Reklama
Reklama

Nadnárodná offshorová trieda

Počet zobrazení: 3597

Francúzsky prezident Francois Hollande, do ktorého politiky vkladal veľké nádeje aj premiér Robert Fico, sľúbil „zrušiť daňové raje v Európskej únii“ po tom, čo v dôsledku kauzy Cahuzac sa mu znížili preferencie na 26% (agentúra Ipsos v Le Point magazine tento týždeň). Vo svojom vystúpení v národnej TV (10. 4. 2013) priznal, že uvedená kauza „zmenila obraz Francúzskej republiky“, ako aj tamojší politický život. V marci sa stalo známym, že bývalý Hollandeov minister pre rozpočet Jerome Cahuzac mal uložených 600 tisíc eur na tajnom offshore konte vo švajčiarskej banke UBS. Pritom sa odhalilo, že aj pokladník predvolebnej kampane F. Hollanda Jean-Jacques Augier mal s čínskym politikom offshorovú firmu na Kajmanoch.

Podľa nedávnej štúdie The Tax Justice Network (TJN), outsourcing (prečerpávanie, prelievanie) kapitálu do offshore daňových rajov globálne dosahuje 21 – 32 biliónov USD. Ide o sumu presahujúcu hodnotu celej ekonomiky USA. Neplatenie daní v EÚ ročne prevyšuje sumu 1 bilióna eur. Ak by nadnárodná offshorová trieda riadne platila svoje dane, bolo by možné z týchto peňazí „postaviť na nohy“ celú Afriku, či vyriešiť krízu eura, financovať riešenie globálneho problému klimatických zmien, atď.

Outsourcing, podľa teórie hier,  je otázkou či sa rozhodnete hrať podľa kooperatívnej stratégie, alebo podľa dezertérskej stratégie: 1. čím viac ľudí sa rozhodne porušovať platné pravidlá spolužitia, čiže uplatňovať dezertačnú stratégiu, tým väčšou mierou poklesnú príjmy danej spoločnosti, 2. čím viac hráčov dezertuje, čiže posiela svoje financie na utajené kontá offshorových daňových rajov, tým viac dokonca poklesnú príjmy aj tých, čo uplatňujú v spoločnosti kooperatívnu stratégiu, 3. postupom času čím viac hráčov dezertuje od riadneho platenia daní, tým viac klesajú v spoločnosti aj príjmy časti dezertérov. V spoločnosti outsourcing zdrojov spôsobuje deficity, ktoré sa vlády pokúšajú riešiť o. i. zvyšovaním daní, čiže na platičov daní (kooperatívna stratégia) pripadne relatívne väčšia suma daní, než keby ich platili aj offshoroví dezertéri. Ako keby kooperatívne hrajúci boli zdanení dvakrát! V medzinárodnej rovine to vedie k zníženiu konkurencieschopnosti daného štátu, čo zasa môže viesť k jeho rastúcej zadlženosti a nakoniec k hospodársko-sociálnej kríze. Moderné spoločnosti sú hierarchizované podľa princípu „The modern boss-follower-based system“: šéf má vždy pravdu, preferuje sa lojalita na úkor schopností. Dezertérska stratégia vedie takto postupne ku kontraselekcii v spoločnosti: bohatí sa stávajú ešte bohatšími, a chudobní ešte chudobnejšími!!!

Keďže uvedené kauzy výrazne politicky škodia imidžu francúzskeho prezidenta (napr. sa objavili požiadavky rozpustenia parlamentu vo Francúzsku, atď.), rozhodol sa presadiť tri nové protioffshorové návrhy zákonov v zrýchlenom konaní na zasadnutí svojej vlády 24. apríla 2013. F. Hollande požaduje prijatie pravidiel zvyšujúcich transparentnosť bankových operácií aj na úrovni EÚ.

Francúzsky minister financií Pierre Moscovici navrhuje, aby si Európa vzala za vzor protioffshorových opatrení zákon USA „The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ prijatý v roku 2010. Zákon nielenže požaduje od vkladateľov uvádzať svoje zahraničné kontá, ale aj od zahraničných finančných inštitúcií žiada informovať americkú stranu o zmenách na týchto účtoch. Washington už dosiahol súhlas Švajčiarska spolupracovať na báze FATCA, aj Luxembursko je na najlepšej ceste k podobnej dohode. V utorok Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko oznámili listom Európskej komisii (EK), že sa dohodli spoločne vypracovať návrh „multilaterálneho výmenného mechanizmu podľa modelu FATCA“, ktorý sa môže stať vzorom pre „širšiu multilaterálnu dohodu“ v odhaľovaní a postihu obchádzačov platenia daní.

EK už v roku 2005 vypracovala direktívu, požadujúcu od členských štátov EÚ upustiť od politiky bankového tajomstva pre zahraničných vkladateľov. Rakúsko a Luxembursko ju však doteraz blokovali. Má umožniť „automatickú výmenu informácií“ o offshorových firmách a účtoch. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble v rozhovore pre Süddeutsche Zeitung uviedol, že USA, Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko „sa zaoberajú v ofenzívnom duchu“ problematikou opatrení proti offshorovému bankovníctvu, čoho dôkazom je predloženie ich „iniciatívy BEPS“ v rámci skupiny G-20. Tá zahŕňa aj opatrenia na zmenu doterajšej praxe prelievania podnikových ziskov do daňových rajov.     

Rakúsko sa ešte stále pokúša blokovať spoločný postup štátov EÚ v otázke offshore, aj keď sa už začali objavovať trhliny v najnovších vystúpeniach jeho predstaviteľov. Luxemburg už vyjadruje ochotu opustiť svoju kontroverznú prax, avšak až počnúc 1. januárom 2015. V súvislosti s týmito prieťahmi v únii podľa experta OECD Pascal Saint-Amasa hrozí, že direktíva EK bude mať nakoniec len 10% účinnosti amerického FATCA v boji proti offshorovým neplatičom daní.
John Christensen z TJN sa domnieva, že nerovnosť medzi bohatými a chudobnými je v skutočnosti oveľa horšia, než ukazujú oficiálne štatistiky, no politici sa neponáhľajú pomôcť chudobe. Vedúci štatistik rozvojových programov OSN Human Development Report Milorad Kovacevic upozorňuje, že v oficiálnych štatistikách bývajú oba krajné póly najchudobnejších a najbohatších elegantne vynechané z prieskumov, takže sa berú do úvahy len kalkulácie mainstreamových nerovností! Aj tzv. Gini koeficient, pomocou ktorého ekonómovia merajú stratifikačnú (príjmovú) štruktúru spoločností, jednoducho nevykazuje superbohatých členov offshorovej triedy s odôvodnením, že tú nie je možné určiť s potrebnou presnosťou. Viacero expertov predpokladá, že ak by sa v prieskumoch zohľadnili aj sumy uložené na utajených kontách daňových rajov, mohlo by to zobraziť radikálnu zmenu v pomere finančnej sily jednotlivých krajín.

Stojí za povšimnutie, že našu finančnú silu v dobrom predviedol minister financií SR Peter Kažimír, keď na stretnutí Ecofine v Dubline (13. 4. 2013) dosiahol súhlas Cypru s poskytnutím informácií o offshorových vkladateľoch zo Slovenska.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama