Reklama

Peter Staněk, Pavlína Ivanová: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

Počet zobrazení: 7590

V priestoroch Inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), ktorý podujatie pripravil za spolúčasti Klubu Nového slova, bola 15. októbra 2015 prezentácia publikácie Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie, Elita, 2015, 200 strán.

Knihu uviedol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., predstavili ju autori, prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a Ing. Pavlína Ivanová, PhD.

Videozáznam Občianska televízia.

„Monografia je venovaná vysoko aktuálnej problematike. Obsahom predstavuje pôvodný a v našich podmienkach originálny a invenčný text,“
prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

„... náhled na zkoumané problémy zachycuje nejnovější poznatky jak z oblasti kosmologie, ekologie, všech zón ekonomie, sociologie, tak i z politilogie. Za nejcennější pokládám snahu tvůrců o angažovaný přístup z hlediska potřeb zachování civilizace. ... Takovýto přístup je velmi vzácný jak ve slovenské, tak i české odborné literatuře,“
prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.

Myšlienky z vystúpenia Petra Staněka: „Ak sme sami vedci ako hľadači poznania, sme povinní spoločnosti poskytnúť poznanie, aj keď sa to poznanie spoločnosti páčiť nebude. Ale práve v tom ohni poznania by sme mali nájsť nové cesty, ktorými by sme dokázali preklenúť všetky otázky, o ktorých sa bavíme. ... Zahľaďme sa na svet okolo seba a skúsme ho pochopiť. Mnoho vecí nám bude pripadať v prvej fáze zložitých, v druhej fáze pochopiteľných a v tretej fáze triviálnych, len preto že sme zabudli na ľudskosť ako hlavný faktor, ktorý sprevádzal ľudskú civilizáciu. Najviac ma v histórii a paleontológii fascinovala jedna vec. Poznanie že neandertálci sa starali o dve skupiny populácie. O deti a starých. Ale dneska sa tvárime, že všetci zostaneme mladí, starých nemáme, ale pokiaľ hovoríme o starých, hovoríme že to je desivá vízia, lebo populácia starne. Ako keby sme nepochopili, čo pochopili indiánske kmene a staré kultúry. Že v strieborných hlavách je koncentrované obrovské množstvo poznania. Že oni majú za sebou obrovské skúsenosti života. Nemusia zabehnúť stovku za 10 sekúnd, ale poradia, ako tú stovku zabehnúť alebo ako tú stovku nemusieť bežať. ... Pokiaľ sa chceme považovať za hľadačov pravdy, musíme spoločnosti poskytnúť poznanie, ktoré sme dostali. Možno nás za to ukrižujú, ale je to našou psou povinnosťou. ....

Jeden z najväčších omylov je štatistický priemer. Povieme si, super dneska mám priemernú mzdu 900 €, no, panebože, to je super. A teraz si priznám, že dve tretiny sú pod ňou. Je to humánne? Ak produktivita práce rastie o 16 % a naša mzda rastie o 1%, je to humánne? Ak mzda nekopíruje rast produktivity práce, vaše mzdy nerastú, neodvádzate dosť do penzijného systému, vzniká diera v systéme a potom poviete, aha, sociálna poisťovňa je v deficite. Je to tým, že je málo ľudí v produktívnom veku a veľa ľudí v starobe? Veď tí starí ľudia robili desiatky rokov a nahonobili kapitál! Kde je? ...

Riziká spôsobujú obrovskú polarizáciu bohatstva a chudoby, ktorá deštruuje spoločnosť založenú na spotrebe. ...Tí, ktorí majú ten majetok, tých 5 %, oni nepotrebujú továrne, výrobu, spotrebu, nič... oni potrebujú zhodnotiť svoj finančný kapitál. Technológie spôsobujú úplnú zmenu –  pre nás je riziko; 3D tlač spolu so zmenou informačných technológií znamená úplne prebudovanie subkontaktných reťazcov, na ktorých stojí polovička slovenských subjektov robiacich pre medzinárodné firmy. O 10 rokov to nebude, bude to úplne inak. Tretia oblasť... ondulovanie vzduchu a predávanie k čomu je? Naozaj si myslíme, že celý problém životné prostredia je obchodovanie s emisnými poukážkami v rámci EÚ, alebo je to kompletná zmena prírodných podmienok na planéte? ... Čisto náhodou sa v tomto lete zbláznili milióny migrantov a valia sa do Európy. Náhoda. Všetko, čo okolo nás je, náhodné. ... Američania nikdy nesmú dovoliť, aby sa Európa spojila s Ruskom a Čínou, ale vždy musia spracovať na stratégii, kde jednotlivé subjekty dostanú do konfliktu. A keby to nešlo, treba destabilizovať. A ak to niekomu niečo pripomína, podobnosť je čisto náhodná, je to konšpiračná teória a – je to pravda. ... Všetci vidíme, že v tejto fáze demokracia problémy nevyrieši. Pravdepodobne by sme potrebovali osvieteného diktátora, len pozor, aby nezhasol lampu, potom by bol neosvietený. ... Sme svedkami obrovskej kumulácie geopolitických, prírodných, technických problémov a opäť sa formujú v rovnakom čase. .... Riešenia –kontrolovaná spoločnosť alebo zdieľaná spoločnosť. Načo by som všetko vlastnil, keď si to môžem požičať, použiť a vrátiť, načo byť otrokom majetku? ... Práca sa stáva veľkým rizikom. Každá technologická revolúcia vedie k úspore práce o 15 – 20 %, teoreticky vzaté, o päťdesiat rokov nebudeme na výrobu potrebovať nikoho! Čo s tými ľuďmi? ... Má štát toto riešiť, vytvoriť regulačný rámec, represívny systém alebo čo má byť funkciou štátu? Treba redefinovať funkciu štátu. ...

Nemáme povinnosť ukázať, že svet by mohol byť oveľa lepší, keby došlo k určitej kombinácii, prelínaniu? Prečo sú dnes teórie konvergenciu tabu? Pretože hľadali pozitívne aj z jedného, aj z druhého systému a hľadali prienik! A potom prišla Chicagská škola, vyhlásili že jediný podstatný je zisk, profit, konkurencieschopnosť a tak ďalej, tomu sa potom všetko podriadilo a svet je okolo nás taký, aký je. A to sa prelína do všetkých aspektov spoločnosti a vlastne dnes, po 25. rokoch začíname žať plody bezbrehého naháňania sa ziskovosťou a teraz to máte krásne nazvané – optimalizácia využitia výrobných faktorov podnikateľských subjektov... nemáme už chudobných, máme sociálne exkludovaných... nekradneme, ale kreatívne presúvame v časopriestore. Úplne fundamentálny prístup, ktorý ukazuje, ako keby sa tá ekonómia zmenila a ona nám pod rukami pomaly a potichu zvlčieva. A dneska nás tá zvlčená ekonomika začína požierať, naše vlastné telá, všetci sme prekvapení odkiaľ sa zobrala a nemáme alternatívu.“

(Neautorizovaný prepis Lukáš Perný)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Andrej Sablič
#1
Andrej Sablič
20. október 2015, 10:04

„A dneska nás tá zvlčená ekonomika začína požierať, naše vlastné telá, všetci sme prekvapení odkiaľ sa zobrala a nemáme alternatívu.“

Výborný článok „ale“. Pokiaľ sa budeme štítiť socializmu teoretický i praktický tak žiadnu alternatívu mať nebudeme!!!

Kapitalizmus nie je schopný splodiť nič rozumnejšie ako socializmus ktorý nosí pod srdcom. Socializmus bol odstránený v pubertálnom veku, teda nedemokratizovaný a tak nám nesplodil potomka. Ak naozaj chceme alternatívu potom sú len dve cesty:

  1. Vrátiť sa k budovaniu socializmu pod demoktratizovanou politickou nadstavbou a metódou základnej bunky odhaliť spoločný koreň jeho problémov*

  2. Napriek ne rozvinutosti socializmu sa pokúsiť teoretický odhaliť spoločný koreň jeho problém a socializmus preskočiť.

Vývoj je vždy priamočiary i keď v období rastu tela bunky sa nám zdá chaotický a nezrozumiteľný.

Nuž páni autori ak Vám naozaj ide o záchranu ľudskej spoločnosti potom inej cesty niet a je zbytočne mrhať papierom a predovšetkým časom.

Toto som sa naučil od Marxa. Samozrejme nemusíte mi veriť ale to už nie je môj problém.

* Odhaliť bunku pokiaľ sa nerozvinie jej skelet a telo je vždy problematické a takmer nemožné. Myšlienka prevzatá od Marxa z jedného úvodného slova ku Kapitálu.

 

Blogy a statusy