Reklama
Reklama

Slováci v Maďarsku vedia ako ďalej, podporme ich!

Počet zobrazení: 4117

Mlynky 1.JPGNeprajnosť maďarského prostredia voči vlastným nemaďarským menšinám je fakt. Dokumentuje to aj výučba dejín, ktoré boli stáročia spoločné.Po ročnej pauze usporiadal Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2012 v Mlynkoch za účasti viac ako 90 zástupcov občianskych organizácií, slovenských samospráv a škôl v Maďarsku opäť konferenciu na tému: Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Konferencie sa po celý čas aktívne zúčastnil veľvyslanec SR Peter Weiss a Igor Kováč v zastúpení predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Samotní organizátori sa vyjadrili, že cieľom bolo zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky budúcnosti našej Slovače. Podľa predsedníčky ZSM Ruženky Egyedovej-Baránekovej základným mottom konferencie je dialóg. „Dialóg, aby sme všetci, ktorí patríme k slovenskej národnosti, mali pocit, že sme aktívnymi účastníkmi nášho bytia a nielen jeho pasívnymi pozorovateľmi”. Chcem podčiarknuť kvalitu sebareflexie tamojších Slovákov. Preč sú časy, keď sa ich pozornosť sústreďovala najmä na otázky folklóru v spevnej, tanečnej či kuchynskej podobe. Dnes podstatný čas venujú problémom spojeným so zmenami v národnostnom zákone v Maďarsku, právam a ochrane národnostných menšín, zákonodarstvu a reformám v Maďarsku, príprave menšín v Maďarsku na nastávajúce voľby, ale aj školstvu, kultúre či parlamentnému zastúpeniu menšín v Maďarsku.

Na konferencii predsedníčka ZSM a viacerí účastníci z radov tamojších Slovákov veľmi presne formulovali obavy z najnovšieho zákonodárneho postupu maďarského štátu. Predovšetkým: nový volebný zákon znevýhodňuje národnostné menšiny - problémom je skutočne diskriminačná registrácia voličov, ktorú zavádza nový volebný zákon. Ak sa vopred neregistrujú, nemôžu voliť. Preložené do slovenčiny, ak chcú občania voliť, musia sa predtým písomne zaregistrovať vrátane rozhodnutia, či chcú voliť ako Slováci alebo ako Maďari. Ak sa volič zaregistruje napr. ako Slovák, bude voliť len svojho národnostného kandidáta a nemôže už voliť všeobecne politickú stranu. (Predpokladá sa, že na zvolenie jedného národnostného poslanca do parlamentu treba asi 18 tisíc hlasov. Pred desiatimi rokmi sa k Slovákom v Maďarsku hlásilo asi 17 tisíc.) Nové legislatívne zmeny sa nevhodne dotýkajú aj národnostného školstva v Maďarsku. Od 1. januára 2013 preberá štát školy, ktoré doteraz patrili samosprávam. Štát bude vymenovávať riaditeľov škôl. Štát bude rozhodovať o tom, či tá slovenčina tam bude, hoci tam sú určité možnosti, keď samospráva má právo veta, ale príliš veľa nejasností pretrváva. So slovenskými národnostnými pedagógmi, riaditeľmi škôl nebol vedený žiadny dialóg. Obidva problémy (voľby a národnostné školstvo) a ich správne riešenie v prospech práv národností je pre osud slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku skutočne otázka života.

Mlynky 3.JPGNa konferencii som vystúpil s príspevkom: „Je možné udržať slovenskosť v Maďarskej krajine?“ Vo všeobecnosti rozoznávame dva znaky slovenskosti: národné slovenské povedomie (predovšetkým v podobe etnického hlásenia sa k slovenskému národu) a jazyk. Jedno i druhé sa stráca. Slovenčina navidomoči. Často opakujem, že začiatok konca Slovákov v Maďarsku (verím, že nie definitívneho) znamená obdobie okolo roku 1960, keď maďarský štát zrušil slovenské školy, teda školy s výučbou slovenčiny a výučbou v slovenčine. Pritom vo vedomí maďarskej menšiny na Slovensku doteraz je živá trpká spomienka na asi trojročnú neexistenciu maďarských škôl po roku 1945. Kritizujú to oprávnene. Ajhľa, a v Maďarsku vyučovacia prestávka slovenských škôl trvá už 50 rokov a nevzbudzuje to takmer žiadnu pozornosť v Maďarsku, na Slovensku, ba ani v Európe. Ani slovenská rodina nie je jazykovou spásou. Slovenské rodinné prostredie, ktoré ešte udržalo čo aj neškolovanú, ale predsa slovenčinu u dnešných päťdesiatnikov či šesťdesiatnikov, mizne ako ľadovce. Pokiaľ nenastane zmena smerom k vyššej prítomnosti slovenčiny v živote Slovákov v Maďarsku, slovenčina sa stane exkluzívnym jazykom aj samotných Slovákov. Školy samotné to nezmenia, najmä keď ani nie sú. Napriek tomu treba podporovať aj minimálnu výučbu výučbu slovenčiny v školách. Slovenčinu je potrebné dostávať do života Slovákov v Maďarsku aj častejšími slovenskými aktivitami slovenských samospráv, Zväzu Slovákov v Maďarsku a ďalších organizácii. Aktivitami, ktoré by vytvárali slovenskému slovu prajné prostredie.

Okrem výučby a zachovania slovenčiny je potrebné podporovať vo všeobecnosti slovenské národné povedomie pod čím si možno predstaviť v našom prípade uplatňovanie slovenčiny a slovenského národného vedomia v každodennom živote. Zvyšovať slovenskosť prostredia, v ktorom Slováci žijú, čo zahŕňa nápisy v slovenčine, slovenské artefakty, povedomie a hrdosť na slovenský prínos do spoločnej histórie i prítomnosti. Slováci v Maďarsku sa môžu inšpirovať Maďarmi na Slovensku, ktorí za 20 rokov vytvorili viac ako 600 nových artefaktov (sôch, pamätníkov, pamätných tabúľ a iných), ktoré pripomínajú mýtickú i skutočnú, niekedy i kontroverznú maďarskú pamäť.

Neprajnosť maďarského prostredia voči vlastným nemaďarským menšinám je fakt. Dokumentuje to aj výučba dejín, ktoré boli stáročia spoločné. V maďarských učebniciach dejepisu pre Slovákov neexistuje Veľká Morava, alebo slovenský honfoglaláš (po maďarsky zaujatie vlasti), ktorý sa odohral 500 rokov pred maďarským. Samozrejme ani v učebniciach v maďarčine. Slovenské osobnosti histórie sa pripomínajú len cez maďarskú prizmu. Neprajnú atmosféru možno ilustrovať ďalšími a ďalšími príkladmi. Je zázrak, že slovenskosť v Maďarsku vydržala do dnešných dní, že sa ešte sem tam prejavuje aká taká slovenská identita.

Čo s tým? V každom prípade nevzdávať sa. Mlynky 2.JPGNemalo by to všetko zostať len na pleciach Slovákov v Maďarsku. Osobne si myslím, že Úrad pre starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí musí urobiť výnimku z rovnosti prístupu k Slovákom v zahraničí a na Slovákov v Maďarsku vyčleniť viac prostriedkov a predovšetkým spracovať samostatnú koncepciu práce. K tomu spojiť sily a prostriedky aj ostatných organizácií a jednotlivcov zo Slovenska: Matice Slovenskej, cirkví, územných a miestnych samospráv, sponzorov a dobrovoľníkov.

Možno robiť na našej individuálnej a spolkovej úrovni množstvo opatrení. Najdôležitejšia je však prajná medzištátna atmosféra vytváraná dobrou kvalitou vzťahov našich štátov. Slovensko vytvára svojim občanom maďarskej národnosti vynikajúce podmienky pre udržanie ich maďarskosti. Samozrejme, na vzťah, na dobrý vzťah treba dvoch, čo znamená, že prekonanie úzkeho etnocentrického pohľadu musí byť obojstranné! Premenené na drobné: aj maďarská strana bude plne rešpektovať právo Slovenska na svoj štátoprávny život v súčasných hraniciach, zmieri sa s tzv. trianonskou krivdou. Uzná, že hranice vzniknuté po 1. svetovej vojne síce neboli spravodlivé pre Maďarov, ale neboli spravodlivé ani pre Slovákov a ďalšie uhorské národnosti. Nebude za Trianon „trestať“ svojich občanov nemaďarskej národnosti alebo pôvodu. Obidve krajiny sa sústredia na skvalitňovanie komplexu životných podmienok (aj národných) svojich občanov bez ohľadu na národnosť.

Nuž ako ďalej, Slováci v Maďarsku? Konferencia priniesla z ich strany identifikáciu úskalí maďarskej národnostnej politiky a jasné, kvalifikované odpovede na otázku ako ďalej. Zároveň upozornila, že na ich prekonanie nestačí aktívna občianska aktivita samotných Slovákov v Maďarsku. Pomocnú ruku musia podať aj Slováci z materskej krajiny a nevyhnutným predpokladom je ústretovosť, priam pozitívna diskriminácia národností zo strany maďarského štátu. Len tak vytvoríme dobré podmienky pre zachovanie a nádejnú budúcnosť Slovákov v Maďarsku. Aspoň pre históriu a pre tých, čo o to stoja.

Na fotografiách: Dom pilíšskych Slovákov v Mlynkoch, ktorý nedávno slávnostne otvorili premiéri oboch krajín, je prázdny, tamojší Slováci ho stále nemôžu využívať.

Foto: Jozef Schwarz

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
05. december 2012, 22:04

To je výborná informácia, samozrejme štátne inštitúcie by mali jednoznačne pomôcť. Ale už v lete ma zaujal Tvoj článok, škoda, že tu nie je odvolanie sa naň, výlet zo Štúrova autom do Mlynkov je v lete či na jar príjemným poznávacím zážitkom.

Obrázok používateľa PeterPeter
#2
Peter Krumpál
19. december 2012, 19:18

Treba sa, okrem iného, opýtať našich euro poslancov, čo mienia urobiť. Nech sa poučia od Maďarských europoslancov.

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama