Nie všetko, čo sa dá spočítať, sa ozaj ráta...

Počet zobrazení: 3517

Celý citát amerického spisovateľa, publicistu a humoristu Williama B. Camerona (*1956) znie nasledovne: Nie všetko, čo sa dá spočítať, sa ozaj ráta. A  nie všetko, čo sa ráta, sa dá spočítať. Aj tento výrok možno nájsť v najnovšej publikácii Verejné zdravotníctvo – strategický dokument. História, súčasnosť, analýza, stratégia, rozvoj, ktorá aktuálne vyšla v banskobystrickom vydavateľstve PRO s vročením 2019. Ide o odbornú publikáciu či učebnicu, spracovanú autorským kolektívom pod vedením prof. MUDr. Cyrila Klementa, CSc. (na snímke), riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a zároveň prodekana Fakulty verejného zdravotníctva SZU. V 22-členom autorskom kolektíve pôsobil  aj hlavný hygienik SR Ján Mikas, v súčasnosti známy z aktuálnej televíznej obrazovky.


verejne_zdravotnictvo.jpgklement-o.jpg

Vráťme sa však k úvodnému citátu. Je neuveriteľné, ako trefne popisuje situáciu, v ktorej sa práve nachádzame! Celosvetová pandémia koronavírusu nás učí prehodnocovať základné axiómy našej existencie. Aj keď peniaze sú naozaj prepotrebné, nedá sa všetko prerátavať matematicky. Kde je morálka, etika, solidarita, zodpovednosť a empatia? Veď práve ony nás v súčasnosti zachraňujú pred najhorším, udržujú nás nad vodou.  

V publikácii je verejné zdravotníctvo charakterizované ako „veda a umenie prevencie chorôb, predlžovania života a podpora, ochrana a zlepšovanie zdravia prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti“. Nie vždy sa tomuto odboru venovala primeraná pozornosť, spojená s finančnými prostriedkami. V uvedenej publikácii sa dozvieme, že v priebehu roku 2018 a v prvej polovici 2019 sa vo verejnom zdravotníctve udiali veci, ktoré si verejnosť možno ani nevšimla, ale odborníci áno. Úspešne sa ukončil Imunologický prehľad SR, schválil sa projekt Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva v rámci operačného programu Efektívna verejná správa, vďaka ktorému tento segment získal nenávratný príspevok vyše 4 miliónov eur. Možno aj vďaka tomu sú štátne laboratóriá a referenčné centrá v kondícii poskytovať služby v súčasnom pandemickom stave.

Autori prízvukujú – odborníci z verejného zdravotníctva majú za povinnosť upozorniť, že dlhodobo reštriktívny rozpočet nebude na úžitok nikomu: ... a v konečnom dôsledku ani politikom, ktorých to raz možno bude zaujímať. Aj tieto riadky sú určené tým, ktorí by raz mohli povedať:... my sme o ničom nevedeli, lebo ste nás neinformovali! Aké aktuálne!

V historickom prehľade sa uvádza, že zdravotnícka legislatíva na našom území začala vznikať až v čase panovania Márie Terézie; v roku 1752 bol schválený Generale Normativum in Re Sanitatis, ktorý v 120 paragrafoch upravoval systém zdravotnej starostlivosti v krajine, činnosť zdravotníckeho personálu, stoličných a mestských lekárov a určoval podmienky výkonu lekárskej praxe. Uvedená publikácia po prvýkrát publikuje tento dokument v plnom rozsahu v slovenskom preklade a poskytuje tak možnosť oboznámiť sa s ním aj všetkým laickým záujemcom. Celkom analogicky s aktuálnou situáciou znie záver tohto nariadenia: Naše obozretné nariadenia sa zrodili z materinskej starostlivosti, lásky a v nádeji, že s božou pomocou budeme schopní ochrániť všetkých našich poddaných od prichádzajúcich nákaz. Tento náš zámer bude úspešný iba vtedy, keď magistráty a všetky úradné osoby budú neustále dbať na prísne dodržiavanie tohto Nariadenia, ktorým súčasne rušíme všetky predchádzajúce predpisy a obecné dohody v danej veci. Opačný postup a porušenie predpisov vyvolá vážnu stratu Našej milosti. Mária Terézia.

Publikácia obsahuje množstvo odborného textu, grafov, tabuliek, nariadení, z ktorých môžu odborníci vyťažiť veľa poznatkov pre svoju prax. Ale iste ani najodvážnejší prognostici neočakávali takú nadmieru ťažkú úlohu, aká práve v tomto čase na ich odbor padla! To však bude pre nich s istým odstupom veľká výzva – popísať príčiny, dôsledky a následky celosvetovej pandémie choroby COVID-19 na populáciu v SR. Verme, že poučení minulosťou zvládnu ťaživú prítomnosť a pripravia osvietenú budúcnosť. Držme im palce!

A sebe tiež!

(Publikované v Literárnom týždenníku č. 13-14/2020 a na www.bystricoviny.sk 1. 4. 2020)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984