Reklama
Reklama

Utópia o múdrych premiéroch

Počet zobrazení: 1328

Už dlhšie rozmýšľam o sociálnom portréte premiérov vo všeobecnosti. Zjavne sa to nedá všeobecne definovať, pretože najprv ide o to, ktorá strana vládne a, samozrejme, potom má premiér rôzne priority.

Následne ide aj o odbornosť – prírodovedec vidí inak svet ako ekonóm či filozof. Zjavne sa všetci zhodneme na tom, že predseda vlády – to by mal byť organizátor, personalista, komunikátor, vzor pre občanov a pod.

Identifikujem sa s názorom profesora Mirona Zelinu, ktorý tvrdí, že premiér by mal byť múdry a dobrý.

MÚDROSŤ, ktorej súčasťou je vzdelanie - kvalita poznávania, myslenia – abstraktné myslenie, holistické,  kauzálne a prognostické, kreatívne a jasne komunikovateľné.

DOBRO by malo v sebe obsahovať humanizmus, empatiu, sebaovládanie, láskavosť, etickú jasnosť a zásadovosť, filozofiu užitočného a zmysluplného života, tvorenie produktívnych medziľudských vzťahov, odpúšťanie, ale aj zásadovosť, skromnosť, hrdosť.

To by mal byť náš ideál. Realita však asi nikdy nie je až taká krásna.  A keďže nepriamo, hoci prostredníctvom volieb o ňom rozhoduje ľud, ktorý má vo všetkých vrstvách spoločnosti priveľa rôznych ľudí, je takýto ideálny štát utópiou.

Údajne antickí filozofi nemali veľké očakávania o inteligencii davu a kritizovali jeho hlúposť a ľahkosť, ako sa dá oklamať demagógmi, ktorí následne zneužijú moc nad chudobnými a namieria ich hnev proti bohatým alebo menšine.

To minimálne, čo by mali rozumní ľudia podľa mňa spraviť, je rozdeliť moc tak, aby obmedzili moc populistov a jednou zo stratégií je decentralizácia, lebo ľudia z konkrétneho menšieho územia rýchlo zistia, ako im zvolení slúžia.

A zmena volebného systému, aby si poslancov parlamentu volili konkrétne regióny. Zvýšila by sa tým adresnosť a priama zodpovednosť tých, ktorých poslaním je zodpovednosť. Ale, bohužiaľ, tlak nami žitej súčasnosti sa zase občas  sústreďuje na výmenu jedných populistov za druhých.

Mne sa  zdá, že populisti kradnú našim deťom budúcnosť. Lenže  tak ako súčasní populisti kradnú budúcnosť našim deťom, tak našim starým rodičom ukradli ich životy populisti iného  typu.

Myslím, že sa nedeje nič výnimočné, len sa opakujú historické cykly. Nehovorím tým, že mi to je jedno, ale súc poučený históriou nachádzam čoraz viac paralel medzi dianím v súčasnosti a minulým storočím či stáročiami.

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama