Reklama
Reklama

Transatlantické obchodní a investiční partnerství

Plán na deregulace, útok na pracovní místa, konec demokracie
Počet zobrazení: 3331

j._hillary_obalka.jpgUverejňujeme brožúru o dohode TTIP, ktorú poskytla Nadácia Rosy Luxemburgovej na voľné šírenie. Pre predstavu, o čom publikácia pojednáva, ponúkame úvod – Shrnutí a jej obsah.

Brožúru si vo formáte PDF môžete stiahnuť TU.

V rámci svojich možností ju šírte ďalej.
John Hilary je výkonným ředitelem organizace War on Want. Již přes dvacet let se ve svých publikacích zabývá širokou řadou témat z oblasti obchodu a investic a v roce 2013 byl jmenován čestným profesorem Institutu pro politiku a mezinárodní vztahy při Univerzitě v Nottinghamu. Jeho novou knihu, The Poverty of Capitalism: Economic Meltdown and the Struggle for What Comes Next, vydalo nakladatelství Pluto Press v říjnu 2013.

Shrnutí
 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je souhrnná dohoda o volném obchodu a investicích, o které se momentálně – v tajnosti – vedou jednání mezi Evropskou unií a USA. Záměr zahájit jednání o TTIP poprvé oznámil prezident Barack Obama ve své Zprávě o stavu Unie v únoru 2013 a první kolo vyjednávání mezi zástupci Evropské komise a USA se uskutečnilo v červenci stejného roku. Cílem je co nejvíce uspíšit jednání, aby se na veřejnost nedostaly detaily smlouvy, s tou nadějí, že se jednání podaří dokončit dříve, než se obyvatelé Evropy a USA dozvědí o skutečném rozsahu hrozby plynoucí z TTIP.

Zástupci EU i USA přiznávají, že primárním účelem TTIP není stimulovat obchod odstraněním tarifů mezi EU a USA, protože ty jsou již nyní minimální. Jak sami přiznávají, je hlavním cílem TTIP odstranit regulatorní „překážky“ omezující zisky, kterých by jinak mohly dosahovat nadnárodní společnosti na obou stranách Atlantiku. Avšak tyto „překážky“ ve skutečnosti představují některé z našich nejcennějších sociálních standardů a ekologických regulací, jako jsou zaměstnanecká práva, pravidla pro bezpečnost potravin (včetně omezení geneticky modifikovaných potravin), regulace používání toxických chemikálií, právo na digitální soukromí a dokonce i nové pojistky ve sféře bankovnictví, které byly zavedeny jako prevence opakování finanční krize z roku 2008. Jinými slovy, stěží může být ve hře více.

Kromě této deregulační agendy si TTIP klade za cíl vytvořit nové trhy tím, že veřejné služby a státní zakázky otevře konkurenci nadnárodních korporací a může tak spustit další vlnu privatizací v klíčových sektorech jako je zdravotnictví nebo školství. Nejvíce obav vyvolává ta část TTIP, která zahraničním investorům nově zajišťuje právo žalovat vlády států před ad hoc svolanými arbitrážními soudy za ztráty na ziscích způsobené politickými rozhodnutími státu. Tento mechanismus „urovnávání sporů mezi investorem a státem“ v důsledku povyšuje nadnárodní kapitál na stejnou úroveň, jako je národní stát a ohrožuje nejzákladnější principy demokracie jak v EU, tak v USA.

TTIP je tedy třeba chápat nikoli jako smlouvu mezi dvěma soutěžícími obchodními partnery, ale jako snahu nadnárodního kapitálu o deregulaci a dobytí trhů na obou stranách Atlantiku. Občané EU a USA věnují stále větší pozornost rizikům plynoucím z TTIP a občanské iniciativy se nyní spojují s akademiky, členy parlamentů a dalšími ve snaze zabránit zástupcům vlád hájícím zájmy byznysu, aby obětovali klíčové sociální a ekologické standardy popsané výše. K odporu se může přidat každý, tím, že se zapojí do místních kampaní nebo založí vlastní.

Obsah


Shrnutí [str. 6]
Předmluva z roku 2015 [str. 8]
1. Co je TTIP? [str. 23]
2. Netransparentní, nedemokratická [str. 26]
3. „Dlouhodobé a podstatné“ ohrožení pracovních míst [str. 29]
4. Deregulace v oblasti bezpečnosti potravin [str. 32]
5. Omezení ochrany životního prostředí [str. 35]
6. Útok na veřejné služby [str. 38]
7. Ohrožení soukromí [str. 42]
8. ISDS: hrozba pro demokracii [str. 44]
9. Rostoucí odpor [str. 48]
10. Další informace [str. 50]

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama