Opäť na Malom Slavíne

Počet zobrazení: 3209

Aj v sobotu 15. mája 2021 sme boli s Milanom Ftáčnikom na Malom Slavíne. Z údolia, v ktorom dvaja mladí červenoarmejci darovali svoj život našej slobode, sa ako ozvena v pamäti ozýval Milanov hlas vďaky. Pred tridsiatimi rokmi zakladal túto krásnu tradíciu a každoročne sa tu stretávajú generácie, ktoré sa rozhodli nezabúdať a nebáť sa.

m_ftacnik_maly_slavin_2014x.jpg
Malý Slavín, 2014.

Lenka Procházková 9. mája na Václavskom námestí komentovala degeneráciu starého a nového sveta. Tá je projektovaná ako počítačová hra: o dušu národa sa nevyjednáva v kostnici s kostlivcami. Len poznanie a obhajoba Pravdy je cestou von z tohoto zacykleného pekelného programu. Cesta von je lemovaná nespočítateľnými hrobmi, ktorí na nej padli. Nemožno sa nepridať k týmto slovám. Zároveň vieme, že spomínať nestačí. Sergej Nikitin, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie, tradičný spolourganizátor podujatia to cíti rovnako ako my a rovnako na to myslel aj Martin Krno.

maly_slavin_2021_1.jpg

Áno, Malý Slavín sa stal našim kultovým miestom. Nevyzerá to ani na náhodu, že Pravdu o našom oslobodení vítame na tomto mieste, kde stratili svoj život dvaja mladíci. Pravda, mimochodom, bola u Slovanov nekončiacim dosahovaním „správneho“ stavu a touto normou bol slovanský mirь, vnútorný stav[LJ1]  spoločnosti, rovnováha rozdielnych snažení a mienok. Základ  tohoto slova vystupoval v sémantickej opozícií pravь – krivь (pravý – krivý), ktorá dávno splynula s opozíciou desnь – levь (pravý – ľavý). Táto binárna opozícia je dnes v našom systéme ako pár dobrý – zlý. Pravda je proces napravovania krivého. Aj vtedy, dávno, aktivita demokratická, pravda sa narovnávala. Áno, ak dovolíte, my, ktorí sme tam boli, sme aspoň na chvíľu boli garantom pravdy o oslobodení, víťazstve nad fašizmom.

P. S.
Nádherné slová o pravde objavil a nám ich pripomenul výnimočný český historik Dušan Třeštík. Nájdete ich v knihe Počátky Přemyslovců na stranách 297 – 312. Vydalo Nakladatelství Lidové noviny v roku 1997.

maly_slavin_2021_2.jpg

maly_slavin_2021_3.jpg

maly_slavin_2021_4.jpg
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984