Nie vojne!

Vyhlásenie OZ Zjednotení za mier k aktuálnej situácii na Ukrajine
Počet zobrazení: 2420

Zjednotení za mier vyjadrujú solidárnosť s ukrajinských ľudom a ostro odsudzujú a nesúhlasia s neprijateľnou vojenskou agresiou Ruskej federácie, ktorá je jasným porušením princípov medzinárodného práva. Dramatické zábery vojenských akcií na Ukrajine vyvolávajú bolesť, otriasajú svedomím a útoky prinášajúce obete na životoch nevinných ľudí sú neospravedlniteľné. V dôraznom odsúdení zlého rozhodnutia ruského prezidenta Vladimíra Putina uchýliť sa k zbraniam vyjadrujeme svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nevyhnutnosť poskytnúť výraznú materiálnu a humanitárnu pomoc. Slovenská republika musí byť pripravená prijať ukrajinských občanov utekajúcich pred bombami.

Na druhej strane sme toho názoru, že americké vedenie má polovičnú pravdu, keď hovorí o „nevyprovokovanom a neoprávnenom útoku ruských vojenských síl“ – skutočne neoprávnenom, no ani v najmenšom nie nevyprovokovanom. Obidve strany eskalovali tento konflikt už roky, pričom každá tvrdila, že koná defenzívne, no jedna druhú skôr provokovala.

Každý vojenský konflikt prináša smrť a deštrukciu, trhá sociálnu štruktúru a ohrozuje spolužitie národov. Pestovanie priateľských vzťahov a mierových predsavzatí je túžbou a záväzkom celého ľudstva.

Apelujeme na svedomie tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby sa čo najskôr zastavilo vojnové šialenstvo. V tejto súvislosti vyzývame na okamžité nájdenie riešení pomocou diplomatických rokovaní s cieľom okamžitého zastavenia vojny a zabezpečenia stiahnutia ruských jednotiek z Ukrajiny. Jediný spôsob k dosiahnutiu riešenia ukončenia vojny sú seriózne negociácie a dosiahnutie dohody medzi Ukrajinou, Washingtonom a Moskvou, ktorá odstúpi z územia Ukrajiny výmenou za záväzok ukrajinskej neutrality. Potrebujeme, aby všetky štáty zintenzívnili a trvali na deeskalácii a demilitarizácii skôr, ako toto pomaly špirálovité šialenstvo dosiahne jadrovú apokalypsu.

Teraz nie je čas na nič iné ako na deeskaláciu zo všetkých strán. Sme presvedčení, že treba ísť aj proti prúdu súčasnej mentality, preto v súlade s našimi základnými princípmi vyzývame na demilitarizáciu územia Ukrajiny a zároveň vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad militarizáciou územia Slovenskej republiky. Namiesto toho, aby Slovenská republika podporovala zmierenie a pokoj medzi národmi a ponúkla Bratislavu ako miesto mierových rokovaní, čím by zvýšila prestíž nášho štátu ako krajiny-sprostredkovateľa diplomatických rokovaní s cieľom prijatia „Bratislavskej dohody“, ktorá by mohla byť prelomovou pre novú bezpečnostnú architektúru v Európe, sa Slovensko vydalo cestou nebezpečného vyzbrojovania územia nášho štátu.

Rozhodné odsúdenie vojny a násilia, každej formy zneužívania moci a agresie a umlčanie zbraní – to je cieľ v srdciach všetkých mierumilovných ľudí. Všetko ostatné považujeme za vojnové štvanie. Je najvyšší čas „premeniť vojnové investície na investície do mieru: premeniť bomby na pluhy, vojnové rakety na vesmírne lode mieru“ (Giorgio La Pira).    

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984