Reklama
Reklama

Solidarita a zisk

Počet zobrazení: 4724

Na družstevnictví se už i u nás přestává pohlížet skrz prsty. Před sto padesáti lety Češi patřili k průkopníkům organizovaného sdružování za účelem lepšího živobytí.

V posledních letech stále více lidí dochází k závěru, že ekonomický systém založený na pouhé konkurenci je pro naši společnost nevyhovující. Vytváří hluboké nerovnosti a není schopen lidem zajistit důstojné živobytí. Hledají se proto formy ekonomické činnosti více založené na spolupráci. Koneckonců právě spolupráce pomáhala společenstvím po tisíciletí přežít. Jednou z jejích podob je družstevnictví.

Spolky organizované zdola

Není náhoda, že se družstevnictví objevilo právě ve století páry – s technologickým pokrokem se dostavila řada sociálních problémů. Zemědělci a drobní řemeslníci nebyli schopni udržet krok s překotně se rozvíjejícími městy a lidé začali opouštět venkov. Za této situace se zrodila významná sociální inovace – kooperativa neboli družstvo. K nejdůležitějším principům této myšlenky patřilo upřednostňování člověka před ziskem.

potravne_jablonica_1_4.jpg
Predajňa Potravného družstva v Jablonici, prvá polovica štyridsiatych rokov minulého storočia.

Na této zásadě postavili svou organizaci i členové nejznámějšího průkopnického družstva v anglickém městě Rochdale. Jeho stanovy z roku 1844 byly zformulovány tak promyšleně, že jsou v mírné obměně používány Mezinárodní družstevní aliancí (ICA) dodnes. Kromě demokratického řízení garantují nezávislost a toleranci k sociál­ním, náboženským a jiným odlišnostem. Činnost družstva byla financována z členských podílů a část zisku vždy šla na rozvoj či nákup zařízení. Další díl zisku obdrželi členové, ovšem ne na základě výše svého podílu, ale podle toho, jak se v družstvu angažovali. Samozřejmostí bylo aktivně se zapojovat do dění v místě a důraz se kladl na systematické vzdělávání. Tento systém je dodnes klíčový pro úspěšné počínání všech druhů družstev na celém světě.

Doba po listopadu 1989 nebyla družstevnictví nakloněna. Většině předválečných družstev nebyl navrácen jejich majetek a mnohá spotřební a výrobní družstva zanikla.

Ani v našich krajích jsme v polovině 19. století v této věci nezůstávali pozadu. Slovenský Gazdovský spolek z roku 1845 se stal prvním spořitelním a úvěrním družstvem na světě. V Česku dva roky nato vznikl Pražský potravní a spořitelní spolek. Díky své popularitě se v roce 1873 družstva dočkala své zákonné úpravy, která tehdy hovořila o „společenstvech výdělkových a hospodářských“. Myšlenka spolků organizovaných zdola se rychle šířila a družstva rostla jak houby po dešti. Díky družstevním snahám vzniklo například i Národní divadlo, pražská zoologická zahrada nebo lanovka na Petřín.

Kampeličky a záložny

„Hospodář přivedl krávu, oni zajistili její prodej. Poté nakoupil, co potřeboval – nářadí či mýdlo,“ líčil činnost skladištního družstva v Telči jeden ze zaměstnanců. Družstva vznikala také jako obrana před překupníky. Jak se dočteme v knize Ladislava Feierabenda Zemědělské družstevnictví do roku 1952 (2007), zakládali je velcí i drobní vlastníci půdy a kromě toho, že poskytovala prostor pro úrodu do doby příznivějších cen, nabízela i finanční zálohu. Vznikaly také zastřešující svazy a marketingové organizace, jako byla Kooperativa, v níž právě Feierabend za první republiky pracoval jako ředitel.

Dalším významným fenoménem se stala úvěrní družstva – kampeličky a záložny. Fungování kampeličky je popsáno v uvedené Feierabendově knize: „V jejím úřadě, který mnohdy sídlil v hostinci či ve škole, byste často našli jen stůl, pár židlí a trezor. Veškerou administrativní práci vykonávali členové zdarma, pouze pokladník (…) dostával na konci roku skromnou odměnu (…) Navzdory dobrovolnému a amatérskému charakteru své činnosti byly kampeličky efektivně řízenými podniky.“ Působily v menších obcích a podle dnešních kritérií bychom je zařadili mezi sociál­ní podniky. Zisky se využívaly na podporu veřejně prospěšných činností, od sázení stromů po stavby budov pro kulturní aktivity. Družstevní záložny byly komerčnějšího charakteru, oba typy organizací však měly obrovský význam pro stabilitu a prosperitu venkova. Díky nim v Čechách a na Moravě zanikla lichva a udržela se mnohá hospodářství či drobné podniky, které by jinak možná zanikly. Na počátku třicátých let 20. století měly jen kampeličky téměř sedm set tisíc členů.

Lidé ovšem zakládali mnohem více typů komunitních institucí. Známá jsou bytová družstva a zpracovatelské družstevní podniky (obvykle mlýny, pekárny, lihovary či mlékárny), dále družstva spotřební, která zásobovala své členy ve městech kvalitními a levnými potravinami. Pozoruhodná byla elektrárenská družstva, která se zasloužila o elektrifikaci mnohých měst a velké části vesnic. Do družstva v Dražicích nad Jizerou, které vlastnilo osm elektráren a zásobovalo proudem 29 měst a 460 vesnic, jezdily na exkurze zástupy zvědavých návštěvníků z celé Evropy. Předválečné Československo patřilo k zemím, které měly vůbec nejpropracovanější strukturu družstevní organizace a síťování. Do této úspěšné éry československého družstevnictví zasáhla až druhá světová válka, po níž byla řada činovníků pronásledována nebo dokonce popravena. Po roce 1948 prošla družstva transformací a ztratila svou demokratičnost a autonomii. Zastřešující organizace byly zestátněny, členské podíly a ostatní majetek propadly státu. V době socialismu sice vznikla řada nových družstev, chybělo jim však nejen demokratické řízení a nezávislost, ale i podnikatelská dimenze, která byla typická pro původní družstva.

Konzum a region

Doba po listopadu 1989 nebyla družstevnictví nakloněna. Většině předválečných družstev nebyl navrácen jejich majetek a mnohá spotřební a výrobní družstva zanikla. Samostatnou kapitolou jsou družstevní záložny, které se u nás začaly objevovat v druhé polovině devadesátých let, často ve snaze navázat na slavnou komunitní tradici první republiky. Nedokonalý zákon, který například umožňoval přelévání prostředků do dceřiných společností, i nezkušenost představenstev však vedly k podvodům, které podkopaly důvěru veřejnosti v úvěrní družstevnictví. Zpřísněná legislativa nutí od té doby přeživší kampeličky k růstu a komercializaci. Většina z nich tak dnes připomíná spíše malé banky než kooperativní a svépomocné peněžnictví.

Některé organizace se v současnosti na­­opak vracejí k autentickým družstevním principům a v nových podmínkách 21. století zkoušejí aplikovat lety ověřené zásady založené na upřednostňování zájmů lidí (a někdy i přírody) před ziskem. Příkladem je spotřební družstvo Konzum v Ústí nad Orlicí. Existuje již 115 let – zdá se, že současný ředitel Miloslav Hlavsa vnímá období socialismu jen jako epizodu v dlouhém životě své organizace, která má dnes přes čtyři a půl tisíce členů. Tím, že ve stovce svých prodejen upřednostňuje místní produkty, podporuje nejen kvalitní potraviny, ale i životní prostředí a zaměstnanost v regionu. Družstvo se snaží zachovat své prodejny i v menších obcích a v deseti z nich dokonce provozuje pošty, které by možná jinak zanikly. „Vlastníci akciové společnosti jsou často vzdáleni od místa, kde jejich firma působí, a osobně necítí dopady toho, jak se tam chová. Pak je ovšem daleko jednodušší chovat se agresivně a neslušně… My naopak působíme ve vlastním regionu, pro který chceme to nejlepší. Vždyť tu sami žijeme,“ prohlašuje ředitel Konzumu. Ten v souladu s principem vzájemné podpory družstev navíc pomohl nově vzniklému Prvnímu svépomocnému družstvu Mandava se sídlem ve Varnsdorfu, které usiluje o rozvoj lokální ekonomiky s cílem zlepšit hospodářskou situaci na Děčínsku a Šluknovsku. Pořádá trhy, propaguje regionální výrobky a plánuje vlastní prodejnu.

Novodobá družstva zakládají lidé, kteří se nebojí samostatně přemýšlet a pracovat nejen pro sebe, ale také pro veřejný zájem. Vědí, že budoucnost společnosti záleží na vzájemné solidaritě a spolupráci.

Naďa Johanisová působí na Katedře environmentálních studií FSS MU Brno.
Markéta Vinkelhoferová působí v Ekumenické akademii.

Článek vznikl v rámci grantu GAČR a vyšel v A2 č. 2/2015.
Slovo ho prevzalo so súhlasom autoriek z A2larm.cz online, kde vyšiel 7. 2. 2015
.

SÚVISIACE:
Július Lomenčík: Zahraničný investor, alebo sedliacky rozum...
Obec Sobotište: Samuel Jurkovič

Na úvodnej snímke: Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr. Nitra) založeného v r. 1927. (Zdroj: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=86 - Prevzaté: F. Houdek – M. Milov: Žena v družstevníctve. Bratislava 1944.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
09. február 2015, 20:28

Každá osveta o družstve a družstevníctve je užitočná. Dnes...na Slovensku... Žalostné je len to, že za dvadsaťpäť rokov od transformácie pôvodne kolektívneho vlastníctva Jednotných roľníckych družstiev zákonom č. 42/1992 (transformačný) na obchodné spoločnosti sa dopustila nová demokratizačná verchuška asi cieleného "hriechu", že pod zámienkou "spravodlivého majetkového vyrovnania z kolektivizácie" vytvorila nové krivdy: deti a vnuci majiteľov družstevných podieľnických listín sa vo vidine rýchleho finančného zisku snažili svoje podiely odpredať a tak vlastne dnešné poľnohospodárske družstevníctvo prešlo kapitálovou transformáciou rovnakou ako všetky ostatné kolektívne a všeľudové či štátne majetky. Ono nebolo pre podnikavcov nič ľahšie, ako zorganizovať argumenty, uskutočniť odkúpenie DPListov a stať sa väčšinovými majiteľmi, ktorí rozhodujú i na zdanlivo demokratickej pôde kolektívneho vlastníctva.

Neviem, aký osud postihol všetky tie výrobné družstvá a komunálne družstvá pre obecné služby, asi sa rozpadli, alebo ten proces bol podobný. K údivu by sa dalo povedať, že najdlhšie odolávali bytové družstvá, avšak iba dovtedy, kým sa nevytvoril trh s bývaním a ľudia nezistili, že je ľahšie predať a kúpiť byt ako ho udržiavať ako dedičstvo povedzme pre dorastajúce deti - to by bolo pozitívne, ak by sa však z bytových a stavebných družstiev tiež nestali len zdanlivo "demokratické" podniky, ktoré však vždy "našli" svojho dominantného "kapitalistu" a dnes sú to v 90% činnosti obchodné kapitálové firmy, kde sa "klienti" - družstevníci schádzajú akurát odhlasovať hospodárenie manažmentu a dozvedia sa, kto je neplatičom a o koľko sa im zvýši zas záloha na udržiavanie bytov a služby správy bytov...

Najlepšie obišli spotrebné družstvá - ale na Slovensku o nich neviem, pomôžte a napíšte pozitívny príklad. Ten český príklad družstva Konzum by mal byť príťažlivý ako odpoveď proti monopolnému a nehoráznemu správaniu sa svetových obchodných reťazcov. Veď ešte i ja sa pamätám na babkinu knižku Jednoty, kte dostávala kupóny a predtým pečiatky za nákup a za určité objemy nákupu dostávala koncom začiatkom nasledujúceho roka "podiely" vo forme naturálneho odberu obchodného tovaru "zadarmo". Existuje také niečo ešte niekde na Slovensku?

Nehaňte Coopy a Jednoty, tie sa transformovali ešte v deväťdesiatych rokoch a aj keď sú mnohé z nich "družstvami" podľa Obchodného zákonníka, už dávno majú pevnú rozhodovaciu vlastnícku hierarchiu a veľmi nesúmerné vlastnícke portfolio, iba tie vonkajšie znaky si zachovali - výročná členská schôdza "akcionárov" družstva ( nie je to vtip, takto sa to traduje), pričom vernostné karty a lepenie kupónikov na kusy "glejtu" s výhrou sú už iba dotiahnutým marketingovým trikom po roku 2000.

Na Slovensku vlastne nie je možné založiť ani družstevnú sporiteľňu - aj keď všetky "nebankovky" Vám vyhlásia, že práve ony hrdo držia kapitál "drobných sporiteľov"... zo zákona totiž Kampeličku podľa českého vzoru ani len nemožno založiť - na to je zákon, ktorý prikazuje, že finančným ústavom môže byť iba niekto, kto má základné imanie tuším milión šesťstotisíc Eur - takže možno si "družstvo" založí Penta...

Ale je to dobrá myšlienka a na Slovensku by bolo načim začať...

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama