Z vašich ohlasov

Počet zobrazení: 1149

Ad.: Vie Joe Biden, že Putin nie je Gorbačov?

„Neuveriteľne dobrý článok. Autor na pomerne malej ploche napísal text, ktorý nahradí celé knihy. Hlboká znalosť histórie, dialektický pohľad na politiku a napokon brilantný štýl textu je tým najlepším, čo som v poslednej dobe čítal!“
Ján Sarnovský, TU Košice, 11. 1. 2022
 

Ad.: Kazachstan v ťažkých chvíľach

„Vyjadrujem podporu riešenia a postupu vo vzniknutej situácii so strany vedenia vašej krajiny a ľudom prajem rýchle upokojenie situácie, jej rozvážne hodnotenie, hlavne budovanie krásnej krajiny, a nie zákerné drancovanie a ničenie.“
Jaromír Jezný, 11. 1. 2022

Ad.: Bude ešte slovenčina na Slovensku potrebná?

„Článok považujem za nanajvýš aktuálnu a naliehavú výzvu v hodine dvanástej. Autori opisovaných kritérií si neuvedomujú, že každý jazyk je predstaviteľom kultúrnej rozmanitosti ľudstva a nedoceniteľný. Neuvedomujú si, že každý jazyk má svoje vlastné vyjadrovacie prostriedky a spôsob myslenia, ktoré nie sú bez straty hodnoty a pôvabu prevoditeľné do iného jazyka a že mnohé literárne diela by v inom jazyku pravdepodobne nevznikli. Autori opisovaných kritérií si neuvedomujú. že pri publikovaní vedeckých prác v domácom (nemyslím len na slovenčinu) jazyku a cudzích jazykoch musí byť rovnováha. Autorom týchto kritérií zrejme nedochádza, že sa dopúšťajú zločinu memocídy, resp. kultúrnej genocídy. Obávam sa, že ich jazyková výbava zväčša nepresahuje rámec „nejakej“ znalosti angličtiny a nemajú preto porovnanie s inými jazykmi, v ktorom angličtina z viacerých dôvodov nemôže dopadnúť dobre. Čitateľov odkazujem na predhovor Odborného slovníka anglicko -českého a česko-anglického Ekologie a ochrana životního prostředí (Pavel Křivka a Jiří Ružička, Loxia, Praha, 1999). Napísali ho profesionálni prekladatelia vysokoškolsky vzdelaní nielen v angličtine, ale aj prírodných vedách. Podľa nich (a ja sa s nimi plne stotožňujem) je angličtina jednou z najhorších volieb jazyka pre medzinárodnú komunikáciu. Je mimo rámec tohto stanoviska vysvetľovať prečo všetko, lebo asi ani P. Křivka a J. Ružička neuviedli všetky dôvody.“
Ing. Zbyšek Šustek, CSc., 12. 1. 2022

Ad.: Vláda nás zradila, ale boj pokračuje

„Výborný status, pán docent! Srdečná vďaka.“
Dr. Emil Turčan, 12. 1. 2022

* * *

„Namietam porovnanie Vasila Biľaka a Naďa: Biľak mohol pokojne nebyť a sovietska vojenská intervencia by sa aj tak uskutočnila. Ak by Naď bol proti rozmiestneniu, neuskutočnilo by sa! Bol som v Prahe aj v auguste 1968 aj v auguste 1969. V tom čase sa, samozrejme, nedalo rozprávať o „pasivite a latentnej kolaborácii veľkej časti spoločnosti“. Verejnosť ponímala krajinu ako svoju a zaujímalo ju, ako ju vláda riadi. Čo myslíte, ako by to dopadlo, keby sa dnes vyhlásila zbierka na štátny zlatý poklad? Tiež by ľudia masovo darovali svoje zlato? Tiež by prispievali na Allweg? Verejnosť je orientovaná konzumne, dôležité je „ako sa budem mať ja, poprípade moja rodina“. Je to aj zásluhou „normalizácie“. „Ak sa nebudeš starať, bude ti dobre,“ bol taký nepísaný zákon. A hrdinami boli tí, čo „mali“. Pokiaľ sa toto nezmení, bude slovenská verejnosť spokojná, aj keď nabudúce vláda predá Bratislavský hrad Nemecku alebo Austrálii. V USA to nie je oveľa lepšie, tu sa zase bojíme ozvať masovo trebárs proti tomu, aby sa ľudom, čo „sú“ ráno muži a večer ženy (alebo opačne), hovorilo „oni“. Kdeže sú tie časy, keď masové protesty zastavili agresiu vo Vietname. Ani Irak sme nezastavili. Sme na tom, žiaľ, podobne.“
Peter Dolina, USA, 12. 1. 2022

* * *

„Pán Chmelár, ďakujem za obhajovanie našich záujmov, tiež nemám pochopenie pre zmluvu, ktorá robí z občanov Slovenska menejcennú kategóriu a príslušníci US Army nech urobia u nás čokoľvek, tak nebudú sa u nás vôbec zodpovedať. A to je len jedna z množstva výhrad, ktoré ste uviedli nielen vy spolu s doc. Fábrym a spol., ale napr. aj Generálna prokuratúra a ďalší. Dúfam, že sa podarí zobudiť zdravé slovenské jadro a dokážeme mohutnou účasťou na pokojných demonštráciách vyjadriť nesúhlas s touto zmluvou. Robím si nádej, že sa na protestoch zúčastní veľa našich občanov.“
Stanislav Maršálek, 13. 1. 2022

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984