Na prahu veľkých rozhodnutí

Počet zobrazení: 4188

Ani štrnásta vláda Slovenskej republiky (a sedemnásty minister poľnohospodárstva), ktorá vzišla z volieb do Národnej rady SR vo februári 2020 nenaplnila volebné predsavzatia, ktoré sľubovali opozičné strany pre poľnohospodárov a potravinárov. Už pri prvej vážnej skúške poľnohospodárov sklamali. Národný integrovaný reformný plán obnovy Moderné a úspešné Slovensko z prostriedkov EÚ obišiel záväzky vlády z programového vyhlásenia v oblasti poľnohospodárstva. Vláda nedokázala prekročiť pomyselný prah, ktorý mal otvoriť aj pre pracovníkov agrokomplexu novú najambicióznejšiu cestu na zmenu fungovania Slovenska k najlepšiemu v jeho histórii. Nahrávala tomu skutočnosť, že za dvanásť rokov sa opozičné strany mohli dobre pripraviť na prevzatie moci.

Víťazne strany a hnutia získali dôveru voličov na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, hovoriť pravdu a čestne konať. Odstrániť korupciu, klientelizmus, rodinkárstvo a posilniť dôveru ľudí, že rozhoduje talent a poctivá práca.

Volebné programy koaličných strán, ktoré sa premietli v programovom vyhlásení vlády, obsahovali stovky opatrení ako pozdvihnúť rokmi upadajúce poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, starostlivosť o les a krajinu.

traktory_pre_pp.jpg
Minister má, prirodzene, bližšie k ľudom, s ktorými sa spoločne podieľal na radikálnych protestoch proti minulej vláde a k podpore malých a menších farmárov a rodinných fariem. Foto: Emil Polák

Medzi strategické úlohy vlády SR sa zaradilo poľnohospodárstvo s cieľom výrazne zvýšiť potravinovú sebestačnosť a nastaviť spravodlivý systém podpory poľnohospodárov. Prioritou vlády bude hájiť postavenie potravinárov a poľnohospodárov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Zabezpečiť spravodlivé, transparentné a nediskriminačné podmienky pre poľnohospodárov. Dosiahnuť maximálnu podporu z rozpočtu SR pri zachovaní rozpočtovej zodpovednosti. Vláda zvýrazňuje starostlivosť o les, ekológiu. Pôdu pokladá za národné bohatstvo a sľubuje doriešiť problematiku pozemkových úprav, transparentný systém prenájmu pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu, zabrániť predaju pôdy na špekulatívne účely a vytvoriť legislatívne podmienky pre vyčlenenie pozemkov pre malých a začínajúcich poľnohospodárov. Prijaté opatrenia majú prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v agrosektore ako aj k atraktívnosti života na vidieku. Vláda vo svojom programe ráta so zvýšením podielu zdrojov na podporu poľnohospodárstva a vidieka v II. pilieri, zefektívnenie fungovania Programu rozvoja vidieka, zastropovanie, nedistributívnu platbu, zníženie priamych platieb v I. pilieri na zvýšenie podpory produkcie. To predpokladá vyššie spolufinancovanie v II. pilieri, aby bolo možné z programu rozvoja vidieka financovať úpravu pozemkov, nástroje na riadenie rizík poľnohospodárov, obnovu hydromeliorizačných zariadení, podporiť mladých poľnohospodárov, environmentálne ciele a ekologické poľnohospodárstvo.

Vláda očakáva od poľnohospodárov efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál na zvýšenie potravinovej sebestačnosti, plniť ekologické, ekonomické, sociálne a spoločenské funkcie na národnej úrovni.

S poľutovaním treba konštatovať, že vedenie Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR a minister od nástupu nenašli spoločnú reč zo zástupcami zväzov  reprezentujúcich poľnohospodárov a potravinárov, napriek tomu, že minister nastupoval s úmyslom vykonať zmeny, ktoré poľnohospodári vítali. Poľnohospodári a potravinári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) obhospodarujú 717 502 ha ornej pôdy (54 % z celkovej výmery), podieľajú sa 70 % na chove dojníc a 46 % na chove jatočného hovädzieho dobytka a  zamestnávajú desaťtisíce ľudí na Slovensku, sú v rozpore s ministerstvom predovšetkým v tom, že minister nesystémovo a bez dostatočných podkladov pristupuje k riešeniu problémov. Príkladom je kritika pestovania repky, veľkosť lánov, rozhodnutie o zvýšení nájomného zo strany Slovenského pozemkového fondu. Chýba predstava a konkrétne opatrenia ako ďalej a prah počuteľnosti je veľmi vysoko. Minister má, prirodzene, bližšie k ľudom, s ktorými sa spoločne podieľal na radikálnych protestoch proti minulej vláde a k podpore malých a menších farmárov a rodinných fariem. Tento vzťah prispieva k rozdeleniu poľnohospodárov, čo sa zjavne prejavilo pri presadzovaní požiadaviek SPPK a určite neprospieva agrosektoru ako celku.

Miera nedorozumení medzi SPPK s ministerstvom vyvrcholila tým, že SPPK sa v septembri obrátila listom na predsedu vlády, aby nepriaznivý stav urýchlené riešil. Následne sa v súvislosti s plánom obnovy EÚ obrátilo desať organizácii zastupujúcich poľnohospodárov, potravinárov a maloobchod s potravinami otvoreným lisom na predsedu vlády, v ktorom ho vyzývajú, aby z prostriedkov fondu Plánu obnovy EÚ bolo podporené aj agropotravinárske odvetvie, nakoľko sa tam podľa medializovaných informácii nenachádzajú.

Minister financií Eduard Heger (5.októbra) predstavil Národný integrovaný a reformný plán Moderné a úspešne Slovensko. Navrhnuté opatrenia majú hodnotu 30 miliárd eur, hoci k dispozícii podľa dohody s EÚ je vo fonde obnovy 5,84 miliardy eur nevratnej podpory a dve miliardy vo výhodných pôžičkách. Prijatý program potvrdil najhorší scenár pre agrosektor, kde, okrem pozemkových úprav, boli úplne vynechané požiadavky obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. V tejto súvislosti mi nedá pripomenúť predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi. „Vážte si roľníka, je základom prosperujúcej spoločnosti!!!“ z volebného sloganu hnutia OĽaNO.

Členovia SPPK a široké spektrum potravinárov v reakcii na prijatý plán Moderné a úspešne Slovensko rozhodli o vstupe do štrajkovej pohotovosti. Upozorňujú, že dvakrát sa snažili upriamiť pozornosť premiéra na vážnosť situácie bezvýsledne. Či štrajková pohotovosť prerastie do mobilizácie pracovníkov agrorezortu a v zmysle  ústavného práva na štrajk, to závisí aj od postoja predsedu vlády, ktorý si vyčlenil pár dní na to, aby s ministrom posúdil nahromadené problémy a prijal opatrenia.

Nedá mi aby som záverom necitoval ešte raz volebný slogan OĽaNO, ktorý vyjadruje hlbokú myšlienku zakódovanú v národe: „Roľník vždy nakŕmil hladných, žobrákovi dal almužnu, núdznych prichýlil a v kostole dal do zvončeka.“ Treba veriť v zdravý gazdovský rozum a veci sa usporiadajú v prospech malých aj veľkých poľnohospodárov, potravinárov a celej spoločnosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984