Reklama
Reklama

Otvorený list predsedovi, tajomníkovi a predsedovi kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov

Počet zobrazení: 2819

Členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) – signatári otvoreného listu vedúcim činiteľom spolku postúpili text svojho listu aj redakcii Slova. Uverejňujeme ho v plnom znení.

Vážení páni Ján Tužinský, Pavol Janík a Pavol Stanislav Pius!

Dňa 14. marca 2013 sa v zmysle stanov SSS, čl. II, bod 7 dostatočný počet nespochybniteľných členov SSS obrátil na predsedu a Predstavenstvo SSS s naliehavými otázkami, týkajúcimi sa procesov spojených so zmluvou o nájme a dojednaní predkupného práva na nehnuteľnosť SSS a AOSS na Laurinskej 2 v Bratislave s ARTHUR DS, s.r.o. zo dňa 16. 8. 2012. O tom, že ju za SSS podpísal tajomník pán Janík, ako aj o ďalších záväzkoch prijatých v tejto súvislosti, sme sa dozvedeli, podľa vyjadrení aj viacerí členovia Predstavenstva SSS, až v posledných týždňoch. Okrem tejto kauzy nezanedbateľná je i otázka, prečo nebolo v riadnom termíne zvolané členské zhromaždenie SSS. Tobôž ak treba riešiť také závažné problémy, aké sú s predmetnou nehnuteľnosťou. Orgány SSS zvolené 16. 3. 2010 na dva roky však pokračujú samozvane ďalej, čo nemá obdobu v nijakom spolku či samosprávnom inštitúte nikde v civilizovanom svete a my slovenskí spisovatelia sa pritom hlasne dožadujeme dodržiavania demokratických princípov. V našom spolku vari demokracia nemá mať miesto? Nie nepodstatná je aj otázka, prečo boli registrované zmenené stanovy SSS takmer tri roky po členskom zhromaždení a na akom základe, keď o zmenách, ktoré by členské zhromaždenie schválilo tajným hlasovaním dvojtretinovou väčšinou v zmysle platných stanov SSS v čase posledného členského zhromaždenia, niet žiadnej vedomosti ani dokladu. Predstavenstvu ani kontrolnej komisií SSS nedal na predĺženie vlastného mandátu nikto právo. Žiaľ, predseda a tajomník SSS nedovolili zástupcom signatárov citovaného listu zúčastniť sa na rokovaní Predstavenstva SSS 20. 3. 2013. Signatárov označili za „dezinformátorov“, na otázky neodpovedali, lebo vraj cit.: „nie je komu odpovedať“. V Literárnom týždenníku č.11-12/2013 publikovali rekapitulačnú zmes rozličných svojich rozhodnutí, odporúčaní kontrolnej komisie SSS, opierajúc sa o návrhy prerokované na Predstavenstve SSS po uplynutí regulárneho mandátu, čo nás len utvrdzuje v presvedčení, že došlo k manipulácii a viacerým nelegitímnym krokom s vážnymi, pravdepodobne trestnoprávnymi následkami. Vyhlasujeme, že trváme na platnom uznesení členského zhromaždenia dôsledne rešpektovať zásadu, podľa ktorej je budova SSS a AOSS v Bratislave nepredajná, čo štatutárni zástupcovia viacerými záväzkami spochybnili. Vzhľadom na túto situáciu vyzývame predsedu, tajomníka a predsedu kontrolnej komisie, aby nekandidovali na najbližšom členskom zhromaždení do volených orgánov SSS.

V Bratislave 4. apríla 2013

Podpísaní členovia SSS:
Jaroslav Rezník st., Ján Tazberík, Július Balco, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Milan Augustín, Barbora Pribylincová Bančejová, Miroslav Bielik, Milan Gonda, Marián Grupač, Michal Horecký, Anton Hykisch, Milan Igor Chovan, Margita Ivaničková, Peter Jaroš, Radislav Kendera, Teodor Križka, Milan Lechan, Ingrid Lukáčová, Jozef Mikloško, Dušan Mikolaj, Ondrej Nagaj, Gabriel Németh, Dalimír Stano, Viera Švenková, Viktor Timura, Igor Válek, Martin Vlado, Tomáš Winkler, Jozef Zavarský, Štefan Balák, Miloš Drastich

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama