Reklama
Reklama

Prezentácia knihy Dr. Vavro Šrobár

Miroslav Pekník: Musíme uznať, že je len málo slovenských politikov, ktorí dokázali v takej významnej miere dlhodobo formovať slovenskú a čiastočne aj československú politiku.
Počet zobrazení: 6730
v.srobar_obalka.jpg

Riaditeľ Ústavu politických vied SAV Dr. Miroslav Pekník spolu s redaktorom Vydavateľstva SAV Veda Mgr. Emilom Borčinom, prof. Ivanom Laluhom a doc. Vladimírom Goněcom zo Jean Monet Chair z Brna predstavili 9. novembra 2012 na Bibliotéke kolektívnu monografiu venovanú významnému slovenskému a československému politikovi Dr. Vavrovi Šrobárovi. Štyridsaťjeden vedeckých štúdií približuje najmä politické pôsobenie Vavra Šrobára, rodáka z liptovskej dediny Lisková.

v.srobar_prezentacia1.JPGZľava: Dr. Emil Borčin, doc. Vladimír Goněc, Dr. Miroslav Pekník a prof. Ivan Laluha.

Doc. Vladimír Goněc vyzdvihol význam tohto počinu Ústavu politických vied SAV a Vydavateľstva SAV Veda pre pozitívny posun vo výskume slovenských dejín a slovenskej politiky. Dôkladné a mnohostranné osvetlenie osobnosti Vavra Šrobára ako jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín a osobnosti, ktorá sa zaslúžila o samotnú existenciu slovenského národa a o jeho vstup do európskych dejín, nájde odozvu nielen vo vedeckých kruhoch Slovenska, ale aj Českej republiky a v medzinárodnej vedeckej komunite.

Publikácia je rozvinutím dlhodobého projektu Osobnosti slovenskej politiky, výsledkom ktorého sú už vydané knižné publikácie o Milanovi Hodžovi, Lacovi Novomeskom, Alexandrovi Dubčekovi, Ferdinandovi Jurigovi a Ivanovi Dérerovi. Pre projekt sa otvorili nové možnosti v rámci podujatí Dni Milana Hodžu, ktorému postupne poskytli záštitu predsedovia vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda, Robert Fico a Iveta Radičová.

Miroslav Pekník na prezentácii zdôraznil, že ak sa retrospektívne pozrieme na Šrobárovu politickú kariéru, musíme uznať, že je len málo slovenských politikov, ktorí dokázali v takej významnej miere dlhodobo formovať slovenskú a čiastočne aj československú politiku. Publikácia približuje Šrobárovo politické myslenie a konanie, vrátane jeho odkazu pre súčasnú slovenskú politiku. Tá často rieši podobné problémy, s akými sa stretával aj on v čase svojho aktívneho politického pôsobenia.

v.srobar_prezenatcia2.JPGMedzi účastníkmi prezentácie boli aj niektorí autori, zľava: Dr. Juraj Marušiak, doc. Jozef Lysý s manželkou a profesor Svetozár Krno.

Spolupracovník Vavra Šrobára Dr. Ivan Dérer napísal, že Šrobár „bol prvým Slovákom, ktorému bolo v histórii dopriate, aby vykonal veľké štátnické dielo. Že toto dielo vykonať mohol práve on, to nebola náhoda. Svojou politickou prípravou, svojím zmýšľaním, pevnosťou svojho charakteru a svojou prácou bol predurčený vykonať ho“.

Prof. Ivan Laluha považuje monografiu za solídny základ a východisko na pokračovanie výskumu osobností slovenskej politiky.

Vydaním knihy Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národno-osvetový pracovník – pri 145. výročí jeho narodenia splácame dlh voči tomuto významnému slovenskému politikovi so štátnickým rozmerom. Človeku s veľkým zmyslom pre sociálne cítenie, celoživotne zameranému na česko-slovenskú vzájomnosť. Napokon cesta k dnešnej samostatnej Slovenskej republike viedla práve cez vznik Česko-Slovenska, na ktorom mal podiel Dr. Vavro Šrobár.

Foto: Milan Čáky
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama