Päťdesiate tretie významné lesnícke miesto na Slovensku je v Petržalke

Počet zobrazení: 2557

K Petržalke mám dobrý vzťah. Nielen preto, že som rodený Petržalčan a takých v čase môjho narodenia nebolo veľa. Petržalka vtedy nemala ani desatinu dnešného obyvateľstva. Ale aj preto, že som už vyše 42 rokov jej nadšeným obyvateľom. Pre mňa Petržalka nie je nocľaháreň, betónová džungľa a pod. Mne pripadá dobré miesto pre život môj, našich detí, pre všetkých. Pre pätnástimi rokmi som napísal akési vyznanie (uverejnené v Petržalských novinách) pod názvom „Petržalská plačka? Nie, petržalský patriot!“ Nebol to nekritický obdiv, bolo to predovšetkým kritické zamyslenie nad petržalským životom, ktorému nechýbalo porozumenie. Hľadal som a hľadám vo živote okolo seba predovšetkým potešenie, radosť, zmysel. Svoje poznanie si nenechávam pre seba. Už v tom čase som spracoval návrh miestneho náučného vlastivedného chodníka, pre ktorý som získal aj dostatočné finančné zdroje. Ale vtedajšie miestne zastupiteľstvo nebolo ochotné alikvotne prispieť... Mám doma slušne zaplnený fascikel spracovaných projektov o Petržalke, pre Petržalku a Petržalčanov. Dúfam si ich získať pre jej poznávanie a možno aj presvedčiť, že Petržalka je dobré miesto pre život. A prispieť k nadobudnutiu hrdosti, zdravého vlastenectva. Vlastenectvo (neslovensky patriotizmus) nie je nacionalizmus a tobôž nie šovinizmus. Všetko toto ma viedlo k organizovaniu pravidelných pripomienok významných etáp i udalostí minulosti a prítomnosti Petržalky – petržalský vlastivedný rok. Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke si každoročne uctí pamiatku protifašistického bojovníka a matičiara, Slováka z Juhoslávie, národného hrdinu Janka Bulíka. Februárové výročie podpisu Parížskej mierovej zmluvy v roku 1947 a získanie troch zadunajských obcí. Májové výročie oslobodenia Petržalky Sovietskou armádou spájame s pripomienkou holokaustu pri pamätníku viac ako 400 známych židovských obetí na cintoríne v Petržalke. Pokračuje júnový podpis Trianonskej mierovej zmluvy. Augustové pripojenie Petržalky k ČSR i výročie SNP. Nezabúdame na Mníchovskú zradu a októbrovú nemeckú okupáciu Petržalky v 1938, ktorá trvala viac ako 6 rokov.

vlm_petrzalka_vyhlasenie_mimis.jpg

Tohtoročné núdzové stavy ovplyvnili vyznenie a dosah našich podujatí, ale nevzdávame sa. Ešte na začiatku roka 2020 sme my, petržalskí matičiari, rozbehli s mestskou časťou Petržalka prvú etapu výstavby petržalského náučného chodníka, ale pandémia urobila stop. Stop možnému príspevku, peniaze sú smerované inam. Na jeho príprave však pokračujeme.

Na pôde Lesov SR, štátneho podniku sa zrodil „projekt“ Významné lesnícke miesta. „A potom prišiel ten nápad s UNESCO-m! Ak miesta svetového prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme spôsobujú taký záujem o ich poznanie, prečo by to obdobne nefungovalo aj na mape lesníckeho Slovenska? Máme stovky lokalít, ktoré dokumentujú históriu lesníckej práce… Poznáme ich však dobre? Netreba nám ich skutočne objaviť? „.[1] Tak sa zrodili Významné lesnícke miesta. Cesta od identifikovania významného lesníckeho miesta po jeho vyhlásenie si vyžaduje súčinnosť ľudskú i organizačnú. Nie vždy to ide rýchlo. Do konca septembra 2020 ich vyhlásili celkom 52. Štátne lesy doteraz vytypovali do zásobníka 84 miest hodných vyhlásenia za významné. Sú uverejnené v publikáciách Významné lesnícke miesta I. a II. a po vyhlásení na webe (https://www.lesy.sk/vyznamne-lesnicke-miesta/). Ešte v roku 2008 sa dostala moja iniciatíva zaradiť petržalské horárne do zásobníka významných lesníckych miest, ako o tom svedčí kniha „Významné lesnícke miesta I.“ z roku 2009, strana 13 a 14. Významné lesnícke miesta v Petržalke sa 1. októbra 2020 stali skutočnosťou.[2] Petržalské horárne majú dve lokality. Horáreň na Starhradskej a horáreň na Starohájskej ulici. Štart núdzového stavu poznamenal pripravovanú občiansku veľkoleposť oslavy vyhlásenia. Malá slávnosť sa odohrala pri horárni na Starohájskej. Komorné „obecenstvo“ tvorili členovia výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za tvorcov tu boli prítomní iniciátor projektu Ján Mičovský, dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a dvaja „výkonní zástupcovia“, Pavel Šesták z občianskeho združenia Za zeleň Petržalky, ktorý sa významnou mierou pričinil o technickú realizáciu, a ja. Bohužiaľ, pre prísne opatrenia chýbali mnohí pracovníci Lesov SR i jeho Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na všetkých úrovniach, bez ktorých by sa dielo nepodarilo. Chýbali aj zástupcovia mesta Bratislava a mestskej časti Petržalka, s ktorými sa pri prehlbovaní lokálpatriotizmu a zdravého vlastenectva slovenských občanov rozbieha sľubná spolupráca. Ďakujem všetkým, ktorí sa o to všetko pričinili.

snimka.jpg

Navštívte významné lesnícke miesta v Petržalke! Podrobnejšie orientačné informácie zistíte na priložených odkazoch a súboroch. Malá prechádzka lužným dunajským lesom urobí dobre nielen pre vaše zdravie, ale získate nové poznatky a ktovie… možno pocítite hrdosť na našich predkov, na ich prácu. Pridaná hodnota života nemusí


[1]MIČOVSKÝ, Ján.:História pre budúcnosť. In: Kolektív autorov.: Významné lesnícke miesta na Slovensku I., Banská Bystrica 2009. Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, s. 7,9.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984