Reklama
Reklama

Chránime klímu, alebo znečisťovateľov?

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR minulý týždeň medzinárodnú konferenciu Klimatické zmeny a iné hrozby pre modrú planétu. Zúčastnili sa jej ministri, štátni tajomníci, predstavitelia diplomatického zboru a elity slovenskej podnikateľskej sféry.
Počet zobrazení: 1476

Pri príležitosti Dňa Zeme pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR minulý týždeň medzinárodnú konferenciu Klimatické zmeny a iné hrozby pre modrú planétu. Zúčastnili sa jej ministri, štátni tajomníci, predstavitelia diplomatického zboru a elity slovenskej podnikateľskej sféry. Nezainteresovaný človek musel byť spokojný. Idylka by mohla byť o to väčšia, že aj v Programovom vyhlásení vlády SR sa uvádza, že kabinet bude: „za prioritu štátnej environmentálnej politiky považovať znižovanie znečisťujúcich látok v ovzduší a (...) bude podporovať zmeny palivovej základne energetických zdrojov s environmentálne vhodným využitím obnoviteľných zdrojov energie. V koordinácii s ostatnými krajinami EÚ sa vláda SR bude podieľať na riešení globálnych problémov ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatických zmien, pričom zároveň bude podporovať znižovanie energetickej náročnosti zariadení a objektov, ako aj kontrolu technológií v rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o redukcii emisií skleníkových plynov.“ Napĺňanie deklarácií v praxi je však o niečo problematickejšie. Slovenská republika je totiž jedinou krajinou EÚ, ktorá sa pre emisné kvóty rozho-dla ísť do súdneho sporu s Európskou komisiou (EK). Tá totiž nevyšla v ústrety požiadavke SR zvýšiť v rokoch 2008 až 2012 tieto kvóty na 41,1 milióna ton oxidov uhlíka ročne a určila nám limit 30,9 milióna ton. Zvýšenie pritom žiadame napriek tomu, že vlani sme do ovzdušia vypustili len 26 miliónov ton a nevyužili sme ani ročný limit na roky 2005 až 2007, 30 miliónov ton. Hovoryňa EK pre životné prostredie Barbara Hefferichová k tomu povedala: „Členské štáty vrátane Slovenska sa upísali na veľmi ambiciózny boj proti zmenám klímy. Hlavnou zbraňou je obmedzovanie emisií systémom limitov pre podniky. Nemožno chcieť obmedziť globálne otepľovanie a súčasne žiadať prehnané množstvo emisných povoleniek.“ Túto rovnicu však naši politici zatiaľ nepochopili. Alebo nechcú chápať, že ak ustupujú znečisťovateľom a občanom zároveň hovoria ako veľmi treba, aby sme všetci niečo spravili na ochranu klímy, vyznievajú ich slová falošne. Mali by sme im vysvetliť, že my už súvislosti chápeme. Vieme, že o tom, ako treba bojovať proti klimatickým zmenám, nestačí iba rozprávať na konferenciách. Treba mať odvahu urobiť skutočné kroky. Autor pracuje v organizácii Greenpeace

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama