Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? - videozáznam (2)

Počet zobrazení: 3635

1. Oskar Krejčí 2. Svetozár Krno 3. Marta Goňcová 4. František Škvrnda 5. Diskusia 6. Marcela Gbúrová 7. Milan Šikula 8. Jozef Lysý 9. Juraj Marušiak 10. Jiří Navrátil 11. Diskusia 12. Ivan Laluha 13. Monika Čambalíková 14. Martin Muránsky 15. Jiří Silný 16. Diskusia 17. Marián Sekerák 18. Petronela Šebestová 19. Antonín Kozoň 20. Diskusia a záver konferencie

Prinášame vystúpenia z druhého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Európsky sociálny model: čo ďalej?, ktorá sa konala v Bratislave v dňoch 8. – 9. októbra 2013. Druhé číslo pri poradí záznamu nadväzuje na počet záznamov z prvého dňa konferencie, ktorý sa skončil číslom 17 – diskusiou k IV. panelu.

V. PANEL - Geopolitické súvislosti európskeho sociálneho modelu: solidaritou k bezpečnejšiemu svetu? 
1/
18. Oskar Krejčí, Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe: Geopolitika a sociálny štát
2/19. Svetozár Krno, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: Čínske, indické a európske tradície a alternatívy vývoja
3/20. Marta Goňcová, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne: Staré idey, nové problémy
4/21. František Škvrnda, Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave: Niektoré bezpečnostné aspekty a súvislosti európskeho sociálneho modelu
5/2. Diskusia

VI. panel - Kríza európskeho sociálneho modelu a jej politické súvislosti
6/23. Marcela Gbúrová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Marshallova teória moderného občianstva a tendencie rozvoja sociálneho občianstva v Slovenskej republike po roku 1989
7/24. Milan Šikula, Ekonomický ústav SAV: Sociálny štát a globálne vládnutie bez globálnej vlády
8/25. Jozef Lysý, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského: Politické myslenie medzi ochranou a prevenciou
9/26. Juraj Marušiak, Ústav politických vied SAV: Kríza dôvery a kríza demokracie
10/27. Jíři Navrátil, Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity v Brne: Éra trpezlivosti? Sociálno-ekonomický protest v krajinách Višegrádu v období transformácie a krízy
11/28. Diskusia

VII. panel - Korene európskeho sociálneho modelu: odkiaľ a kam?
12/29. Ivan Laluha, Ekonomická univerzita v Bratislave: Odkaz Alexandra Dubčeka v Európe
13/30. Monika Čambalíková, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy v Sládkovičove: Európsky sociálny model v podmienkach a výzvach súčasnosti
14/31. Martin Muránsky, Filozofický ústav SAV: Európska únia: kupovanie strateného času alebo politický koncept budúcnosti?
15/32. Jiří Silný, Ekumenická akadémia v Prahe: Biblické a kresťanské inšpirácie spravodlivého usporiadania spoločnosti
16/33. Diskusia

VIII. panel - Vybrané otázky sociálnej práce a sociálnej politiky v Európe
17/34.
Marián Sekerák, Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe: Zamestnanecká participácia: medzi štátnym paternalizmom a korporatívnym kapitalizmom
17/35. Petronela Šebestová, Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove: Kritický pohľad na zákonodarstvo týkajúce sa sociálnej práce a poskytovania sociálnych služieb na Slovensku
19/36. Antonín Kozoň, Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove: Sociálna práca a jej cesta k človeku: kam kráča...?
20/37. Diskusia a záver konferencie

Na príprave konferencie sa podieľali:
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama