Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Stanislav Harangozó, Pavol Breir, Alojz Drahoš v Prachaticiach

Výstava Fenomén MFS
Počet zobrazení: 2950

V Galérii Dolná Brána v Prachaticiach je od piatka 13. júla 2018 výstava popredných slovenských výtvarných umelcov v maľbe, umeleckej fotografii a soche, plakete a medaile. Všetci traja sú renomovanými pedagógmi na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Výstavu pripravil a realizoval teoretik a historik umenia PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., člen Európskej akadémie vied a umení.

stano_h.jpgDocent, akademický maliar Stanislav Harangozó sa narodil v roku 1946 v Komjaticiach. V rokoch 1967 – 73 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Do roku 1990 pedagogicky pôsobil na VŠVU v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Realizoval rozsiahly súbor monumentálnych maliarskych diel v architektúre. Vystavuje doma i v zahraničí. Okrem účasti na stovkách kolektívnych výstav realizoval desiatky individuálnych doma i vo svete. Diela autora sa nachádzajú v štátnych i súkromných galerijných zbierkach doma i v cudzine. Je držiteľom viacerých ocenení. Celý umelcov život je spätý s pedagogickou činnosťou. Jeho žiaci už dnes tvoria obrovskú skupinu tvorcov. Žije a tvorí v Bratislave.
 

Mbreier_p.jpggr. Pavol Breier, ArtD. sa narodil v roku 1952 v Bratislave. V roku 1974 absolvoval na Filmovej a televíznej fakulte AMU v Prahe odbor umeleckej fotografie. Veľký je rozsah i kvalita pedagogickej činnosti autora. Prednášal na Vysokej skole výtvarných umení, Vysokej škole múzických umení a Paneurópskej vysokej škole. V súčasnosti prednáša na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Je autorom viacerých knižných publikácií a katalógov, v ktorých zároveň prezentuje aj svoju tvorbu. Osobite zaujímavé sú jeho výstavy doma i v zahraničí. Umelecký fotograf a mimoriadny pedagóg je zároveň horolezec a cestovateľ. Je zakladateľom združenia Kailás, fotografické kurzy a dielne. Tvorí na cestách, žije v Bratislave.


Alojz Drahoš, ArtD., drahos_a.jpgakademický sochár sa narodil v roku 1954 v Zohore. Bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v roku1981. Niekoľko rokov tu bol pedagógom. Od roku 1992 pôsobí na  Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Diela Alojza Drahoša sú zastúpené v súkromných a verejných zbierkach u nás i v zahraničí. Pravidelne vystavuje na samostatných a kolektívnych výstavách doma i vo svete. Úspešne sa zúčastnil viacerých svetových medailérskych výstav. Je držiteľom viacerých cien a uznaní. (Medzinárodný festival umenia v Taliansku, atď.) Nedávno odhalil originálny sochársky skvost venovaný zohorskému rodákovi Albínovi Brunovskému. Desiatky študentov nesú v sebe podnety a poznatky z jeho sochárskych kvalít umelca a pedagóga. Žije a tvorí v Zohore.

Úvodné foto: kisprachatice.cz

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Esencia cynizmu a pokrytectva
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Idioti v politike
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama