... ku klamstvu a nenávisti sa pridali nenásytnosť, nezodpovednosť a neskutočná povrchnosť

Počet zobrazení: 2831

Nemám vo zvyku prečítať si nejaký príspevok viackrát. Článok p. Piršela „Náhľad do chorej duše spoločnosti“ však stojí za viacnásobné prečítanie i zamyslenie sa nad jedinečnými úvahami o dnešnej dobe, o živote, ktorý žijeme. Vlastne skôr prežívame. Blízky obsahom mi je možno aj preto, lebo aj ja mám podobný pohľad na dnešok, aj mňa trápi to, o čom pán Piršel píše. Ak by som hľadal nejakú chybičku krásy na tomto príspevku tak len v tom, že ho publikovalo len internetové Slovo. Takéto články by mali vychádzať pravidelne vo všetkých novinách a povinne by ich mali čítať dnešní i budúci politici. Dokonca takéto úvahy by mali byť preberané aj na hodinách Občianskej náuky v ZŠ. Žiaľ, to je len, ako my ateisti hovoríme, „zbožné želanie“.

A tak si mnohokrát pri prečítaní rôznych príspevkoch v Slove len povzdychnem, že ľudia s takýmto myslením, uvažovaním sú prakticky mimo vplyvu našej politiky. Ľudia s jasnými hodnotami, presvedčením, so životnými skúsenosťami, zodpovednosťou, nesporným vzdelaním a vedomosťami, stoja na vedľajšej koľaji. Mnohí si teraz možno položia otázku: Prečo je tomu tak, keď na Slovensku žije ešte stále dosť múdrych, čestných a zodpovedných ľudí? Odpoveď je, aspoň podľa mňa, jasná. Politika už nie je službou, ale biznisom. Majitelia strán, resp. tí v pozadí, vyberajú do politiky ľudí predovšetkým marketingovo a účelovo. No a z takýchto ľudí sa potom zostavujú kandidátky, z ktorých, ak chceme byť zodpovední a využiť volebné právo, si musíme vybrať. A tak vyberáme, raz menšie, raz väčšie zlo. No a po voľbách sa nestačíme čudovať, čo sme si zvolili. Aj napriek demokratickým voľbám, pokiaľ tí, čo zastavujú kandidátky do volieb, nezmenia systém výberu, my voliči budeme mať šancu voliť len to menšie zlo. Určite som teraz nenapísal nič nového, ani unikátneho. Prevažná väčšina voličov i ľudí, čo píšu na túto stránku, to určite vie. Vedia však aj to, že aj tie najúžasnejšie myšlienky, príspevky, názory, vízie nič na veci nezmenia. Doba je proste taká, akú ju robia politici. Boj o moc, postavenie, bohatstvo ničí nielen dobu, náš život, ale ako p. Piršel napísal, aj našu planétu. Ako na bežiacom páse porušujeme odveké zákony prírody len preto, aby silní boli ešte silnejší a bohatí ešte bohatší. A pritom všetci vieme, že z tohto sveta si nikto nič neodnesie. Zdiveli sme. Na rozdiel od nás ľudí, aj tie zvieratá vedia, kedy majú dosť. Po prevrate v roku 1989 nám zrejme všetkým zostalo v pamäti heslo tej doby. „Pravda a láska zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou.“ Mám pocit, že nielenže dodnes tá pravda a láska nezvíťazila ale naopak, ku klamstvu a nenávisti sa pridali nenásytnosť, nezodpovednosť a neskutočná povrchnosť.

P. S. Zrejme je to môj ostatný príspevok do Slova v tomto roku, tak by som chcel zaželať, editorovi Slova a všetkým, vďaka ktorým máme kde vyjadrovať svoje názory, prispievateľom a čitateľom, príjemné a pokojné prežitie Vianoc. V roku 2021 želám predovšetkým veľa, preveľa zdravia, lebo práve v dnešnej dobe si akosi viac uvedomujeme jeho cenu. Rok 2021 nebude zrejme ani ľahší, ani jednoduchší. Verím však, že budeme už skúsenejší, ohľaduplnejší, zodpovednejší a v plnom zdraví ho spoločne zvládneme.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984