Reklama
Reklama

Stanislav Harangozó: Poézia farieb

Slovo k otvoreniu výstavy v sieni Národnej banky Slovenska
Počet zobrazení: 3357


tri_hrusky_2014_87_x_63_cm_olej.jpgstano_harangozo.jpgSTANISLAV
HARANGOZÓ:
POÉZIA FARIEB


19. 9. 2016 – 30. 10. 2016Budova ústredia
Národnej banky
SlovenskaTri hrušky, 2014, 87 x 63 cm, olej


V živote každého z nás prichádzajú chvíle, keď si jasnejšie ako inokedy uvedomujeme, čo sme vo svojom živote vykonali a súčasne rozmýšľame o tom, čo ešte urobiť chceme. Medzi takéto okamihy patria aj životné jubileá.

harangozo_vernisaz.jpg

Žiaľ, bez zvuku, sprava: Huslistka Anetka Lednická, guvernér NBS Jozef Makúch, Majster Stanislav Harangozó a komisár výstavy Peter Mikloš.

V roku 2016 si svoje významné životné jubileum pripomína aj akademický maliar Stanislav Harangozó. Narodil sa v roku 1946 v Komjaticiach a bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení absolvoval v roku 1973. Z jeho umeleckých pedagógov by som rád spomenul prof. Dezidera Millyho, prof. Vincenta Hložníka a prof. Oresta Dubaya.  V týchto výrazných a svojbytných osobnostiach slovenského výtvarného umenia videl príklad umeleckej náročnosti a zodpovednosti; už ako mladý umelec osvojil si tento princíp a uplatňoval ho ako určujúci postoj k vlastnej tvorbe.

V roku 2016 uplynulo 40 rokov od prvej samostatnej/individuálnej výstavy Stana Harangozóa – bolo to len tri roky od ukončenia školy. Odvtedy sa jeho tvorba a profesionálny život uberali viacerými smermi. Stal sa významným tvorcom monumentálno-dekoratívnych diel do architektúry, maliarom, grafikom, kresliarom a výtvarným pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení a neskôr na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

u_dobreho_pastiera_2012_53_x_20_cm_pastel.jpgvezicky_2011_50_x_30_cm_pastel.jpg
Vľavo: U dobrého pastiera, 2012, 53 x 20 cm, pastel.

Vpravo: Vežičky, 2011, 50 x 30 cm, pastel.

Táto výstava vôbec nie je bilančná. Výstižne však charakterizuje jeho maliarsku tvorbu; a to v rovine témy, obsahu, žánru, v kompozičných princípoch, vo farebnom výraze. Môžeme si z nej urobiť celkom dobrú predstavu o jeho mieste v slovenských výtvarných kontextoch – o jeho vzťahu k svojmu generačnému – v mnohých dobových súvislostiach – protirečivému spektru.

Dovoľte mi krátky pohľad na najvýraznejšie momenty tvorby v priereze uplynulých desaťročí.

V 70. a 80. rokoch sa Harangozó venoval tvorbe mozaík z prírodného kameňa; vytvoril rad pozoruhodných diel do spoločensky exponovaných interiérov. Rád by som zdôraznil, že išlo nielen o návrhy diel, ale aj o ich autorskú realizáciu.

V 90. rokoch sa už naplno venoval, možno povedať takmer výhradne, maliarskej tvorbe. Aj v tejto oblasti (tak ako v tvorbe pre architektúru) si našiel svoje jedinečné zameranie – stal sa majstrom pastelu; tak ako voľakedy Janko Alexy. Pastel ako výtvarná technika mu umožňuje vytvárať symbiózu maliarskych a kresliarskych postupov, a to aj v kombinácii s inými technikami; popri tom však nezabúda ani na olej a akryl.

Po roku 2000 ďalej rozvíja charakteristické znaky svojej maľby založenej na expresívnej hodnote farby, štylizácii tvarov a abstrakcii. V jeho obrazoch sa prelínajú figuratívne, figurálne a krajinné motívy; sú zhmotnením autorovej predstavivosti, umocňujú metaforický odkaz obrazu, zmnožujú jeho významové súvislosti.

Stano Harangozó počas uplynulých štyroch desaťročí vystavoval svoje diela nespočetnekrát na domácich aj zahraničných výstavách a nájdeme ho aj v zbierkach verejných galérií a aj v súkromných zbierkach. Aj svoje životné jubileum si pripomína predovšetkým prezentáciou tvorby. V týchto súvislostiach chápem aj výstavu, ktorú na tomto mieste otvárame. Podotýkam ešte raz – nie je to bilancia; môže byť síce jej súčasťou, ale rovnako dobre aj aktuálnym pohľadom do ateliéru, aj impulzom do novej tvorby.

Autor, PhDr. Peter Mikloš, je kurátorom výstavy


biely_oblak_2016_70_x_50_cm_pastel.jpgletiace_oblaciky_2016_70_x_50_cm_pastel.jpg


Biely oblak, 2016, 70 x 50 cm, pastel. Vpravo: Letiace obláčiky, 2016, 70 x 50 cm, pastel.

farebna_2012_80_x_60_cm_pastel-akryl.jpgpokojna_2011_50_x_30_cm_pastel.jpg

Vľavo: Farebná, 2012, 80 x 60 cm, pastel-akryl. Vpravo: Pokojná, 2011, 50 x 30 cm, pastel.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama