Reklama

Umelec zavŕšil svoje dielo

Ivan Schurmann (28. 6. 1935 – 18. 9. 2016)
Počet zobrazení: 4834

i._schurmann.jpgIvan Schurmann sa narodil 28. júna 1935 v Bratislave. Študoval na Strednej škole umelecko- priemyslovej, ktorú absolvoval v roku 1955. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, a to v oddelení voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Vincenta Hložníka. Štúdium ukončil v roku 1961, pričom spolužiakov mal naozaj pozoruhodných – Gergeľová, Bombová, Lebiš, Sedlák, Cipár, atď., atď. Nie náhodou sa hovorilo o slovenskej grafickej škole európskeho významu.

Vrcholné kvality výtvarníka Ivana Schurmanna súvisia s výnimočným vnímaním, reflektovaním, ale aj adekvátnym výtvarným ozvláštnením pokrokových dejinných podnetov. Schurmann ich nevykladal, ale výtvarne pohládzal, rešpektoval. Už v šesťdesiatych rokoch vytvoril doslova neprekonateľné a málo známe grafické diela (cyklus), ktorých hodnotou bolo rozvinutie hložníkovských kvalít vnímania a vyjadrenia tém Povstania a oslobodenia. A to vďaka komponovaným, čitateľným a monumentalizovaným vlastnostiam zobrazenia mravne a historicky vážneho podnetu, resp. námetových a symbolických – vizuálne čiernobielych a humanisticky monumentálnych obrazov, predstáv a diel. Vypätosť a mravný pátos týchto diel sa v 70-tych rokoch mení na lyrický symbol, hrdinskosť a vzdor. A k tomu pribudol aj dekor ako historizujúci ornamentálny rám či rámec ďalšieho grafického cyklu. K tomuto podnetu (Povstanie) sa vrátil ešte raz, a to cyklom grafík v roku 1984. V ňom dospel k akémusi legendárnemu heroizmu a kresebnému obrysu v grafickom výraze. Venoval sa tiež monumentálno-dekoratívnej tvorbe v architektúre (exteriéry v Petržalke, foyer Incheby, atď.). A výtvarne priam geniálne grafickému žánru ex libris.

ivan_schurmann_-_snp_-_i._-_1974.jpglidice-lezaky_-_schurmann-ondracek_-_1982.jpg

Ivan Schurmann: SNP I. - 1974.

Lenže – Ivan Schurmann zostane a bude nezabudnuteľným v interpretovaní podnetov protifašistického boja v známkovej a ilustrátorskej tvorbe. Získal významné ocenenie za ilustrácie Otvorených okien Laca Novomeského. Zažíval som ten čas, keď odosielal svoju kolekciu ilustrácií do Lyonu, spolu s maľbami E. Lazinovskej. Tam získal, resp. obidvaja získali významné ocenenia – E. Lazinovská Grand prix International d´art de Lyon a I. Schurmann striebornú medailu. Bolo to v roku 1976. Realizoval aj množstvo návrhov známok a výtvarných motívov obálok prvého dňa vydania. Tie najvzácnejšie návrhy predstavujú nie iba výročné známky, ale napríklad, a najmä, známky a FDC k podnetom ako Lidice, Ležáky, Spravodlivým medzi národmi. A mnohé ďalšie. V ilustrácii sa chopil aj podnetov diela Jána Beňa Jeden Granát pre psa, ako aj Sna o chlebe Ruda Mórica. Aj tu, tak ako je to preň typické, uplatnil koncept súboru náročných námetových, dejových figurálnych celkov. V roku 1974 ilustroval pre Kruh milovníkov poézie výber básní Pavla Koyša pod názvom Načo je človeku dom.

ivan_schurmann_-_vytvarny_navrh_znamky_spravodlivym_medzi_narodmi_2001.pngZ novšej známkovej tvorby pripomeňme, že I. Schurmann aktívne spolutvoril viaceré známky a motívy FDC v prípade inaugurácie prezidentov SR (R. Schuster, I. Gašparovič), ako aj k podnetom a udalostiam ako Zimná univerziáda, Poprad-Tatry (1999), Olympijské hry – Sydney (2000), Majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní v Bratislave (2001), R. V. Seton Watson (2007), M. M. Hodža (2011). Pôsobil v československých ako aj v národných komisiách pre vydávanie známok a spolu s ďalšími autormi získal v tejto oblasti významné medzinárodné ocenenia. Dvakrát získal výročnú Cenu Víta Nejedlého (1964, 1972). V roku 1981 mu udelili čestný titul zaslúžilý umelec.

V súčasnosti pôsobil v Klube výtvarných umelcov a teoretikov. Na sklonku svojho života žil v Plaveckom Štvrtku, kde mimoriadne sústredene rozvíjal umelecky svieže a pôsobivé sondy, syntézy a hľadania – v oblasti voľnej tvorby, v zátiší, v artistných ihravých a hlbinných figurálnych kreáciách a kompozíciách.

Svoju tvorbu venovanú protifašistickému odboju a podnetom pravidelne vystavoval v rámci výstav nášho Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a v kontexte činnosti Zväzu protifašistických bojovníkov doma i v zahraničí (Moskva, Varšava, Budapešť, Viedeň, Berlín, Kyjev, Minsk, atď.). V nedávnom období usporiadal tiež súbor pozoruhodných autorských výstav – v Prezidentskom paláci v Bratislave, v Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, v Nitrianskej galérii...

Vážený majster Ivan Schurmann, česť tvojej pamiatke!

Autor, PhDr. Ladislav Skrak, je predsedom Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy