládla inkvizícia (ŠVENKOVÁ. Viera: Modré obdobie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 136 s., ISBN 978-80-8202-038-3, viaz.)
* Lenka Mihová: Utrpenie a fénix grékokatolíkov (ĽUPTÁK, Richard: Znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Prešov: Universum, 2016, 1. vyd., 191 s., ISBN 978-80-89046-96-6)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEDOSKOP

RECENZIE
* Mária Bátorová: Hviezdoslavove Krvavé sonety v angličtine: Právom máme byť na čo hrdí (HVIEZDOSLAV, Pavol Országh: The bloody sonnets. Preklad poézie a úvodná esej John Minahane. Ilustrácie akad. maliar Dušan Kállay. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2018, 64 s., ISBN 978-80-8119-114-5)
* Ivan Jackanin: Hviezdoslavova hviezda
* Eva Palkovičová: Výnimočný zjav čilskej poézie (HUIDOBRO, Vicente: Skryté pagody a iné básne. Výber a preklad Viera Dubcová. Zodpovedný redaktor Ladislav Franek. Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2018, 1. vyd., 135 s., ISBN 978-80-89207-21-3, brož.)

POÉZIA
* Jaroslav Rezník: Možno sa raz stane (Radomirovi Andrićovi k 75)*

SERVIS

ZO ŽIVOTA SSS
* SÚŤAŽ O CENY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV (prihlášky do 20. 2. 2019)
* Zlata Matláková: Dvojaký sviatok poézie v Trnave: Benjamín Škreko prezentoval nové knihy

PREČÍTAJTE SI
* Slovenské pohľady 2/2019
* Na www.noveslovo.sk

NOVINKY EDÍCIE MLADÝCH SLOVENSKÝCH AUTOROV ČASOPISU DOTYKY
* Simona Dolníková: POLYCHROMATICKÉ JABLKO. Rozmery: 140 x 160 mm, 84 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8194-103-0. Cena: 5,90 €
* Pavol Ičo: PODCHOD. Rozmery: 140 x 170 mm, 139 s., mäkká väzba , ISBN 978-80-8194-104-7. Cena: 6,90 €

NEKROLÓGY
* Za ANTONOM KRETOM
* Zomrel slovenský exilový spisovateľ IMRICH KRUŽLIAK

LiTERÁRIUM
* Jozef Bily: Drobničky XXL
* Milan Kupecký Aforizmy;
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Zuzana Brnoliaková: Epigramy
* Ján Grešák: Zádrapky
* Zdenka Kalčíková: Zlodemetre;
* Alexander Scholz: Návraty do detstva
* Emil Poláčik: Akademická balada
* Milan Kupecký: Prišlo mi na um...

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* René Pavlík, člen združenia Rastic: Kto bol najväčší Slovák?
* Jozef Hlušek, Čadca:  Teškozlovensko

Kresby: Peter Gossányi

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama