Reklama
Reklama

Stanislav Harangozó: Farebný koncert

Pozvánka na výstavu do Serede
Počet zobrazení: 2881

sered_2.jpgOd piatku 13. apríla, kedy je vernisáž o 17.00, do 24. mája 2018 vystavuje Stanislav Harangozó v Seredi. Výstavu akademického maliara pripravili Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi a Umelecká beseda Slovenska.Ladislav Skrak: Farebný koncert Stanislava HarangozóaStanislav Harangozó uskutočnil viaceré výstavné celky, ktoré svojím smerovaním, symbolikou a náznakmi rozvíjali inšpirácie, asociácie a vnemy aj z oblasti hudby. V prípade výstavy do historických priestorov Fándlyho fary v Seredi predurčil naše úvahy názvom Farebný koncert. To hudobné má tu však významy podstatne hlbšie – koncert ako orchestrovanie kvality maliarovej poetiky a výrazu, pričom to slovko farebný jasne potvrdzuje, že ide o práve to smerovanie maliarovho diela, ktoré v značnej miere stavia na experimente a jase, na fundamente farebného základu maliarovho génia a diela. Ten, kto chce hlbšie rozumieť hodnotám môže pobadať, že ide o uskutočňovaný vzácny maliarsky a teoretický postulát, ktorý hovorí o tom, že ten najvzácnejší sered_3.jpgkmeňový základ a múzický kánon majú hudba a výtvarné umenie takmer totožné. Avšak v tvorbe majstra S. Harangozóa to platí iba v určitej miere. O hudbe a výtvarnom umení hovoria tí, ktorí by chceli, aby maľba nebola „literatúrou“, aby nemala tému, námet a obsah. A aby nebolo ani to zrejmé, či výtvarné umenie dnes môže a má mať významy na báze žánrov, inšpiračných zdrojov a živých, skutočných podnetov. Došlo dokonca k „premenovaniu“ a výtvarné umenie sa má volať vizuálne umenie. Práve tvorba majstra S. Harangozóa však hovorí a reprezentuje niečo iné: nebol a nie je to iba monumentalista, ktorý vytvoril rozsiahly súbor vrcholných diel do architektúry, ale je to ten umelec, ktorý sa zhostil ťažkej úlohy sered_4.jpgrevitalizovať a  rozvinúť vývin moderných výtvarných žánrov slovenského výtvarného umenia: napríklad krajinomaľbu, figurálnu maľbu s neobyčajným espritom a poetikou, žáner aktu s dynamikou a hlbinnými akcentmi, presahmi a prienikmi, ale aj zátišie a motivický, námetový horizont – napríklad aj ten historický, architektonický, memoriálny a sakrálny. Aj na výstave, práve v Seredi, možno to všetko nájsť. Povedľa tých domén, ktoré sú pre tvorbu Stanislava Harangozóa, typické, a ktoré vyčnievajú v porovnaní s úsiliami rovesníkov a ďalších autorov, na výstave v Seredi pokročil však maliar o riadny krok ďalej. Pokiaľ až dosiaľ realizoval motivické náznaky na báze obrysovej kresby alebo dekoratívnej náčrtovej vrstvy, tentoraz im dal nové, čitateľné lôžko vyznenia a vnemu. Rovnako oslobodil z farebného pôdorysu a zaznamenal rozsiahlu sústavu podnetov a ich abstrahovania. Čítať takéto dielo je doslova zázrakom z významu a výtvarných kvalít tvorby. Ide o modernú ornamentalitu, ktorou sa ozvláštňuje náš svet. A deje sa tak farbou, farboplochou, líniou, obrysom, kontrastom a komplementaritou. Je naozaj málo autorov, ktorí by nás chceli obdarovať niečím naozaj sviežim, nevídaným, takouto jedinečnosťou, skutočnou autorskou invenciou a originalitou.

sered_5.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama