Konferencia Alexander Dubček (1921 – 2021) a humanistický príbeh pre 21. storočie

utorok, 19. október 2021 - 12:00

OZ Progresívne fórum a Friedrich Ebert Stiftung, Zastúpenie v SR si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu

„ALEXANER DUBČEK (1921 - 2021) A HUMANISTICKÝ PRÍBEH PRE 21. STOROČIE“,

ktorá sa uskutoční dňa 19. októbra 2021 (utorok) od 12:00 do 19:00 hod. v Pálffyho paláci na Zámockej č. 47 v Bratislave.

Dvadsaťštyri osobností bude v štyroch paneloch hovoriť o odkaze A. Dubčeka pre hľadanie spravodlivejšieho modelu spoločnosti, ako je ten dnešný.  Po premiére krátkeho filmu o návšteve bývalého nemeckého kancelára W. Brandta v Bratislave v roku 1990 sa osobní priatelia a pamätníci podelia o svoje spomienky na A. Dubčeka a v následných paneloch sa konferencia pokúsi načrtnúť podobu spravodlivejšej alternatívy dnešného socioekonomického modelu a takisto zadefinovať úlohu a zmysel ľavicovej politiky v 21. storočí.

Konferencia sa uskutoční prezenčne v pandemickom režime OTP („očkovaní, testovaní, prekonaní“ - teda s potvrdením o očkovaní, alebo dokladom o negatívnom antigénovom teste nie staršom ako 24 hodín, alebo s potvrdením o prekonaní Covid-19, nie staršom ako 180 dní), ako aj online.

Program konferencie nájdete v prílohe, registrujte sa prosím tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_CZ3x1cIMJAKiC5Z4h0L3pvODj_NkFMDgQl8-wfEsNJan3g/viewform

Tešíme sa na stretnutie Progresívne fórum a Friedrich Ebert Stiftung - Bratislava

dubcek_1.jpg
dubcek_2.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984