Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Podujatia Klubu Nového slova v roku 2014

Počet zobrazení: 4027

klub_ns_2_0.jpgV uplynulom roku 2014 Klub Nového slova pripravil nebývalé množstvo besied, diskusií či prezentácií nových kníh a ich autorov. Niekedy samostatne, zväčša však v spolupráci s Inštitútom ASA (Analýzy, stratégie, alternatívy), Ústavom politických vied SAV, ako aj s inými združeniami a organizáciami – Futurologickou spoločnosťou na Slovensku, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Nadáciou Friedricha Eberta a Univerzitnou knižnicou v Bratislave. S výnimkou letných prázdnin boli v priemere každý mesiac dve-tri podujatia.

Väčšinu podujatí sme v spolupráci s Juliánom Bosákom ml. zaznamenali na video a následne publikovali na portáli www.noveslovo.sk, ktorý úspešne pokračoval v prezentácii kritických komentárov, štúdií, článkov o súčasnom dianí v slovenskej spoločnosti i vo svete, o histórii i víziách ďalšieho vývoja. Naši členovia sa zúčastnili aj na viacerých spoločenských podujatiach spojených najmä s významnými výročiami pokrokových historických udalostí: 15. marec (demonštrácia Bratislava bez náckov), 4. apríl (výročie oslobodenia Bratislavy), 8. máj (osvetlenie Slavína), 9. máj (výročie víťazstva nad fašistom), 27. august (oslavy SNP v Bratislave).

Pri príležitosti 15. výročia založenia týždenníka Slovo a 70. jubilea jeho predchodcu Nového slova sa nám podarilo vydať knihu Nezopakovateľné rozhovory.

Január

01_smajs.jpgK problému vedeckosti spoločenských vied, štvrtok 16. 1. Diskusia s filozofom, spisovateľom a profesorom na Masarykovej univerzite v Brne Josefom Šmajsom. Profesor Šmajs sa zaoberá najmä otázkami civilizačnej krízy, ktorú chápe ako konflikt kultúry s prírodou. Podujatie moderoval Slavo Lesňák.

Daňové raje a Európska únia, štvrtok 23. 1. Seminár s filozofom a ekonómom Michalom Polákom.

Niektoré metodologické aspekty fungovania nacionalizmu a antisemitizmu, streda 29. 1.Okrúhly stôl, hlavné vystúpenie prof. Pavol Mešťan, riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave.

Február

03_polak_blaha.jpgEurópska únia, Slovensko a budúcnosť, pondelok 3. 2. Panelová diskusia v rámci konferencie Slovensko z pohľadu futurológie pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku v spolupráci s Inštitútom ASA a KNS. Panelisti: poslanec NR SR Ľuboš Blaha a filozof, ekonóm Michal Polák. Moderoval docent Ladislav Hohoš.

Marec

Kam smeruje slovenská štatistika. Otázky, problémy, riešenia, štvrtok 6. 3. Seminár s Ľudmilou Benkovičovou, predsedníčkou Štatistického úradu SR.

Vitálne problémy budúcnosti, pondelok 24. 3. Seminár s prof. Petrom Staněkom, Ekonomický ústav SAV.

Slovensko, Európa a budúcnosť, štvrtok 27. 3. Diskusia s europoslancom Borisom Zalom. Moderoval docent Ladislav Hohoš.

Apríl

06_fabry_svrnda.jpgKríza na Ukrajine: vnútorné a medzinárodné súvislosti, štvrtok 10. 4. Diskusia s Branislavom Fábrym a Františkom Škvrndom.

O lokálnej mene živec a alternatívnej budúcnosti, utorok 22. 4. Diskusia s Mgr. Jurajom Hipšom, riaditeľom Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Máj

Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť – rekonštrukcia posledného letu, streda 14. 5. Premietanie dokumentárneho filmu a beseda s jeho tvorcom Pavlom Kanisom.

Sieť vízií - Európa a Slovensko. Utorok 27. 5. Panelová diskusia: Ing. Dušan Chrenek a prof. Milan Šikula.

Jún

oskar_jun.jpgRusko a Európa, štvrtok 5. 6. Prednáška prof. Oskara Krejčího a diskusia.

Európska únia a Rusko – spolupráca, spolužitie, konfrontácia?, štvrtok 19. 6, Praha. Česko-slovenská konferencia v pražskom Európskom dome, ktorú spoločne usporiadali Res publica, sdružení pro informace, FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, České sdružení přátel Le Monde diplomatique a Klub Nového slova. Podujatie sa konalo pod záštitou českého europoslanca Jiřího Maštalku a predsedu výboru pre európske záležitosti Národnej rady SR Ľuboša Blahu. Vystúpili: Ján Čarnogurský, právnik, politik, Jaroslav Bašta, bývalý český veľvyslanec v Rusku a na Ukrajine, Oskar Krejčí, politológ, Branislav Fábry, vysokoškolský učiteľ, František Škvrnda, vysokoškolský učiteľ, analytik, a Jaroslav Ungerman, makroekonóm.

Ukrajinská kríza očami Eduarda Chmelára, štvrtok 26. 6. Prednáška a diskusia o širších bezpečnostných súvislostiach a rizikách ukrajinského konfliktu. Moderovala Gabriela Rothmayerová.

Júl

Rozlúčka s veľvyslancom Ruskej federácie na Slovensku, 9. 7. Neformálne stretnutie s Pavlom Maratovičom Kuznecovom.

September

ttip.jpgSlovensko-česká konferencia Dohoda TTIP: šance a riziká, pondelok 22. 9., Bratislava. Konferencia pod záštitou predsedu výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu s účasťou: Ladislav Hohoš, Eduard Chmelár, Milan Šikula, Ilona Švihlíková, František Škvrnda, František Jonáš a Ladislav Žák.

Revolúcia alebo transformácia?, štvrtok 25. 9. Stretnutie s knihou a jej tvorcami na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Október

09_micev_peknik.jpgOdkaz Slovenského národného povstania pre súčasnosť, štvrtok 2. 10. Okrúhly stôl, vystúpili Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, a Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici

21. storočie má svoj Kapitál, utorok 21. 10. Seminár k Pikettyho knihe, ktorá vzbudila koncom minulého roku mimoriadnu pozornosť. Vystúpili: Ivan Haluška, Peter Staněk, Ladislav Hohoš a Ilona Švihlíková.

Prvá svetová vojna a vznik Československa, štvrtok 30. 10. Diskusia s historikmi Miroslavom Pekníkom, Ferdinandom Vrábelom, Petrom Zelenákom a politológom Svetozárom Krnom.

lukas_perny.jpgNovember

Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve, streda 12. 11. Slávnosť knihy Lukáša Perného.

Islamský štát, Blízky východ a medzinárodná bezpečnosť, utorok 25. 11. Okrúhly stôl, s referátmi vystúpili docent František Škvrnda a inžinier Jalal Suleiman.

December

Piate vydania knihy Mezinárodní politika, štvrtok 4. 12. Prezentácia knihy Oskara Krejčího v spolupráci so Vzdelávacím a konzultačným inštitútom v Bratislave a Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe na Bárdošovej ulici v Bratislave.

Pohľady za horizont, streda 10. 12. Prezentácia edície Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov s Romanom Michelkom a uvedenie jej najnovšej knihy od Ellen Meiksinsovej Woodovej Impérium kapitálu. Moderoval Ladislav Hohoš.

ĎALŠIE PODUJATIA

nezopakovatelne_obalka.jpgSviatok novej knihy: Nezopakovateľné rozhovory, pondelok 27. 10. Prezentáciu knihy, ktorú vydal Klub Nového slova a vydavateľstvo CCW, otvorila a podujatím sprevádzala Gabriela Rothmayerová. Úvodné vstúpenie: Pavol Kanis. O tom, ako vznikali rozhovory aj kniha hovorili Martin Krno, Emil Polák a Alexander Piekov. Kytičku poetických slov priniesla Mária Kráľovičová. Knihe veľa čitateľov zaželal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.
      Publikácia prináša 20 rozhovorov s našimi i zahraničnými osobnosťami, ktoré vyšli na stránkach Slova na prelome 20. a 21. storočia: Matej Andráš, Ladislav Ballek, Egon Bondy, Milan Čič, Pavel Dostál. Alfred Hrdlicka, Tibor Huszár, Jozef Jablonický, Karol Kállay, Peter Karvaš, Ján Lenčo, Ľubomír Lipták, Vladimír Lokvenc, Arnošt Lustig, Egon Matzner, Anton Rašla, Karol Rosenbaum, Svetoslav Veigl, Gore Vidal a Helmut Zilk.
     Autori rozhovorov: Štefan Balák , Peter Greguš, Eduard Chmelár, Juraj Janošovský, Lýdia Kokavcová, Martin Krno, Jozef Lysý, František Novosád, Martina Nemethová, Martin Muránsky, Braňo Ondruš, Miro Procházka, Marián Repa, Gabriela Rothmayerová a Ladislav Skrak.

22. Ročník Pochodu na Malý Slavín, sobota 17. 5. Tradičné a obľúbené podujatie pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy a celého Slovenska v spolupráci s Klubom bratislavských antifašistov pri strane Smer-SD, SZPB, magistrátom hlavného mesta a Lesmi hlavného mesta SR, s účasťou predstaviteľov veľvyslanectiev Ruskej federácie a Bieloruska.

23. ročník celoslovenského ľavicového stretnutia, piatok až nedeľa 19. - 21. 9. Podujatie v rámci turistického pochodu Pohorelá – Zbojská - Tisovec Clementisovou cestou, organizované v spolupráci s mestom Tisovec.

Výročné zhromaždenie Klubu Nového slova, štvrtok 17. 12. Podujatie spojené s predvianočnou kapustnicou.

71. výročie podpísania Vianočnej dohody, pondelok 22. 12. Spolu s Ústavom politických vied SAV a Oblastným výborom SZPB v Bratislave sme si pripomenuli významnú historickú udalosť pred domom na Gajovej ulici 11 v Bratislave.

Autor je podpredsedom výboru Klubu Nového slova

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama