Reklama
Reklama

Zdeňka Petáková: O smyslu vědy

Plný text knižného vydania eseje
Počet zobrazení: 2852

o_smyslu_vedy.jpgZdeňka Petáková: O smyslu vědy.
Vyd. Čes. geol. služba 2009, 80 strán


Esej Zdeňky Petákovej vyšla
v náklade 200 kusov ešte v roku 2009
a na Slovensku je zrejme takmer neznáma.
Autorka redakcii Slova dala súhlas na jej
sprístupnenie, za čo jej aj v mene čitateľov
ďakujeme. Skôr, než sa začítate do eseje,
niekoľko návnad...


Motto:
Úspěch není to, na čem opravdu záleží.

Úvod:
Poslepu klopýtáme, pro plnění všech těch zdánlivě nutných příkazů doby nenacházíme sílu zas a znovu se ptát: Kam a proč jdu a je má cesta správná? Většina z nás chtě nechtě neposlušně – poslušně skládala zkoušky z černobílého marxismu. A ti mladší, kteří je již skládat nemuseli, se zas učili sklonit hlavu a vyhovět panujícím podmínkám od svých učitelů, jež se po roce 1989 ani nestačili nadechnout a na jejich bedra byly naloženy úkoly nových časů – přežít... mít a dobýt, získat a dokázat… urvat teď a hned vše, co se dá.

Předml uva
Následující text jsem vypracovala na základě řady diskusí, kterých jsem byla zprvu mlčky přítomna a později je sama vyvolávala, začala se ptát specialistů, lidí zblízka i těch, které jsem znala jen z literatury, lidí několika generací, kteří prožili a prožívají svůj život ve vědeckém prostředí. Byly to diskuse mezi čtyřma očima i v širších odborných kruzích a měly společné jedno: obvykle se probíral právě aktuální dílčí problém vědeckého života a potíží s jeho organizací a diskutující měli jen mlhavé znalosti o dalších částech celku. Pokusila jsem se tedy sestavit mozaiku příběhu o smyslu vědy tak, aby mohla být podkladem k celistvějším úvahám všem, kteří o toto téma projeví zájem. Jsem si vědoma toho, že některé části textu se mohou zdát příliš samozřejmé nebo zbytečně popisné. Jsou zařazeny s ohledem na širší spektrum čtenářů – studenty, žurnalisty, politiky – a třeba i průmyslníky a obchodníky jako budoucí donátory vědy.

Názvy kapitol:
1. Vznik a vývoj vědních oborů a institucí: velmi krátká rekapitulace
2. O užitečnosti vědy
3. Pravda – vědecká pravda
4. Systém
5. Konkurenční boj ničí etiku vědecké práce (etiku života akademické polis)
6. Klidná síla: Uvědomění si ducha doby a jeho moudrá reflexe je výzvou pro všechny
7. Úloha elity

Text knihy v PDF: O smyslu vědy


RNDr. Zdeňka Petáková (*1964 v Českých Budějovicích), absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, specializace geologie ložisek nerostných surovin.

Žije v Praze, pracuje jako geoložka v České geologické službě. V roce 2011 působila jako členka expertního panelu pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030, pro oblast Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů.

Kromě odborné publicistiky se věnuje popularizaci geologie a genderové tematiky (Lidové noviny, Britské listy, Deník Metro, Pražské listy, Týdeník Rozhlas), několik desítek zamyšlení o knihách a autorech napsala pro měsíčník Krásná paní (2004–2008).

Knižně vyšla básnická sbírka Pod vlivem progesteronu, motivační kniha pro ženy Hovory od plotny (nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2004 a 2006) a esej O smyslu vědy (2009).

Editovala Sborník 1. Sympozia České prezidentky (2008) a v roce 2011 Sborník uspořádaný k příležitosti 5. Sympozia České prezidentky. České ženské osobnosti o budoucnosti země (2007 – 2011).

Zajímá se o syntézy, výhledy a koncepce.

Zdroj: Britské listy
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama