Reklama

Pohľad na zdravotníctvo 2013

Počet zobrazení: 4963

zdravotnictvo1_2.jpgOECD zverejnila publikovala kľúčovú súhrnnú štatistickú publikáciu pre oblasť zdravotníctva „Pohľad na zdravotníctvo 2013“ (Health at a Glance 2013), ktorá umožňuje sledovať hlavné trendy a vplyvy na stav, služby a politiky v oblasti zdravotníctva v krajinách OECD a BRICS. Vo väčšine krajín OECD došlo pod vplyvom finančnej a ekonomickej krízy k úsporným opatreniam, ktoré sa dotkli aj rezortov zdravotníctva. Od roku 2008 sa významne  spomalil rast výdavkov na zdravotníctvo v takmer všetkých krajinách OECD. Informovala o tom Stála misia Slovenskej republiky pri  OECD.

Spomalenie výdavkov

Ako správa OECD konštatuje, „po rokoch  kontinuálneho rastu v priemere nad 4 % ročne, medzi rokmi 2009 až 2011 došlo k spomaleniu nárastu výdavkov na zdravotníctvo takmer na nulu (na priemernú úroveň 0,2 % ročne). Celkové výdavky na zdravotníctvo poklesli v 11 z 34 členských krajín OECD, predovšetkým v krajinách najviac postihnutých krízou (v Grécku a Írsku)“. Rast sa významne znížil aj v Kanade a USA. Zo všetkých krajín OECD došlo k zrýchleniu nárastu celkových výdavkov na zdravotníctvo od roku 2009 len v Izraeli a Japonsku. Krajiny pristúpili k zníženiu cien za zdravotnú starostlivosť hradenú z verejných zdrojov, vrátane zníženia cien zdravotníckych tovarov, predovšetkým liekov. Vlády usilovali o zníženie výdavkov nemocníc prostredníctvom rozpočtových opatrení a znižovania miezd  zdravotníckeho personálu. Viaceré krajiny (Grécko, Írsko, Island a Estónsko) pristúpili  k zníženiu miezd zdravotných sestier. Od roku 2009 došlo k škrtom aj v oblasti výdavkov  na prevenciu a vo viacerých krajinách vzrástla priama spoluúčasť pacienta na nákladoch na zdravotnú starostlivosť.

Medzi hlavné zistenia publikácie patria: Dĺžka života v krajinách OECD stúpa, stúpa však aj bremeno chronických  ochorení. V roku 2011 prekročila stredná dĺžka života v krajinách OECD 80 rokov,  čo predstavuje od roku 1970 predĺženie o desať rokov. Najdlhší život môžu  v krajinách OECD očakávať obyvatelia Švajčiarska, Japonska a Talianska. Od roku 2000 stúpol počet lekárov vo väčšine krajín OECD. V priemere boli v roku 2011 v krajinách OECD dvaja špecialisti na každého všeobecného lekára. Dĺžka  hospitalizácie sa skrátila z 9,2 dňa v roku 2000 na 8,0 dňa v roku 2011. Trhový podiel generických liekov sa v uplynulej dekáde v mnohých  krajinách výrazne zvýšil. Kvalita akútnej starostlivosti a primárnej starostlivosti  vo väčšine krajín stúpa, no mohla by sa zlepšiť ešte viac. Prakticky vo všetkých  krajinách OECD sa dosiahlo univerzálne pokrytie zdravotnou starostlivosťou (okrem Mexika a USA), no rozsah a stupeň pokrytia sú rôzne. Bremeno priamych platieb vytvára v niektorých krajinách prekážky v prístupe k zdravotnej  starostlivosti. Predpokladaná doba dožitia u ľudí vo veku 65 rokov v krajinách  OECD v roku 2011 naďalej rástla a dosiahla takmer 21 rokov u žien a 18 rokov u mužov. Väčšinu tohto obdobia však ľudia prežili s niektorým z chronických  ochorení, narastá preto dopyt po dlhodobej starostlivosti a tlak na verejné výdavky.

Slovensko a svet

Hlavné porovnania pre SR vyzerajú nasledovne: Celkové výdavky na zdravotníctvo v pomere k hrubému domácemu produktu boli v SR v roku 2011 7,9 % (priemer OECD bol 9,3 %). Výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa boli v roku 2011 v SR 1 915 amerických dolárov vyjadrených paritou kúpnej sily (priemer OECD bol 3 322 amerických dolárov). Podľa OECD výdavky na zdravotníctvo v SR rástli  v rokoch 2000 až 2009 v priemere 10,9 % ročne na obyvateľa, kým v rokoch 2009 až 2011 to bolo 2,8 % ročne na obyvateľa. Celkové výdavky na lieky predstavovali v roku 2011 v SR 525 amerických dolárov na obyvateľa vo vyjadrení parity kúpnej sily, kým priemer OECD bol 483 amerických dolárov. V pomere k hrubému domácemu produktu to bolo v SR 2,2 %, priemer OECD bol 1,5 %. SR mala v rokoch 2000 až 2011 3,3 lekára na 1 000 obyvateľov, čo je rovnako ako Austrália, Francúzsko, Estónsko, Fínsko a Izrael (priemer OECD bol 3,2). Viac ako polovicu (56 %) lekárov tvoria v SR ženy a 35 % lekárov bolo v období 2000 až 2011 v SR starších ako 55 rokov (priemer OECD-22 bolo 32 %).

Platové ohodnotenie lekárov (špecialistov aj všeobecných lekárov) bolo v krajinách OECD  vyššie ako priemerná mzda v národnom hospodárstve. U všeobecných lekárov v SR to bol  1,8-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pre porovnanie, vo Fínsku to bol  rovnako 1,8-násobok, v Estónsku 1,6-násobok, v Poľsku 2,2-násobok a Slovinsku 2,3-násobok. Čo sa týka počtov sestier, priemer OECD bol 8,8 sestry na 1 000 obyvateľov. Najvyššie  počty sestier na obyvateľa dosahujú Švajčiarsko, Dánsko, Belgicko a Island s počtom viac ako 14 sestier na 1 000 obyvateľov. V SR to bolo 5,9 sestry na 1 000 obyvateľov. Počet sestier na jedného lekára bol v roku 2011 najvyšší v Japonsku, kde pripadlo 4,5 sestry na  lekára. Naopak, 0,5 sestry na lekára bolo v Grécku. Priemer v krajinách OECD bol niečo pod tri sestry na lekára (2,8), kým v SR to bolo 1,8 sestry na lekára. Pre porovnanie, v Českej republike to bolo 2,2 sestry. Z pohľadu mzdového ohodnotenia je podľa OECD mzda nemocničných sestier v SR 20 % pod úrovňou priemernej mzdy (0,8-násobok priemernej mzdy), rovnako je to v Maďarsku. V Českej republike a Poľsku je to 1,1-násobok priemernej mzdy, v Nemecku 1,2-násobok. Najvyššiu mzdu dosahujú nemocničné sestry v Luxembursku (1,4-násobok priemernej mzdy). Vo vyjadrení v parite kúpnej sily to bolo v SR 18 amerických dolárov (v Maďarsku 17, v Českej republike a Poľsku 23, v Nemecku 47 a Luxembursku 82). V nominálnych hodnotách narástli v priemere mzdy nemocničných sestier v SR v rokoch 2005 – 2008 o 13,8 %, čo bolo najviac z 22 hodnotených krajín OECD, kým v rokoch 2008 – 2011 o 2,9 %. Predpokladaná doba dožitia u ľudí vo veku 65 rokov bola v roku 2011 v SR u mužov 14,5 roka a u žien 18,4 (priemer OECD u mužov predstavoval 17,6 roka a u žien 20,9 roka). Život žien po 65-ke sa tak za obdobie rokov 1960 – 2011 v SR predĺžil o 3,7 roka, kým u mužov to bolo 1,4 roka (priemer OECD u mužov bol za toto obdobie 4,8 roka a u žien 6,0  roka).

(Autor pôsobí na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy)

Na snímke: Graffiti, zdravotné stredisko na Strečnianskej ulici, Bratislava Petržalka
Foto: Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy