Reklama
Reklama

Memorandum z Košíc: Cesty k mieru

Košice, 6. a 7. marec 2015
Počet zobrazení: 2717

Uverejňujeme memorandum konferencie Cesty k mieru, ktorá sa konala ako spoločná iniciatíva Nemecko-ruského fóra a Nemecko-ukrajinského fóra pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Košiciach 6. a 7. marca 2015. Konferenciu organizačne pripravil Inštitút  Analýzy – Stratégie - Alternatívy (ASA).  V ďalšom príspevku prinesieme dokument SPD o novej východnej  politike zmierňovania napätia, ktorý je u nás úplne neznámy. Oba dokumenty majú spoločné vysvetlenia a požiadavky na vyriešenie konfliktu na Ukrajine: zákaz dodávok zbraní a zrušenie sankcií ako predpoklad  a dodržanie dohôd Minsk 2 ako východiska pre mier v tejto krajine.

"Stáročia sa Rusko a Ukrajina nachádzali v spoločnom historickom priestore. V 20. storočí boli spoločne postihnutí obsadením a vojnou a rodiny trpeli pod spoločným nepriateľom.  Sedemdesiate výročie konca druhej svetovej  vojny pripomína na spoločne uskutočnené oslobodenie a predsa sa oba štáty ocitli na začiatku 21. storočia v konflikte záujmov, ktorý sa medzitým vyvinul do novej vojenskej konfrontácie v Európe.

Rokovaniami v Minsku z 12. februára 2015 (Minsk 2) sa dosiahol pokoj zbraní, ktorý teraz treba zastabilizovať, aby vyústil do trvalého mieru. Trpiacimi, v dôsledku vojnovej konfrontácie, sú predovšetkým civilné obyvateľstvo Ukrajiny, príbuzní tisícok mŕtvych obetí, viac ako desaťtisíc zranených a milióny utečencov. Obnova miest a dedín vo vojnových oblastiach bude trvať roky a bude mať vysoké náklady. Hospodárska stabilná Ukrajina sa musí stať centrálnou agendou.

Mierový apel z Košíc je výzvou z radov občianskej spoločnosti Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Slovenska.

Konferencia vyzýva všetky zúčastnené strany konfliktu:
1) na úplné ukončenie všetkých bojových aktivít a presadeniu dohôd z Minska,
2) na vzdanie sa agresívnej rétoriky v politike, v spoločnosti, médiách a sociálnych sieťach,
3) na všeobecnú podporu práce OBSE, aby sa zvládli na túto organizáciu prenesené úlohy.

Zhodujeme sa na tom:
1) že v Košiciach naštartovaný proces bude pokračovať ďalšími konferenciami a projektmi za účasti zástupcov občianskych spoločností, aby sa prerokovali okrem iného otázky utečencov, humanitárnej pomoci a obnovy,
2) že rusko-ukrajinské stretnutia občanov možno uskutočňovať v rámci dialógu medzi komúnami, napríklad vo forme konferencií o partnerstvách miest a stretávaní expertov,
3) že podporujeme návrh mierotvorného dialógu sprostredkovaného účasťou religióznych organizácií ako aj tvorcov umenia a kultúry.

* * *
memorandum_logo1.jpgNemecko-ruské fórum podporuje ako nezávislé a nadstranícke združenie vzťahy medzi Ruskom a Nemeckom. Toto fórum organizuje konferencie, rokovania ako aj prednáškové podujatia k aktuálnym otázkam nemecko-ruských vzťahov. 


memorandum_logo_2.jpgNemecko-ukrajinské fórum bolo založené v roku 1999 za prítomnosti oboch ministrov zahraničných vecí. Toto združenie  chce podporiť  porozumenie Nemecka na Ukrajine a Ukrajiny v Nemecku a takto prispieť k rozvoju  dobrých nemecko-ukrajinských vzťahov v politike, hospodárstve a  občianskej spoločnosti.
 

asa.jpgNezávislý Inštitút  Analýzy – Stratégie - Alternatívy (ASA)  bol založený  v roku 2004 a podporuje spoločenský dialóg na báze  sociálnej spravodlivosti, slobody a solidarity. ASA v úzkej spolupráci s európskymi partnermi organizuje kolégiá a publikuje analýzy zaoberajúce sa aktuálnym spoločensko-politickým dianím doma a v zahraničí.


SÚVISIACE:
Branislav Fábry: Mierotvorca Fico a militantné médiá

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Vladimír Manda
#1
Vladimír Manda
27. marec 2015, 10:30

V tomto ako ja v dokumente SPD sa v texte vyskytujú rovnaké nezrovnalosti. V dokumente SPD sa jasne konštatuje že, "Stiahnutie a odstránenie sankcií prichádza do úvahy, len čo ruská vláda a separatisti uskutočnia dohody z Minska". Teda dokument SPD nepožaduje stiahnutie sankcií, ale ich udržanie až sa Rusko nepodriadi politike EÚ. Preto nerozumiem kto vlastne v jednom alebo druhom materiály požaduje zrušenie sankcií?

Materiál z Košíc ide v niektorých nepravdivých hodnoteniach vyskytujúcich sa v uznesení SPD ešte ďalej, keď tvrdí, že Ukrajina a Rusko sa ocitli v konflikte záujmov, ktorý sa "vyvinul do novej vojenskej konfrontácie v Európe". Inými slovami sa tu opakuje báchorka o vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, ale za to sa tu nič nehovorí o podstatnom podiele EÚ na celej krízovej situácii. Chápem, že politické dokumenty nie sú vedeckým materiálom, ale to neznamená, že by sa mali opierať o subjektívne názory a svojvôľu ich zostavovateľov. 

Všeobecne by bolo možné konštatovať, že konferencíí s podobným zameraním môže byť celý kopec, ale pokiaľ sa opierajú o nepravdivé a jednostranné východiská, potiaľ sa nemôžu dopracovať k skutočným krokom, ktoré by situáciu riešili. Objektívne sú len dymovou clonou, za ktorou sa sem sťahujú americké vojská, vytvárajú tu nové základne a vťahujú nás do vojnového konfliktu.

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama