Reklama
Reklama

Slovenské národné povstanie v kultúre a umení

Výstava je otvorená do 30. 8. 2019
Počet zobrazení: 3700

pozvanka_dvorana.jpg

V aktuálnom čase 75. výročia Slovenského národného povstania prebieha v Prahe hodnotovo výnimočná a skutočne reprezentatívna výstava originálov výtvarných diel, ktorú Slovenský inštitút v Prahe organizuje v spolupráci s bratislavským Klubom výtvarných umelcov a teoretikov. Klub, prestížny výtvarný spolok a občianske združenie, v období po roku 1989 združil výtvarných umelcov — národných umelcov a priamych účastníkov protifašistického odboja a usporiadal v čase významných výročí pozoruhodné výstavy doma a v zahraničí - v Moskve, v Kyjeve, v Minsku, vo Varšave, Prahe, v Budapešti, vo Viedni, v Berlíne, atď.

vystava_1.jpg

Príhovor Pavla Sečkára, predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
(6. 8. 2019)

Nesmieme nikdy zabudnúť, že fašizmus, resp. Adolf Hitler a jeho politici a generáli, vo svojich predstavách o nadvládu nad svetom viedli dobyvačnú vojnu. Desiatky miliónov obyvateľov Európy, prevažne Slovanov, boli vystavené neľudskému rasovému teroru, deportáciám do pracovných alebo koncentračných táborov. Za frontom ustupujúcich nacistických vojsk zostalo na Slovensku 107 vydrancovaných, vypálených obci, zničené mosty, železnice, vodárne, zamínované objekty a cesty. Hroby nevinných starých ľudí, žien a detí.

Považujme za vážny problém nášho spoločenského vývinu, ak ani tragické dôsledky najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva nezabránili tomu, ak aj v súčasnosti, po definitívnom páde európskeho fašizmu a nacizmu, nájdu sa aj v našej spoločnosti ľudia, ktorí sa neštítia velebiť fašizmus a na obdiv sveta vydávajú svoj nacionalizmus, svoju netolerantnosť a nenávisť. Aj preto všetkých nás, ale najmä mladšie generácie čaká veľa práce. Na nich záleží ako využijú skúsenosti starších generácií pre svoju budúcnosť. Nech naozaj platí: Večná sláva víťazom 2. svetovej vojny.

Naši výtvarní umelci združení v Klube výtvarných umelcov a teoretikov urobili mnoho pre rozvíjanie antifašistických tradícii v našej kultúre a umení. Na báze mnohých mimoriadne hodnotných výstav v Čase významných výročí, a to doma a v zahraničí. Dosiaľ mnohokrát čestne obstáli a reprezentovali naše hlboko ľudské idei a odkaz. A patrí sa oceniť aj tie aktivity, ktoré spolu s naším Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov vykonali pri obnove pomníkov a pamätníkov Slovenského národného povstania a oslobodenia Slovenska. Skutočne príkladne napomohli aj pri vzniku pôsobivej a edukačne, ale aj výchovne príkladnej expozície Za slobodu I v bratislavskom sídle nášho Zväzu. Nech sa nám aj naďalej darí v tejto našej spoločnej práci. Veď napokon ocenil ju aj náš nedávny XVII., zjazd, ktorý sa konal v Poprade v dňoch 28. a 29. júna 2019 v Poprade. Považujeme za vhodné a nutné pripomínať a zdôrazňovať, že príklady a mravné hodnoty tiahnu. Aj takto pritakávame mladosti a životu, a nie smrti, neľudskosti a vojnám.

vystava_2.jpg

Príhovor Jozefa Leikerta
(6. 8. 2019)

Minulý týždeň som na otvorení výstavy slovenských výtvarníkov v Prahe povedal: „Tvorbou Vincenta Hložníka, Oresta Dubaya a Ladislava Snopka, ale aj tvorbou ďalších vystavujúcich umelcov, vzdávame hold a poctu Slovenskému národnému povstaniu, ktoré je pre nás Slovákov veľkou pýchou a ešte väčšou hrdosťou.“

Áno, Slovenské národné povstanie je pre nás Slovákov veľkou pýchou a ešte väčšou hrdosťou. A nielen pre nás, ktorí sme prítomní na dnešnej milej vernisáži, ale pre väčšinu Slovákov. Žiaľ, nie všetkých, našťastie ich nie je až tak veľa, ktorí majú na SNP iný názor.

Neberieme im ho, aj keď nás ich postoj mrzí, neraz trápi a bolí, pretože zväčša ide o mladých ľudí, ktorí nepoznajú útrapy vojny, žijú v mieri, pokoji a v relatívnom blahobyte.

Slovensko malo veľa statočných ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti nemeckej zvoli, ako malo a sčasti stále má viacerých dobrých umelcov, ktorí Slovenské národné povstanie zachytávajú vo svojich dielach – literárnych, hudobných, filmových, divadelných, výtvarných.

Traja výtvarníci – národný umelec Orest Dubay, národný umelec Vincent Hložník a národný umelec Ladislav Snopek vzdávajú výberom zo svojej tvorby na dnešnej výstave Poctu Slovenskému národnému povstaniu. Potešiteľné je, že poctu Slovenskému národnému povstaniu vzdáva s nimi viacero slovenských umelcov.

Hložník, Dubay, Snopek boli vynikajúci tvorcovia, jedni z najlepších, aké Slovensko malo. Každý bol iný, jedinečný a neopakovateľný. Ich diela aj po rokoch sú výkričníkmi proti zlu. Zopnutými rukami volajúcimi po dobre a láske. Prosia, aby sme za každých okolností ostali ľuďmi, aby sme sa mali radi, pomáhali si a boli si oporou.

Ale aj varujú a upozorňujú, že všetko tu už bolo a všetko sa môže jedného dňa vrátiť a zopakovať. Aj násilie, krutosť a vojna. A nikto sa nás nemusí na nič pýtať...

Aj preto, žime v láske, v mieri a v porozumení. Inej cesty niet, ak nechceme nastúpiť cestu záhuby. Krajiny, spoločnosti, ľudstva.

Slovensko potrebuje múdrych a šikovných ľudí, Slovensko potrebuje múdrych a dobrých umelcov, ktorí svojím dielom a celou tvorbou upozornia na to, čo iní nie vždy dostatočne vidia a počujú, pretože duša umelca to vie, cíti a dokáže predvídať. Vidí dokonca za roh a niekoľko krokov dopredu...

Vážme si našich umelcov, majme v láske ich dielo a učme sa z neho. Ten, kto si neváži svojich umelcov, intelektuálov, filozofov a iných ľudí, ktorí tvoria duchovné hodnoty, neváži si sám seba...


vystava_3.jpg

Príhovor kurátora výstavy PhDr. Ladislava Skraka, predsedu Klubu výtvarných umelcov a teoretikov
(6. 8. 2019)

 

V tomto období, v ktorom by sa boli viaceré slovenské výtvarné osobnosti dožili svojej storočnice, považovali sme si za česť pripraviť nielen v Prahe, ale súbežne aj v Bratislave, atraktívny a hodnotovo hlbinný, umelecky výnimočný výstavný celok. Chápeme ho nielen ako poctu pokrokovému odkazu našich dejín, ale zároveň aj ako Hommage, ako poctu národnému umelcovi Orestoví Dubayovi /narodil sa 15. augusta 1919/, národnému umelcovi Vincentovi Hložníkovi /narodil sa 22. októbra 1919/ a národnému umelcovi Ladislavovi Snopkovi /narodil sa 10. decembra 1919 v moravských Maŕaticiach/. Orest Dubay bol zakladateľom slovenskej grafickej školy a autorom, ktorý prispieval k zrodu Op artu a Pop artu. Vytvoril viaceré grafické cykly, ktoré sú predchnuté humanizmom a dvilizmom. Mnohé svoje diela venoval Povstaniu, a to vrátane ilustrátorskej tvorby. Majster Vincent Hložník pozoruhodne, výnimočne prispel formovaniu, vzniku a európskemu a svetovému významu slovenskej grafickej školy, pričom rozvinul úchvatné grafické cykly k podnetom Slovenského národného povstania a oslobodenia. Venoval sa maľbe a monumentálnej maľbe, známkovej tvorbe, ilustrácii. Na Národný poklad Slovenskej republiky venoval súbor 100 výtvarných diel. Národný umelec Ladislav Snopek vytvoril rovnako geniálne súbory - tentoraz medailérskej tvorby. Vytvoril tiež nezabudnuteľné pomníkové diela - Kameň Jána švermu v Nízkych Tatrách, ako aj k podnetom Slovenského národného povstania a oslobodenia: na Štrbskom Plese, Strečne, na Slavfne, v Trnave, v Martine, v Brne,v Spišskej Novej Vsi, atď.

Výstavný celok vhodne dopĺňa súbor diel popredných žijúcich slovenských výtvarníkov — jednak priamych potomkov O. Dubaya, V. Hložníka a L. Snopka, ale aj súbežcov a nepriamych, umeleckých potomkov, najmä J. Baláža, E. Lazinovskej, A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, K. Pataki, A. Viku, F. Hložníka, T. Baníka, S. Harangozóa a mladších, ktorí v nedávnom období pozoruhodne spodobili Laca Novomeského, generála Rudolfa Viesta a Jozefa Gabčíka. Ide o Dušana Kállaya a sochárov Petra Sulíka, Petra Repku a ďalších, ktorí významne prispievajú rozvíjaniu a pokrokovému vývinu moderného slovenského výtvarného umenia. Výstava je tiež pripomenutím výtvarného odkazu maliara a grafika Ivana Schurmanna.

Výstava je upozornením a pripomenutím úsilia pokrokových výtvarných umelcov mnohých generácií, ktorí vo svojom výtvarnom odkaze zanechali nesporne hodnotné, ba vzácne pomníkové, maliarske, grafické a sochárske diela, ktoré napomohli šíriť česť a slávu našej kultúry a umenia, ale aj povedomie o našich osloboditeľoch, a tiež o hrdinstve Slovákov a mnohých ďalších národov v boji proti nacizmu a fašizmu. Tieto úsilia a hodnoty vydobyté v zložitom zápase proti fašizmu a vojne sú však, žiaľ, nielen uctievané. Nemožno spochybňovať, ba ani rozvracať mravné istoty a humanistické, demokratické platformy súžitia ľudí a národov. Má to naozaj svoj význam chrániť hodnoty a odkazy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama