Reklama
Reklama

Slovensko z pohľadu futurológie

Počet zobrazení: 3478

1. Úvod 2. M. Majtán 3. A. Hykisch 4. F. Novosád 5. I. Haluška 6. I. Bajer 7. J. Herich 8. V. Jablonický 9. L. Hohoš 10. Diskusia

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS) a sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS pripravili pri príležitosti 20. výročia založenia FSS odborný seminár na tému Slovensko z pohľadu futurológie. Na podujatí, ktoré sa konalo 17. septembra 2013, vystúpili:

Michal Majtán (čestný predseda FSS): Rezignovaná vízia Slovenska
Anton Hykisch: Civilizačné premeny ako agenda futurológie
František Novosád: Inštitucionálne a intelektuálne predpoklady sebareflexie slovenskej spoločnosti
Ivan Haluška: Spravodlivosť a ekonomika
Ivan Bajer: Pojem vitalizácie a jeho význam v prognostike
Ján Herich: Dve dekády prognózovania školstva
Viliam Jablonický: O niekoľkých rizikách v budúcnosti
Ladislav Hohoš: Slovensko a démon industrializácie

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama