Reklama
Reklama

Postavme Jurigrad dneška

Počet zobrazení: 7373

Má čo povedať Ferdiš Juriga slovenskému dnešku? Je súčasné pripomínanie jeho osobnosti len splátkou historickej a politickej vedy komplexnému poznaniu slovenskej minulosti? Panelová diskusia z cyklu „Osobnosti slovenskej politiky“ organizovaná Ústavom politických vied SAV na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave pod názvom Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky (22. 9. 2016) potvrdila jedno i druhé. „Panelisti“ i „ľudoví“ diskutéri sa pokúsili nájsť odpovede na viaceré záludnosti slovenskej politiky spred sto rokov. Náš dnešný pohľad na osobnosť Ferdiša Jurigu vyplavil množstvo zatiaľ len letmo identifikovaných zámotkov vtedajšej praktickej politickej činnosti, ktoré čakajú na rozmotanie. A nielen vo vzťahu k minulosti, ale aj pre možnosť  vytvoriť pevnú osnovu našej terajšej dejinnosti odolnej voči nástrahám dnešnej „pseudoľudovosti“ sveta. A nielen v politike.

Tak ako povedal J. Lysý: „v slovenskom klére ale národovectvo viedlo k odporu voči hierarchii, ktorá sa pričinila o bezočivú maďarizáciu. Ferdinand Juriga ... však naznačuje nové postoje a otvorenosť voči nekatolíkom a neveriacim“. Dnes prebieha bezočivá privatizácia. Hľadá dnešný politik nové postoje a otvorenosť voči väčšine majetkovo bezmocných? Alebo mu stoja za (sponzorskú) pozornosť len oligarchovia, aj keď tí naši, slovenskí?

„V súvislosti s osudom F. Jurigu (opäť konštatuje J. Lysý) treba povedať, že ,sociálny kapitál‘, ktorý stál pri zrode moderného slovenského národa a o ktorý sa on osobne mimoriadne pričinil, sa dnes vyčerpal.“ Do akej miery dnešná „ľudovosť“ slovenskej politiky stojí na otázke „sociálneho kapitálu“? Akú kvalitu má súčasný slovenský „súbor neformálnych hodnôt, alebo noriem, ktorými sa riadia príslušníci určitej skupiny a ktoré im umožňujú spolupracovať…?

Práve prebiehajúci snem KDH (24. 9. – pozn. red.), strany-hnutia, ktoré „možno“ chce nadviazať na slovenský katolicizmus spred jedného storočia, navrhuje, aby v programových cieľoch a zásadách bolo všade okrem slovného spojenia „kresťanskí demokrati“ zakomponované aj slovo „konzervatívci“. „My, kresťanskí demokrati, my konzervatívci, budeme chrániť kresťanstvo ako náboženstvo lásky k blížnemu, ako mierumilovné náboženstvo,“ uvádza sa podľa médií v dokumente, ktorý delegáti neschválili. Účastníci panelovej diskusie i ostatní znalci Jurigovej politickej práce môžu konštatovať spolu s J. Lysým: „Vieme si predstaviť reakciu F. Jurigu. Rozdiel je dnes iba v tom, že vtedy sa do ťažkostí dostávali inštitúcie tradičnej spoločnosti a dnes sa v nej ocitajú inštitúcie modernej spoločnosti a slovenský úspech dvadsiateho storočia, národný štát.“

Som za opätovné čítanie politickej každodennosti F. Jurigu. Som za hľadanie a predovšetkým za nachádzanie poučení a praktických východísk dnešnej slovenskej politiky na pozadí celosvetovej devalvácie ľudového a národného. O devalvácii hodnôt  nevraviac. Možno je správnejšie použiť namiesto výrazu devalvácia z oblasti finančného života – pojem dehonestácia. Ľudský život nesmieme zúžiť na účtovnú položku.

A to sa ešte nezamýšľam nad vzťahom národovectva, ľudovosti a populizmu… Otázok nadmieru, odpovedí poriedko. Snáď vám k ich nachádzaniu napomôže aj záznam z panelovej diskusie.

SÚVISIACE:
Jozef Schwarz: Jurigrad a Slovenská Riviéra sa nachádzajú v Bratislave

pozvankajuriga650.jpg
Ďalšie články: JOZEF SCHWARZ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama