Zjednoťme sa pod vlajkou OSN a spolupracujme na vytvorení lepšej budúcnosti

SUN Lijie, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 1925

V tomto roku si pripomíname 75. výročie založenia Organizácie Spojených národov (OSN) a 75. výročie svetového víťazstva nad fašizmom. Tvárou v tvár novým situáciám a výzvam, ktoré sme nezažili už celé storočie, sa naskytá otázka, aký svetový poriadok potrebujeme a akú rolu v ňom bude zohrávať Čína.

Nie je to tak dávno, čo sa čínsky prezident Si Ťin-pching zúčastnil série stretnutí na vysokej úrovni pri príležitosti 75. výročia založenia OSN a predniesol prejavy na výročnom samite OSN, vo všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia, samite OSN o biodiverzite a na stretnutí na vysokej úrovni pri príležitosti 25. výročia pekinskej svetovej konferencie o ženách, počas ktorých načrtol 3 hlavné body postojov a plánov Číny.

Prvým z nich je pokračovanie v podpore základnej úlohy OSN. Založenie OSN prinieslo veľké očakávania obyvateľov sveta týkajúce sa udržiavania svetového mieru a podpory spoločného rozvoja. Čína je prvou krajinou, ktorá podpísala Chartu OSN a je tiež obhajcom, prispievateľom a príjemcom svetového mieru a rozvoja. OSN je najdôležitejšou platformou na podporu a uplatňovanie multilateralizmu. Čína zohrávala vedúcu úlohu pri podpore mierových operácií OSN, podpore udržateľného rozvoja a riešení klimatických zmien. V budúcnosti sa Čína bude držať cesty mierového rozvoja, bude chrániť medzinárodný systém, ktorého jadrom je OSN, bude podporovať multilateralizmus, prekonávať rozdiely prostredníctvom dialógu a konzultácií, prostredníctvom ktorých budú výsledky spoločného budovania prospešné pre všetkých.

Druhým bodom je spoločná obrana zákona a spravodlivosti. Ciele a zásady Charty OSN sú zásadné pre riešenie medzinárodných vzťahov a predkladajú základného ducha zachovania stability medzinárodného poriadku, ako je napríklad nezasahovanie do vnútorných záležitostí, zvrchovaná rovnosť a vzájomná úcta. V modernej dobe bola Čína hlboko zasiahnutá hegemonizmom a zákonom džungle a zmietala sa v namáhavom boji o víťazstvo vo vojne proti fašizmu ako aj v boji za nezávislosť a oslobodenie čínskeho národa. Z týchto skúseností z minulosti si nesieme ponaučenie do budúcnosti. Čína sa bude naďalej aktívne podieľať na reforme a budovaní globálneho systému riadenia, pevne chrániť svetový poriadok založený na medzinárodnom práve, chrániť hlavnú úlohu OSN v medzinárodných záležitostiach a slúžiť ľuďom ako silná opora v spravodlivosti.

Tretím bodom je spoločná podpora otvorenosti a spolupráce. Podpora medzinárodnej spolupráce je jednou z priorít OSN a mala by prekonávať rozdiely v ideológii a vývojových smeroch. Ekonomická globalizácia je objektívny historický trend. Mali by sme byť progresívnou silou, ktorá bude tento trend sledovať, budovať otvorené svetové hospodárstvo, stavať sa proti protekcionizmu a chrániť multilaterálny obchodný systém založený na Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Nové výzvy, ako epidémia nového koronavírusu, zmena podnebia a riadenie biodiverzity, ukázali, že krajiny na svete zdieľajú spoločný osud a mali by zaviesť koncepciu vzájomne výhodnej spolupráce a chrániť spoločnú domovskú zem celej ľudskej spoločnosti. Čína bude aj naďalej presadzovať nové rozvojové koncepcie inovácie, koordinácie, ekológie, otvorenosti a zdieľania, a bude sa snažiť spojiť s ostatnými krajinami, aby spolu využili historické príležitosti vedeckej a technologickej revolúcie a priemyselnej transformácie a vložili nový impulz do medzinárodnej protiepidemickej spolupráce a „ekologického zotavenia“ svetového hospodárstva po epidémii.

Prezident Si Ťin-pching vo svojom prejave zopakoval a oznámil sériu konkrétnych opatrení, ktoré demonštrujú zodpovednosť a spoľahlivosť Číny. Čína poskytne ďalších 50 miliónov amerických dolárov (USD) na podporu Globálneho plánu humanitárnej reakcie OSN na epidémiu nového koronavírusu a zriadi príslušné fondy a inštitúcie na podporu hlavnej úlohy OSN. Čína bude naďalej zabezpečovať stabilitu globálneho dodávateľského reťazca protiepidemických materiálov a aktívne sa zúčastňovať na globálnom vedeckom výskume zameranom na sledovateľnosť prenosových ciest vírusov. Po dokončení a zavedení čínskej vakcíny proti koronavírusu sa táto vakcína stane globálnym verejným produktom. Čína sa bude usilovať o dosiahnutie maxima emisií oxidu uhličitého do roku 2030 a o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2060. Prezident Si Ťin-pching tiež predložil štyri hlavné návrhy, ktoré majú pomôcť ženám zbaviť sa dopadov epidémie, implementovať rodovú rovnosť, podporiť účasť žien na popredných pozíciách a posilniť globálnu spoluprácu medzi ženami. Navrhol aj usporiadať ďalší svetový ženský summit v roku 2025.

Keď sa pozrieme späť do minulosti, naše dve krajiny významne prispeli k víťazstvu svetovej protifašistickej vojny a spoločne bránili svetový mier. Pri pohľade na súčasnú situáciu sú obe naše krajiny členmi rodiny OSN. Máme podobné pozície a spoločné záujmy v podpore úlohy OSN, ako aj multilateralizmus, medzinárodná spolupráca proti epidémii koronavírusu, zmena podnebia, udržiavanie biodiverzity, podpora rodovej rovnosti a ďalšie. Pokiaľ ide o budúcnosť, dúfam, že naše dve krajiny budú naďalej napredovať s väčšinou členov medzinárodného spoločenstva, zjednocovať sa pod hlavičkou OSN, uskutočňovať výmeny a spoluprácu v príbuzných oblastiach s cieľom spoločne podporovať budovanie sveta trvalého mieru, všeobecnej bezpečnosti, spoločnej prosperity, otvorenosti a tolerancie, čistého a krásneho sveta, budovať komunitu zdieľanej budúcnosti a spolupracovať pri vytváraní lepšieho zajtrajška pre celé ľudstvo.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984