Reklama
Reklama

Sviatok novej knihy

Počet zobrazení: 4231


V klube slovenských spisovateľov bol 27. októbra 2014 sviatok novej knihy. Klub Nového slova a Vydavateľstvo CCW predstavovali svoju publikáciu Nezopakovateľné rozhovory.

1. Sviatok otvorila a sprevádzala ním Gabriela Rothmayerová, knihu otvoril a k čitateľom vypravil Pavol Kanis. O tom, ako vznikali rozhovory aj kniha hovorili Martin Krno, Emil Polák a Alexander Piekov. Kytičku slov priniesla Mária Kráľovičová. Knihe veľa čitateľov zaželal Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy a člen Klubu Nového slova.

2. Mária Kráľovičová recituje Válkovo Slovo

nezopakovatelne.jpgPublikácia vyšla aj ako príspevok k 15. výročiu Slova (február 2014) a 70. výročiu Nového slova (september 2014).

Kniha prináša 20 rozhovorov s našimi i zahraničnými osobnosťami, ktoré vyšli na stránkach Slova prevažne na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia:

Matej Andráš, Ladislav Ballek, Egon Bondy, Milan Čič, Pavel Dostál. Alfred Hrdlicka, Tibor Huszár, Jozef Jablonický, Karol Kállay, Peter Karvaš, Ján Lenčo, Ľubomír Lipták, Vladimír Lokvenc, Arnošt Lustig, Egon Matzner, Anton Rašla, Karol Rosenbaum, Svetoslav Veigl, Gore Vidal, Helmut Zilk

Boli nielen svedkami, ale aj aktérmi udalostí druhej polovice dvadsiateho storočia, no aj aktívnymi účastníkmi či pozorovateľmi prevratných zmien po roku 1989, ktoré v čase vzniku rozhovorov už nadobúdali jasné kontúry. Zahraničné osobnosti sa rôznym spôsobom viažu aj k Slovensku, k prelomovej dobe, ktorú sme žili a žijeme.

Väčšina oslovených bola aktívna už v čase druhej svetovej vojny (okrem Ladislava Balleka, Pavla Dostála a Tibora Huszára). Prišli na svet v prvej tretine minulého storočia a do ich osudov výrazne zasiahlo Povstanie, ktorého sa zúčastnili. Potiaľ akoby ich životné príbehy šli súbežne. V hodnotách, vyjadrených Povstaním, sa nerozchádzajú. No v ďalšom období sa ich osudy už stretávali či pretínali rôzne, križovali sa, protirečili si, aby sa zase – aj keď nie v hodnotení konkrétnych udalostí – stretli v náhľadoch na minulé deje a pohyby súčasnosti. Čítanie rozhovorov, aj keď to iste vtedy redakcia Slova tak nekoncipovala, je ako čítanie jedného príbehu Slovenska, príbehu nazeraného z ľavého brehu.

Autori rozhovorov: Štefan Balák , Peter Greguš, Eduard Chmelár, Juraj Janošovský, Lýdia Kokavcová, Martin Krno, Jozef Lysý, František Novosád, Martina Nemethová, Martin Muránsky, Braňo Ondruš, Miro Procházka, Marián Repa, Gabriela Rothmayerová, Ladislav Skrak. 

Videozáznam: Mgr. art Julián Bosák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama