Turkménska deviatka

...ale len jeden bude volebný víťaz...
Počet zobrazení: 1896

V tejto chvíli a v ďalšom texte nás budú zaujímať predčasné prezidentské voľby v Turkménsku. Tie, podľa všetkého a zatiaľ budú. Pripomeňme si, že aktuálny prezident Turkménska Gurbanguly Berdymuchamedov dňa 11. februára 2022, počas zasadnutia turkménskeho parlamentu, ohlásil (spolu so zdôvodnením), že predčasné voľby prezidenta Turkménska sa uskutočnia 12. marca 2022.

Pre poriadok – za prezidenta, podľa Ústavy Turkménska, môže byť zvolený: „...občan Turkménska, ktorý sa narodil v Turkménsku, má viac ako 40 rokov, ovláda turkménsky jazyk, stabilne žijúci v krajine ostatných 15 rokov... prezident sa volí vo všeľudovom hlasovaní na 7 rokov a do funkcie vstupuje momentom prinesenia prísahy...“

Po pár dňoch od ohlásenia rozhodnutia o predčasných prezidentských voľbách, presnejšie 14. februára 2022, bola zahájená prezidentská volebná kampaň.

 

aschabad.jpg

Pohľad na centrum Ašchabadu, hlavného mesta Turkménska
Zdroj: www.ferghana.ru

Menný zoznam

Podľa očakávania, ako prvý ohlásil svoju kandidatúru podpredseda vlády, jediný syn súčasného prezidenta (ktorý má ešte dve dcéry) a najhorúcejší kandidát na post po svojom otcovi Serdar Berdymuchamedov.

Prekvapujúco, ako druhý ohlásil kandidatúru bývalý  turkménsky minister a politický väzeň Ovadan-Depe Geldy Kjarizov (Овадан-Депе Гельды Кяризов). Na stránke «Туркмен Юрт» vyhlásil: „...oficiálne vyhlasujem o svojom želaní ísť do zápasu o post prezidenta... poďme spolu, zlomíme a zvíťazíme nad tyraniou...“.[1]

Nasledoval ho hlavný lekár liečebného domu Avaza (Aваза), poslanec Medžilisu Milli Gengešu Turkmenistanu Berdymammet Gurbanov (Бердымаммет Гурбанов).

Maksatmyrat Ovezgeldiev (Максатмырат Овезгелдиев), vedúci sanitárno-epideiologickej služby Babadajcharského etrapu (okresu) Achalského velajátu (oblasti) bol navrhnutý (vzhľadom na osobné a profesionálne kvality) práve iniciatívnou skupinou tohto velajátu.

V Maryjskom velajáte sa rozhodli nominovať za kandidáta na post prezidenta Turkménska energetika od narodenia, Kakagelidiho Saryeva (Какагелди Сарыев).

Ďalší, kto oficiálne ohlásil prezidentskú kandidatúru, bol riaditeľ Strednej ekonomickej školy v Lebanskom velajáte Perchat Begendžov (Перхат Бегенджов).

Strana priemyselníkov a podnikateľov Turkménska zasa nominovala svojho člena a riaditeľa firmy Wepaly gurluşyk Babamyrata Meredova (Бабамырат Мередов).

Iniciatívna skupina z Ašchabadu navrhla prorektora Turkménskeho štátneho inštitútu telesnej výchovy a športu Chydyra Nunnaeva (Хыдыр Нуннаев).

Maksat Odešov (Максат Одешов) z Demokratickej strany Turkménska sa stal kandidátom na základe návrhu iniciatívnej skupiny z Dašoguzkého velajátu.

Osem statočných

Takže momentálne je v Turkménsku deväť prezidentských kandidátov, z ktorých sedem už Ústredná komisia pre voľby a uskutočnenie referend Turkmenistanu[2] zaregistrovala a dvoch (Ch. Nunnaev a M. Odešov) to ešte v najbližších dňoch len čaká.

uvk_budova_2.jpg

Budova Ústrednej komisia pre voľby a uskutočnenie referend Turkménska
Zdroj: www.saylav.gov.tm

Prvým verejne ohláseným a zaregistrovaným prezidentským kandidátom bol S. Berdymuchamedov (za Demokratickú stranu Turkmenistanu), ktorý je aj najväčším favoritom.

Takže súboj sa javí pomerom – osem proti jednému s výsledkom jeden berie všetko!

Ale počkajme si na marec.

Predsa to asi budú, tak ako v prípade prezidentských volieb Spojených štátov, „len“ spravodlivé a nezmanipulované prezidentské voľby.

Autor je vysokoškolský učiteľ.

Súvisiace články: Predčasné prezidentské voľby v Turkménsku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984