M. Kusý o przniteľoch marxistickej filozofie

(Krátka ilustrácia k eseji Petra Jemelku)
Počet zobrazení: 12849

Pozorní čitatelia Slova iste zaregistrovali ohlas Františka Novosáda staťou Max Weber na Slovensku na esej prevzatú zo Salonu Práva: Petr Jemelka: Bílá místa dějin naší filosofie . Pripomína v nej na príklade vydania výberu textov z diela Maxa Webera, ako a kým bola na Slovensku prekračovaná „magická hranica polovice 19. storočia“. Približuje v nej záslužnú prácu Ladislava Holatu na projekte Filozofických odkazov zrodenom na začiatku sedemdesiatych rokov, ktorý obsahoval okolo sto diel, rozdelených na tri skupiny: klasická filozofia, marxistická filozofia, súčasná nemarxistická, resp. súčasná buržoázna filozofia. Do konca roku 1989 ich vyšlo okolo päťdesiat, medzi nimi v roku 1983 výber z diela nemeckého sociológa Maxa Webera pod názvom K metodológii sociálnych vied.

Ak Petr Jemelka píše, že v Bratislave bola oná „magická hranica“ prekračovaná, zmieňuje sa však aj o tom, že slovenský filozof Miroslav Kusý „odmítal šmahem veškerou produkci, která mohla být oficiálně publikována. Vyjadřoval skutečné pohrdání těmi intelektuály, kteří za normalizace zůstali ve své profesi.“

Myslím, že skúsenosť Ladislava Holatu zo začiatku roku 1987 je toho výrečným svedectvom. Vtedy sme v Novom slove uverejnili na dve pokračovania jeho – podľa vtedajšej redakcie – podnetný perestrojkový článok. Ostatné je už, ako dobová ilustrácia, prevzaté z mojej knihy Ako sme (ne)robili perestrojku, CCW 2020.

Prof. PhDr. Ladislav Holata, CSc.: Filozofia v stratégii urýchlenia 1. Zamiesť pred vlastným prahom, Nové slovo 1/8. 1. 1987, str. 23.
Prof. PhDr. Ladislav Holata, CSc.: Filozofia v stratégii urýchlenia . Mnohé začať odznova, Nové slovo 2/16. 1. 1987, str. 23.

*
„Ak by sa to dalo a malo by to nejaký zmysel, žaloval by som Holatu v mene marxistickej filozofie pre hlbokú urážku na cti. To by som však musel všetkých domácich Holatov a Hrzalov žalovať za ich účasť na jej invalidizácii a zdebilnení v rámci onoho vychýreného normalizačného procesu, v ktorom dospeli k svojmu reálnemu marxizmu. (...) Bože, ochraňuj Gorbačova pred takýmito »priateľmi« jeho dramatického konceptu prestavby, pred takýmito prestavbármi. S nepriateľmi prestavby si azda pomôže sám. (8. 1. 1987)
Miroslav Kusý: Prestavbári I. In.: Na vlnách Slobodnej Európy, Smena, Bratislava 1990, 203 strán, str. 10 – 11.

*
„V dnešnom čísle uverejňujeme otvorený list prof. L. Holatu ako jeho reakciu na prvý článok publikácie, o ktorej je reč – Prestavbári I. Prečo ten »spech«, keď sme sa pred troma rokmi vôbec neponáhľali?
Máme pre to nasledovné dôvody. Keď sme uverejnili na začiatku roku 1987 článok L. Holatu Filozofia v stratégii urýchlenia, tušili sme nepríjemnosti. Naše, nie autorove. Za tento článok si začali L. Holatu všímať orgány, ktoré sa inak vede venujú len okrajovo. Pripomínam, že to bolo za ten istý článok, ktorý pán Kusý kritizoval vo svojom fejtóne. Okrem iného je to tiež príklad, v akom Absurdistane sme donedávna žili.“
Emil Polák: Namiesto recenzie. M. Kusý: Na vlnách Slobodnej Európy, Nové slovo 35/30. 8. 1990, str. 2.

*
„Profesor Miroslav Kusý si získal svojím principiálnym odporom voči normalizátorskému režimu minulých rokov uznanie všetkých poctivých ľudí a stal sa obrovskou morálnou autoritou vo veciach odborných i verejných. Znamená to však, že všetko, čo povie, je »slovo božie«, že sa nemôže v jednotlivostiach mýliť, že je apriori imúnny voči jednostrannému úsudku, že nemôže podľahnúť istému nedorozumeniu?“
Ladislav Holata: Audiatur et altera pars (Otvorený list prof. M. Kusému), Nové slovo 35/30. 8. 1990, str. 4 – 5.

P. S. 2021

Na otvorený list Ladislava Holatu profesor Miroslav Kusý nezareagoval. V tom čase bol už v inom víre udalostí a k tomu, že je marxistický filozof sa už vlastne nehlásil.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984