Reklama
Reklama

Medicínsky pohľad na dianie okolo koronavírusu

Reakcia na článok Eduarda Šeba
Počet zobrazení: 2384

Názor na článok Eduarda Šeba – Kto bude niesť zodpovednosť za zníženie životnej úrovne po koronavíruse

KARANTÉNA

Tá je jasná v prípadoch dokázaného koronavírusu a tou je, zostať doma po dobu 14 dní. Ale čo ostatní občania? Tu sú veľmi rozporuplné názory. Väčšina osôb rôznych profesií vrátane masmédií odporúča chodiť von len v najnutnejších prípadoch (nákup., lekáreň...), pričom sa však ešte dnes nevie, či to budú týždne alebo mesiace... Čo to spraví s nadpolovičnou skupinou dospelých s nadváhou alebo obezitou, ktorých počet dosahuje hrozivé číslo – až 60 % obyvateľstva v SR a sú v podstate najväčšou rizikovou skupinou!?

Pričom väčšina z nich má ešte navyše pridružené ochorenia – cukrovku a vysoký tlak. Tí doma cvičiť určite nebudú, keď to ani doteraz nerobili. Dôsledok? Ešte viac priberania na váhe, zhoršenie zdravotného stavu, zvýšená spotreba liekov a s tým spojené aj vyššie ekonomické náklady. A u viacerých z nich nielen zvýšená chorobnosť, ale aj úmrtnosť. A to nielen vo vysokom veku. Tento „ triumvirát“ (obezita, diabetes, hypertenzia) sa u nás vyskytuje najčastejšie medzi 40 – 60 ročnými občanmi!

V tejto súvislosti považujem plošné zaradenie obyvateľov nad 65 rokov do rizikovej skupiny za veľmi nešťastné, nesprávne a v mnohých prípadoch až diskriminačné, pretože aj v tejto skupine je značný počet pracujúcich a športujúcich zdravých ľudí.

Stotožňujem sa s názorom psychológa Pavla Kardoša, že informačný tok je v rôznych médiách často nereprezentatívny, aj z neoverených zdrojov a je ladený skôr negatívne. Profesor Kardoš správne hovorí, že sa zmenil náš stereotyp, čo má veľký vplyv na rodinu, deti, na ich psychiku, kde sa prejavujú aj negatívne prvky, ako sú  prejavy napätia, strachu, paniky...

Na Lekárskej fakulte nás psychológovia učili, že dlhodobá izoláciaobmedzenie aktivít má mnohé negatívne dôsledky. Okrem fyzickej inaktivity a z toho vyplývajúcich mnohých chorobných „možností“ je značný priestor k nárastu konfliktov a domáceho násilia. Zvyšuje sa aj spotreba alkoholu, v dnešnej dobe aj užívanie návykových látok, závislosť na počítačoch, telefónoch, ale aj gamblerstvo. Každý deň karantény navyše nám tieto negatívne momenty nastavia zrkadlo...

ODLOŽENIE OPERÁCIÍ A OPERÁCIE LEN V AKÚTNYCH PRÍPADOCH

Odklad operácií chronických pacientov má jeden vážny a veľmi významný negatívny moment. Nemalá časť týchto  pacientov sa po niekoľkých týždňoch môže stať subakútnymi, alebo akútnymi a my chirurgovia dobre vieme, že nie každá akútna operácia sa skončí dobre. V prípadoch akútnych operácií neexistuje nulová úmrtnosť!

Najmarkantnejšie sa to ukazuje pri ischemickej chorobe srdca (predinfarktové, poinfarktové stavy). Je nemalá skupina týchto pacientov, ktorí spĺňajú kritéria na operáciu, alebo invazívny výkon, subjektívne sa cítia relatívne dobre, dalo by sa povedať, že sú v chronickom štádiu (v pokojovom režime nemajú typické bolesti na hrudníku) sú v čakacej dobe niekoľko týždňov, až mesiacov, ale, žiaľ, niektorí pacienti sa operácie ani nedožijú. A teraz v núdzovom režime sa čakacia doba na operáciu týchto chronických pacientov ešte predĺži na už neúnosné mesiace... Treba zdôrazniť, že slovenské kardiocentrá ani za štandardných podmienok nestíhajú riešiť všetkých pacientov... A určite takáto situácia je aj v oblasti neurochirurgickej a onkologickej.

Odkladaním plánovaných operačných výkonov sa zvyšujú aj straty na životoch. A som presvedčený o tom, že ak by sa zrátali tieto straty zo všetkých chirurgických disciplín, tak prevýšia naše malé (22 pac.) straty na životoch z dôvodu ochorenia na koronavírus!

Niekoľko poznámok o vplyve koronavírusu na detskú populáciu. Deti sú na tom lepšie, pretože ich imunitný systém je odolnejší. Môžu síce ochorieť, ale ich ochorenie má zvyčajne ľahšiu formu. Podľa hlavnej odborníčky pre všeobecnú starostlivosť detí a dorastu MUDr. Eleny Prokopovej ťažšie to znášajú len deti, ktoré majú niektoré z pridružených ochorení, ako je autoimúnna choroba, cukrovka alebo majú niektorú vrodenú vývojovú vadu.

* * *

Dovolím si vysloviť svoj názor na celkové dianie okolo koronavírusu. Myslím si a som presvedčený o tom, že nie som sám, že tento problém je u nás až príliš spolitizovaný a mal by byť viac v „rukách“ medicínskych odborníkov, profesionálov. Ale nielen imunológov, alergológov, hygienikov, ale aj klinických špičkových pracovníkov!

Vzhľadom na výborne zvládnutú situáciu ochorenia K-19 v Slovenskej republike – nízky počet pacientov s dokázaným ochorením a hlavne mimoriadne nízku úmrtnosť, 2 pacientov – navrhujem od 1. mája 2020 obnoviť zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov na Slovensku. Samozrejme, zatiaľ so všetkými doterajšími hygienickými opatreniami.

V tejto súvislosti si však treba uvedomiť, že vyššie uvedený návrh sa nedá realizovať bez otvorenia detských jaslí, materských a základných škôl, pretože značná časť zdravotníkov, hlavne žien, je viazaná na svoje deti v domácej opatere. Mimochodom, je to aj názor profesora V. Krčméryho, ktorý má najväčšie skúsenosti na Slovensku s vírusovými ochoreniami.

Toľko môj medicínsky pohľad. Po prečítaní článku Dr. Eduarda Šeba si s plnou vážnosťou uvedomujem katastrofický ekonomický dopad „koronavírusu“ z pohľadu budúcnosti slovenských občanov, kde každý deň nevrátenia sa do „normálu“ hrozí miliónovými stratami. Tento mínusový ekonomický dopad, nielen s hospodárskymi, ale aj sociálno-vzťahovými negatívnymi dôsledkami treba čo najskôr prerušiť. Apelujem na prezidentku republiky, vládu a parlament SR aby využila našu priaznivú situáciu, čo sa týka nákazy a úmrtnosti na koronavírus, ktorá je aj výsledkom až nezvyklej disciplíny slovenských občanov, a urýchlila ich návrat do normálneho pracovného života aj v ostatných pracovných kategóriách v čo najkratšom čase. Aj keď zo začiatku v skrátenom pracovnom čase.

Prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS 
Kardiochirurg
Realizátor 1. úspešnej transplantácie srdca na Slovensku
Nositeľ najvyššieho štátneho vyznamenania „Rad Ľudovíta Štúra 1.stupňa“

V reakcii na článok uveďte aj jeho názov
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama