Slovenské umenie proti fašizmu

Pozvanie na výstavu – do 2. septembra 2020
Počet zobrazení: 3705

Výstava Slovenské umenie proti fašizmu je venovaná 75. výročiu oslobodenia Slovenska a 76. Výročiu Slovenského národného povstania. Nájdete ju v centre Bratislavy, vo Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP 33. Otvorili ju 11. augusta a potrvá do 2. septembra 2020.

fulla.jpg

Slovo kurátora výstavy


Klub výtvarných umelcov a teoretikov si aj tentoraz, v kontexte významného výročia oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom, ako aj Slovenského národného povstania, považoval za česť zorganizovať pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR výstavu, ktorá má pripomenúť a zdôrazniť umelecké a mravné odkazy boja proti fašizmu. Pritom iba nedávno nás opustili pevné výtvarné piliere týchto tradícií: Orest Dubay, Ján Kulich, Tibor Bártfay, Karol Kállay, Arpád Račko, Ladislav Snopek, ale aj Albín Brunovský. Naša výstava však nie iba pripomína, potvrdzuje, že odkaz aj tých skôr zosnulých – bratov Hložníkovcov, Jozefa Baláža, Eleny Lazinovskej, Dagmar Rosůlkovej, Jozefa Jankoviča, Alexandra Trizuljaka, Jozefa Kostku, Jána llavského, Imra Weinera-Kráľa, ale aj mnohých ďalších, treba skôr nanovo exponovať v našom vedomí, aby bolo zrejmé, prečo sme si ctili tieto osobnosti. Hoci aj Štefana Bednára, Antona Hollého, Jána Mudrocha, Martina Benku, Jána Želibského, Ľudovíta Fullu. Bez tejto náročnej a vzácnej autorskej obraznosti, vizuality a postojovej kvality, ktorú vyjavili, nemali by naše výtvarné dejiny svoj zmysel, výraz a česť. Je šťastím, že vo výtvarnom umení ide o rešpektované hodnoty, ba aj to, že majú svojich výtvarných synov a dcéry. Nenazval by som to frontom, skôr množstvom skutočných osobností. Mnohých už nie najmladších, ale aj mnohých mladých. A pritom platí, že nepodľahli zvodom a mámeniam.

PhDr. Ladislav Skrak, predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

bednar_dubay.jpg
cyprian_majernik.jpg

brunovsky.jpg

lazinovska.jpg

Elena Lazinovská: Smrť partizána na Horehroní II., monotypia 1966

slavin_svoboda.jpg

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984