Návrat do barbarizmu

Počet zobrazení: 5514

O fašizme sa všeobecne vyhlasuje, že to je popretie kapitalizmu a liberálnej demokracie, dokonca že to je len hnedý brat komunizmu. V skutočnosti je fašizmus návrat do klasického liberalizmu v postoji voči pracujúcej triede kombinovaný s opustením fasády liberálnej demokracie a ľudských práv.

Dnešná krajná pravica a úpadok liberálnej demokracie je tak v priamom vzťahu s úpadkom sociálnej demokracie a so súčasným víťazným pochodom a historickou krízou kapitalizmu. Tam, kde kapitalizmus nemá hlavnú náplň práce, nie v ekonomike, ale v politickej a sociálnej kontrole poddaných, kráča smerom k úplnému víťazstvu, k zničeniu sociálnej demokracie, odborového hnutia a pracujúcej triedy ako vedomej triedy, k jej pretvoreniu na zoskupenie jednotlivcov. Koniec tohto víťazného pochodu je návrat krajnej pravice do stredu politiky a postupná dekonštrukcia liberálnej demokracie, ako ju poznáme.

hirosima.jpg

Bez sociálnej demokracie, ktorá zabraňuje revolúcii a súčasne vytvára tlak na „humánnejší“ kapitalizmus, bez podmienok pre nutnosť kompromisu odchádza tiež dôvod pre tzv. „demokratický kapitalizmus“. Kapitalizmus sa s rozobratím liberálnej demokracie vracia k svojim koreňom – k liberalizmu 19. storočia a k novej podobe fašizmu, ktorá udrží minimálnu fasádu liberálnej demokracie. Bez sociálnej demokracie netreba demokraciu a bez hrozby revolúcie netreba sociálnu demokraciu.

Vo svojej hlavnej náplni práce je však kapitalizmus rovnako neschopný ako pred 150 rokmi. Po masívnom ničení kapitálu v oboch svetových vojnách a následnom obnovení kapitálovej akumulácie prichádza dlhé obdobie odďaľovania a prehlbovania krízy nadakumulácie. Obdobie posledných päťdesiatych rokov je obdobím prehlbovania imperializmu a tendenčného pádu miery zisku, ktorý sa naplno prejavil v rokoch po kríze roku 2008.

Snahy odďaľovať túto krízu, ako sú pokračujúca primitívna akumulácia, globalizácia, rozšírenie finančného kapitálu a zničenie sociálnej demokracie, ju len prehlbujú a robia konečný kolaps rozsiahlejším. Politika zvyšovania miery zisku, globalizácia a neoliberalizmus prispievajú k rastu krajnej pravice a vedú k úpadku sociálnej demokracie – tým pádom liberálnej demokracie. Nástup krajnej pravice zatiaľ prináša realizáciu neoliberalizmu a zvýšenie miery zisku, no na iných miestach zavádza historický regres – návrat protekcionizmu a znižovanie celkovej miery zisku. Snaží sa vrátiť do obdobia pred globalizáciou – do obdobia navždy strateného. Kapitalizmus, čím je úspešnejší, požiera sám seba a čím je úspešnejší v politike, tým viac odďaľuje nevyhnutné ničenie kapitálu.

Obnova kapitálovej akumulácie sa buď udeje návratom do fašizmu a úplného zvýšenia vykorisťovania, alebo návratom do barbarizmu a do nových vojen, do nevyhnutného ničenia kapitálu. Víťazstvo kapitalizmu je koniec demokracie a sveta.

(Autor je študentom na Viedenskej univerzite)

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984