Stará a nová ľavica

Počet zobrazení: 3643

To, čo sa stalo v Smere, je zlé. Stačí si všimnúť tú škodoradosť predsedu terajšej vládnej strany. Ten bude z toho ťažiť, pokiaľ len bude môcť.

Je to zlé pre ľavicu, ale netreba sa tomu čudovať. Štýl a aj obsah politiky, ktorá akože mala reprezentovať ľavicu pod vedením Roberta Fica k tomuto fiasku smerovali. Už dávno to nebola ľavica alebo ak, tak veľmi neperspektívna.

Na druhej strane spôsob riešenia, ktorý zvolil Peter Pellegrini tiež nie je ten najlepší. Prečo sa vyhol čelnej zrážke so svojím „niekdajším tútorom“? Prečo až po jej výsledku nezvolil svoj odchod? Odpoveď na túto otázku pozná len on sám, ale práve v nej sa skrýva aj riziko jeho kroku.

Výsledkom tohto kroku je rozkol, ktorý treba nazvať rozkolom medzi starou a novou ľavicou. Je jasné, kto je tou starou a kto chce byť tou novou ľavicou. Fico kontra Pellegrini.

Stará ľavica stavia na minulosti a tzv. sociálnych istotách. Je advokátom sociálne slabých, nezamestnaných, fyzicky pracujúcich (robotníkov) a seniorov. Čosi ako „odborárska ľavica“. Všetka česť, títo všetci potrebujú svojho politického advokáta. Kapitalizmus im ide po krku a nedáva im perspektívu. To je však ľavica z 19. storočia.

Nová ľavica pozerá viac do budúcnosti ako do minulosti. Stavia na strednej triede a mladšej generácii a oveľa viac musí stavať na vzdelanosti, tvorivosti a otvorenom postoji k svetu. To nie je žiadne „slniečkárstvo“ ani „kaviarenský intelektualizmus“. Nová ľavica si musí ctiť hodnoty tradície, ale najmä musí tvoriť nové hodnoty, ktoré dokážu čeliť pseudo-hodnotám neoliberálneho kapitalizmu. Takými hodnotami sú život, tvorivá práca a humanizmus. Musí to byť ľavica pre 21. storočie.

Dnešný svet potrebuje – a to už dosť dávno – novú ľavicu. Kreatívnu, integratívnu, kooperatívnu a humanistickú. To by mala byť cesta pre odštiepencov od starého Smeru, ktorý zablúdil, či zostal stáť na svojej starej ceste.

Je jasné, že v politike ide v prvom rade o moc a svoje idey v nej môže presadzovať len ten, kto je mocný. Vzťah ideí a moci však treba obrátiť. Moc musia mať tí, čo majú idey, nie naopak, tí, čo získajú moc a potom presadzujú svoje idey. Moc bez ideí je prázdna, idey bez moci sú márne.

Spor medzi starou a novou ľavicou sa musí odohrať vo sfére ideí, až potom vo sfére moci.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984