Pomoc kultúre v podaní súčasnej vlády...

K zákonu (nielen) o Literárnom fonde
Počet zobrazení: 3525

Zrušenie odvádzania 2 percent z honoráru, z čoho sa mala poskytovať finančná pomoc umelcom, rôznym, ale mňa zaujímajú predovšetkým prekladatelia a pôvodní autori literatúry... Vo vydavateľstvách sa v zmluve o odvode 2 percent hneď spomenutý odsek vyhodil. Vedie to k zániku Literárneho fondu (čo napokon mal A. K. v programe). Napísala som nevinný list a odoslala na mailovú adresu štátneho tajomníka Radoslava Kutaša 16. septembra 2020, keď LF musel začať obmedzovať pomoc prekladateľom formou štipendií, ktoré boli vždy vítaným príspevkom k nízkym honorárom za preklad. Reagovala som na základe konkrétnych sťažností prekladateľov. Viem o pochybnostiach okolo tých dvoch percent, ktoré si odvádzateľ nemohol uvádzať do daňového priznania ako náklady. Zaviedlo sa to ešte za ministra Ivana Hudeca, aby umelci mali svoj nezávislý fond.

Hoci umelecké fondy – verejnoprávne, nezávislé a nadstranícke inštitúcie – už niekoľkokrát čelili snahám o ich likvidáciu, predsa až v týchto dňoch máme dočinenia s legislatívnym postupom, ktorý nás obral o možnosť „brániť sa“, resp. jasne formulovať naše námietky i pripomienky.

Na list, ktorý uverejňujeme, autorka nedostala odpoveď... (red.)


Vážený pán štátny tajomník,

obraciam sa na Vás s podporným hlasom na podporu a udržanie Literárneho fondu. Fond dlhé roky podporuje rôznych umelcov formou štipendií, odmien, cien.

Obmedzením odvádzania 2-percentého príspevku z honorárov fond stráca zdroje a nemá ako pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú alebo sú na ňu odkázaní (a má im prispievať aj podľa štatútu). Dve percentá z honoráru predstavuje pár drobných a to, že sa vynechanie tejto povinnosti odôvodňovalo ako pomoc prekladateľom, je falošný dôvod – prekladateľ spätne nemôže dostať sumu, ktorá by mu naozaj pomohla.

Osobne som o príspevok na preklad žiadala možno len trikrát za celý život, ale často bývam v porote o udelenie Ceny Jána Hollého (a prémií), kde sa zídu odborníci na vydavateľskú a editorskú činnosť, prekladatelia a znalci prekladu, ktorí prejdú najlepšie diela navrhnuté vydavateľstvami. Celá produkcia našich vydavateľov tu prejde sitom a hodnotením, inak sa kvalite vydávaných prekladov a edičnej činnosti nikto nedotkne, ani recenzenti, a mladí prekladatelia nemajú na čom rásť, nemajú potrebnú kritiku či pochvalu. Sama by som ani nezvládla toľko kníh, koľko vychádza a koľko sa dostane do komisie, a triedenie je potrebné, hodnotenie tvorby inými očami chýba. Prekladatelia sú navyše za preklad kvalitných diel slabo honorovaní a cena udeľovaná LF je pre nich zadosťučinením. Je to dôležitá inštitúcia pre našu kultúru.

Z ďalších dôvodov uvádzam:

O finančný príspevok prekladateľ môže na LF požiadať celý rok, nie iba v marci (ako je to v žiadosti pre Fond na podporu umenia), čo je vzhľadom na zahraničné zmluvy a ich dodržanie pružnejšie pre prekladateľa aj pre vydavateľa.

Prekladatelia sú pri podpore z LF nezávislí, pretože podpora pre FPU je udeľovaná z peňazí, ktoré prideľuje vláda vzídená z volieb, prideľovanie je teda politicky podmieňované, a podpora umeleckej aktivity je samopodpora, z vlastných zdrojov, je teda politicky nezávislá. A o politicky nezávislú kultúru nám ide. (Pracovala som v niektorých komisiách na FPU a viem, že aj tu je podpora obmedzená, podpora z LF teda môže fungovať ako nezávislá, plnohodnotná podpora schvaľovaná individuálne.)

Keďže sama sa venujem umeleckému prekladu celý život, hovorím najmä o tejto oblasti, lebo viem, aké dôležité je pomáhať začínajúcim i starším prekladateľom, veď tých najlepších prekladateľov máme už prevažne iba v staršej, dožívajúcej generácii a mladí sa bez podpory prekladu nemôže venovať, lebo z toho by nevyžili, ani nevravím o tom, že by neuživili rodinu.

Prosím o zváženie mojich dôvodov na podporu na LF, ako aj iných hlasov, ktoré sa prípadne ozvú, hoci viem, že dnes má každý svedomitý kultúrny pracovník problémy, ako prežiť, a nemá čas, aby riešil celospoločenské problémy. LF by mal napokon o svojej činnosti rozhodovať podľa svojich stanov, bez vážnych zásahov zvonka, a toto obmedzenie jeho činnosti zdanlivo formulovanou pomocou prekladateľov je veľmi vážny zásah do jeho činnosti.

Verím, že sa podobnými hlasmi budete zaoberať a konať budete tak, aby staré dobré inštitúcie nezanikli. Lebo čo raz zanikne, len ťažko sa obnoví.

S pozdravom Anna Blahová-Šikulová

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984