Za Václavom Černíkom

Počet zobrazení: 4504

Vo veku 86 rokov nás 13. októbra opustil prof. PhDr. Václav Černík, DrSc. Bol to človek neuveriteľnej skromnosti, mimoriadnej pracovitosti a nevídanej poctivosti. Na Univerzite Komenského pôsobil štyridsať rokov – do roku 1996.

vaclav_cernik-detail.jpg
Václav Černík na archívnej snímke pri prednáške.

Zanechal za sebou neobíditeľnú stopu v oblasti filozofie, metodológie vedy a teórie poznania. Problematike vedeckého zákona sa venoval v monografiách Dialektický vedecký zákon (1964) a Problém zákona v marxistickej metodológii vied (1977). Dodnes inšpiratívna je jeho práca Myšlienkový experiment (1972). Jeho najvýznamnejšou prácou sa stal oceňovaný Systém kategórií materialistickej dialektiky (1986). Cestu za neklasickým typom racionality načrtol v spolupráci s J. Viceníkom a E. Višňovským v Historických typoch racionality (1997). Z jeho ďalších vedeckých výstupov okrem Teórie poznania (1980), ktorú napísal spolu s E. Farkašovou a J. Viceníkom si pozornosť zasluhujú diela Praktické usudzovanie, konanie a humanistická interpretácia (2000, spolu s J. Viceníkom a E. Višňovským), ako aj monografie Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách (2007), Úvod do metodológie spoločenských vied (2011) (s J. Viceníkom), Empirické a teoretické postupy spoločenských vied (2012, s J. Viceníkom) a Prakticko-projektívne postupy spoločenských vied (2014).

V pamäti nám ostáva precízna intelektuálna výbava prof. Václava Černíka, ktorú prezentoval na prednáškach, seminároch a vystúpeniach na vedeckých konferenciách, ktoré nielen inšpirovali, ale aj formovali výbavu slovenskej a československej metodológie vedy a epistemológie. Zanechal za sebou vedeckú školu. Svojím dielom nás neopustil.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984