Monografia obce Malachov

Významný príspevok k poznávaniu regiónu stredoslovenských banských ciest
Počet zobrazení: 4090

01_malachov_obalka.jpgPokiaľ v mediálno-spoločenskej haravare lietajú tvrdé vyjadrenia, poučenia a predvolebné výkriky, časť slovenskej populácie si potichu robí svoju záslužnú robotu aj tým, že spracúva bohatú históriu svojich miest a obcí do hodnotných monografií. Uvedenú aktivitu možno mapovať najmä v stredoslovenskom regióne v okolí banských miest. Za posledné obdobie ich vyšlo niekoľko, nateraz posledná uzrela svetlo sveta v obci 4 kilometre juhozápadne od Banskej Bystrice. Už názov svedčí o jej význame: Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou.

Stalo sa tak zásluhou iniciatívy „zdola“, v obci totiž žije veľký počet zanietených odborníkov, ktorí si spolu s posilami zvonku postavili náročný cieľ – spracovať pestrú a obsažnú históriu do uceleného dokumentu, ktorý by na dlhé roky podával svedectvo o dobe a ľuďoch v nej. Ide o mimoriadne komplexne spracovanú monografiu, ktorá sa snaží detailným spôsobom pokryť všetky stránky života.

Kolektív autorov monografie pracoval pod vedením skúsenej editorky Marianny Bárdiovej (občianky Malachova) a výsledkom je 568 strán textu podopretého množstvom dokumentov a fotografií.

A čo sa možno v monografii dočítať? Prvá písomná zmienka o malachovskom lese pochádza z roku 1327 a o samotnej obci od názvom Maleho z roku 1422. Obec vznikla počas rozmachu baníctva a hutníctva najmä zásluhou nálezísk ortute – nazývanej živým striebrom. Už jej poloha medzi Kremnickými vrchmi a Zvolenskou kotlinou dala obci charakter – tiahne sa 2 kilometre pozdĺž malachovského potoka. Zaujímavosťou je, že nikdy nemala kostol, ale zato evanjelickú školu tu roku 1858 založil radvanský kňaz a štúrovský básnik Andrej Sládkovič. V monografii je po prvýkrát spracovaná rozsiahla kapitola o priebehu vojnových udalostí i protifašistickom odboji.

Obec sa v rôznych obdobiach spájala na základe praktických potrieb do rozličných celkov, ale v roku 1993 sa občania rozhodli spravovať svoje veci sami a odpojili sa od mesta Banská Bystrica.

Samostatnosť Malachova priniesla veľkú mieru angažovanosti obyvateľov do rozvoja komunálneho života. V súčasnosti tu žije vyše tisíc obyvateľov, ktorí sa nedávno predstavili celému Slovensku v televíznom projekte Naj dedinka. Stali sa jej víťazmi a energia z aktivity v súťaži ich podnes neprešla. Svedectvom je nielen uvedená monografia, ale aj ďalšie vzácne momenty – vznik miestneho múzea v Kováčovie dome, živý folklór aj ochotnícke divadlo, športové aktivity a množstvo občianskych združení všakovakého charakteru. 

07_kamenne_more.jpg
Kamenné more.

Pýchou obce sú náučné chodníky v nádhernom prírodnom prostredí, v ktorom hneď na začiatku dominuje Kamenné more. Nachádza sa v lese neďaleko Malachova, ktorý je posiaty stovkami andezitových balvanov veľkosti až do jedného metra, na povrchu sú porastené zeleným machom a spestrené porastmi kysličky a papradí, čo zvyšuje estetický dojem. Na jeho dolnom okraji v okolí starého ohniska Malachovčania po desaťročia usporadúvali jánske a iné oslavy.  Zaujímavým miestom sú aj Malachovské vodopády a tiesňava Malachovského potoka.

Pred vstupom do obce sa rozkladá chránený areál Malachovské skalky predstavujúci výraznú krajinnú dominantu v bezprostrednej blízkosti urbanizovaného prostredia. V lokalite možno obdivovať vápencové a dolomitové skaly s množstvom zaujímavých mikrotvarov. Malachovské skalky sa vyznačujú vzácnou teplomilnou faunou a flórou európskeho významu. Historickou zaujímavosťou tejto lokality je skutočnosť, že sa tu od 17. storočia vyrábal veľmi kvalitný pušný prach, využívaný v baníctve. Zatiaľ tento priestor navštevujú zväčša iba miestni, v blízkej dobe sa tu však plánuje vybudovať ďalší náučný chodník s posedením a informačnými panelmi, ktorý by na toto miesto pritiahol i návštevníkov zo širšieho okolia.

Vydaná monografia Malachova nie je dôležitá iba pre obec, poslúži aj ako ďalší kamienok do mozaiky detailného poznávania regiónu stredoslovenských banských miest. Najmä v súvislosti s medzinárodným projektom Európska fuggerovská cesta, ktorý sa teraz rozbieha na území krajín, kde pôsobila obchodno-ťažiarenska thurzovsko-fuggerovská spoločnosť.

04_muzeum.jpg
Múzeum tradičného bývania v Kováčovie dome.

tiesnava_28.3.2010-fotobardiova-2.jpg
Tiesňava. Foto: Marianna Bárdiová.
 

otvorenie_rekr.luky_19.5.2012-deti_a_haliar.jpg
Otvorenie Rekreačnej lúky 19. 5. 2012.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984