Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Literárny týždenník 7 – 8/2019

Počet zobrazení: 2185

ÚVODNÍK
* Štefan Cifra: Najväčší Slováci

RIPORT
* Pavol Dinka: Schody návratov: Z prezentácie knihy Rudolfa Schustera

ZO ŽIVOTA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
* Miroslav Bielik, predseda SSS: Dom slovenských spisovateľov pred obnovou

AKTUALITY
* Udelili Ceny Fra Angelica

ČRTA
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

ESEJ
* Pavol Dinka: O hľadaní (dis)harmónie medzi individuálnym záujmom a verejným blahom: Katarzia v osamelosti

ANALÝZY A PROGNÓZY
* Ján Čomaj: Hrozivé mračno nad našou budúcnosťou
* František Škvrnda: Trumpove patálie s múrom

REPORTÁŽ/HISTÓRIA/ARCHEOLÓGIA
* Viktor Timura: Historický exkurz po zarastených chodníkoch a stopách predkov: Ku kultovému Oltárkameňu

DIVADLO, FILM
* Vladimír Blaho: Na okraj filmu Alfonsa Cuaróna Roma: Mexiko verejné i súkromné
* Mária Bátorová: Premiéra novej divadelnej hry: Bjørnstjerne Bjørnson a Slovensko
* Bohuslav Rapoš: Rozpomienky na divadelné zákulisie a osobnosti druhej polovice minulého storočia: Čo som prežil v bratislavskej Novej scéne (II)

PRÁVO/POLITOLÓGIA
* Jaroslav Chovanec: O voľbe prezidenta Slovenskej republiky

ESEJ/SOCIOLÓGIA
* Pavol Tomašovič: Starosť o spoločenstvo

ESEJ/FILOZOFIA
* Etela Farkašová: :Niekoľko myšlienok o knihe OTAKARA ANTOŇA FUNDU: K filosofii náboženství, Karolinum, 2017: O zmysle života/o živote ako zmysle

VIZUÁLNE UMENIE/VÝTVARNÍCTVO
* Dušan Mikolaj: Textile art of today: Niťami ponad kontinent

ŽIVOT VÝTVARNÉHO UMENIA
* Janka Martincová: V krajinách maliarov M. B.
* Prerušený príbeh Františka Hübla
* Zuzana Sýkorová: Knižná kultúra
* Dvakrát od Brunovských
* Anjelsky u anjela

ROZHOVOR/ENVIROMENTALISTIKA
* Zhovárame sa s environmentalistom MICHALOM KRAVČÍKOM: Slovenskej krajine podrezávame žily (zhovára sa Tatiana Jaglová)

REPORTÁŽ/ARCHEOLÓGIA/ÚVAHA
* Alžbeta Remiášová: Parádnice z bronzovej doby
* Miroslav Pius: Som len úbohý rozprávač príbehov: Malá epifánia nad štyridsať rokov starým textom

PÔVODNÁ TVORBA/VEDECKÁ FANTASTIKA
* Ján Fekete–Apolkin: Dôkaz: Návrat do Tábora

PÔVODNÁ A PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA
* Ján Nagajda: Keď dohrá hudba; Napospas; Šagrénová koža; Pavlovov reflex; S čertom na koze; Memento; Na konci

RECENZIE
* Jozef Špaček: Pocta štátotvornému generálovi (BANÁŠ, Jozef: Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle. Bratislava: IKAR, a. s., 2018, 1. vyd., 471 s., ISBN 978-80-551-6500-4)
* Lenka Mihová: (Ne)obyčajný život (GOLIÁN, Ján – MOLDA, Rastislav, a kol.: (Ne)obyčajný život farára. Bratislava: Society for Human studies, 2018. 285 s. ISBN 978-80-972913-2-7)
* Viliam Apfel: V krajine ostrovnej civilizácie Malgašov (FIEDLER, Arkady: Madagaskar moja láska. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. r. o., 2018, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-80-8202-040-6)
* Jaroslav Chovanec: Užitočná publikácia – pre samosprávy i pre vedu (PALÚŠ, Igor, a kol.: Formy uskutočňovania obecnej samosprávy. Košice: UPJŠ a FVS, 2018, 1. vyd., 250s., ISBN: 978-80-8152-663-3)
* Peter Mišák: Čo navial osud pod nohy človeka (KOŠKOVÁ, Hana: Odprevadiť záveje. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 80 s., ISBN 978-80-8202-058-1)
* Ingrid Lukáčová: Silne znejúce Pianissimo (ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, Oľga: Pianissimo. Prešov: Vydavateľstvo Ladislav Cuper, 2018, 1. vyd.)
* Ján Baláž: Manželské poetické duo (ROCHALLYI, Gabriela – ROCHALLYI, Radoslav: Arété. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 96 s., ISBN 978-80-8202-041-3)
* Marína Mesárošová: Prekvapivá časová línia (MONOŠOVÁ, Martina: Ples u vojvodkyne. Bratislava: Marenčin PT, s. r. o., 2018, 1. vyd., 224 s., ISBN 9788056902240)

SVET LITERATÚRY/ PREKLADOVÁ LITERATÚRA/KALEIDOSKOP
* Jozef Čertík: Žáčkova Café Robinson
* Jiří Žáček: Kaviareň Bellevue; Celebrity café; Café Noir
* Augustín Maťovčík: Albert Škarvan a L. N. Tolstoj: Zápis v denníku Alberta Škarvana 7. 2. 1926
* Martin Prebudila, Nina Simićová: Zlaté medaily za literatúru srbským básnikom RADOMIROVI ANDRIĆOVI a SELIMIROVI RADULOVIĆOVI
* Ivan Jackanin: Leopold Lahola vo Vsesvite

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS

JUBILUJÚCI SPISOVATELIA – ČLENOVIA SSS – MAREC 2019
* 1. 3. 1944 – Anna Olšovská (75)
* 8. 3. 1934 – Ján Solovič (85)
* 9. 3. 1954 – Lena Riečanská (65)
* 12. 3. 1964 – Katarína Bolaňosová (55)
* 13. 3. 1949 – Eva Tkáčiková (70)
* 23. 3. 1984 – Katarína Mosnáková-Bagľašová (35)
* 25. 3. 1934 – Ján Findra (85)
* 25. 3. 1939 – Marián Minárik (80)
* 29. 3. 1944 – Vladimír Holan (75)
* 30. 3. 1939 – Vlastimil Kovalčík (80)
* 31. 3. 1939 – Jozef Mikloško (80)
* 31. 3. 1939 – Elena Rumánková (80)

SÚŤAŽE
* Erik Ondrejovič: Výsledky Wolkrovej Polianky 2018

PREČÍTAJTE SI
* Romboid 7/2018
* Na www.noveslovo.sk
* R. A. Ružomberský: Nové Rozhľady definujú Ružomberskú literárnu skupinu

KNIŽNÉ NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SSS
* Etela Farkašová: Scenár & Uvidieť hudbu. Rozmery: 120 x 210 mm, počet strán 432, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-070-3. Cena: 11,90 €
* Martin Prebudila: No tak, usmej sa... Rozmery: 145 x 215 mm, počet strán: 240, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-071-0. Cena: 9,90 €
* Stanislav Háber: Smerovník žmýka pyžamu. Rozmery: 125 x 190 mm, počet strán: 88, mäkká väzba, ISBN 978-80-8202-051-2. Cena: 3,95 €

POZNÁMKA
* Marián Servátka: Ako sme chýbali v Minsku

LITERÁRIUM
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Milan Kenda: Vízie bez provízie
* Ján Čomaj: Holé vety
* Milan Kupecký: Feminisaforizmy alebo o nežnom pohlaví
* Ján Grešák: Zádrapky: O slobode prejavu; Optická; O chémii v morálke; Vedomostná; O antagonizme; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Milan Hodál: Epigramy: Kresťanské Slovensko; Slovenské zdravotníctvo; Zbierka zákonov
* Alexander Scholz: Drobné úvahy
* Tomáš Turner: Ty, kamarát, ty!; Žijeme technikou
* Jozef Bily: Drobničky XXL

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Katarína Holcová, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha: Založme„Antigender štúdiá“
* Štefan Horský, Bratislava: Pomník neznámemu autorovi...

Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Esencia cynizmu a pokrytectva
Kto sa smeje naposledy
Návrat posolstva Novočerkaska
OSN – dítě války
Trumpov „mierový kšeft“ na arabskom bazáre
Ad.: Idioti v politike
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Idioti v politike
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama