Reklama
Reklama

Áno politike, nie dumpingu

Lepší prístup na trh pre menej rozvinuté krajiny, potravinová suverenita a spravodlivý obchod – to sú niektoré z návrhov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovanej rozvojovými krajinami a mimovládnymi organizáciami.
Počet zobrazení: 880
foto 16-m.jpg

Lepší prístup na trh pre menej rozvinuté krajiny, potravinová suverenita a spravodlivý obchod – to sú niektoré z návrhov reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovanej rozvojovými krajinami a mimovládnymi organizáciami. V horúcej debate o liberalizácii poľnohospodárstva v rámci Svetovej obchodnej organizácie kritizujú rozvojové krajiny a viaceré mimovládne organizácie spôsob, akým protekcionizmus veľkých krajín – Spojených štátov a Európskej únie – narúša globálny trh s potravinami. V prípade Európy sa exportným subvenciám spoločnej poľnohospodárskej politiky pripisuje vina za podporu nespravodlivej štruktúry obchodu. Je riešením liberalizácia nadmerne chráneného európskeho potravinového trhu? Afrika prehráva Rada ministrov EÚ 24. novembra vyhlásila, že cena subvencovaného cukru bude znížená o 36 percent a farmárom bude kompenzovaných 64,2 percenta strát. Dosahy reformy však nepocítia len európski pestovatelia, ale aj farmári v krajinách Afriky, karibskej a tichomorskej oblasti (ACP), ktorí mali od roku 1975 privilegovaný prístup na spoločný európsky trh. Odteraz budú musieť konkurovať cukrovým gigantom ako Brazília či Thajsko. V ten istý deň vydala skupina ACP komuniké, v ktorom nazvala opatrenia „poškodzujúce“ a kompenzácie „nedostatočné“. Predseda Cukrovej skupiny ACP, veľvyslanec východokaribských krajín v Bruseli George Bullen vyhlásil, že je to „čierny deň pre cukrový priemysle ACP“ a rozhodnutie bolo „odkazom skazy pre malých a chudobných pestovateľov cukrovej trstiny“. Podľa ACP je trh s cukrom jedným z hlavných zdrojov príjmov rozvojových krajín. Podľa Bullena je rozhodnutie „v protiklade s rétorikou EÚ o jej záväzkami voči Miléniovým rozvojovým cieľom a kola rokovaní (WTO) z Dohy“. Obrana potravinovej suverenity Podľa Paula Nicholsona, európskeho koordinátora medzinárodnej farmárskej siete Vía Campesina a člena baskickej farmárskej únie EHNE, by úplná liberalizácia poľnohospodárstva znamenala „obetovanie“ vidieckeho ekonomického sektora. Nicholson bráni právo Európskej únie a právo všetkých ostatných vlád na svete usilovať sa o vlastnú „potravinovú suverenitu“ – teda regulovať poľnohospodársky trh a uspokojovať potreby občanov. „Európska spoločná poľnohospodárska politika sama osebe nie je zlá“, zdôraznil Nicholson. „Čo je zlé a čo odsudzujeme, je model poľnohospodárskeho exportu udržiavaný vývoznou pomocou EÚ.“ Podľa Vía Campesina, organizácie zloženej z asociácií poľnohospodárov z rozvinutého i rozvojového sveta, má vývoz subvencovaných európskych poľnohospodárskych produktov zničujúce dôsledky na farmárov vo svete. Politika je dobrá, no nie tá súčasná Gonzalo Fanjul, koordinátor v organizácii Oxfam, hovorí: „Je potrebné chrániť farmárov v EÚ. To, čo potrebujeme, však nie je to, čo máme.“ Konkrétne, „spoločná poľnohospodárska politika je neférová“, keďže „nedelí subvencie rovnakým spôsobom, podporuje intenzívne poľnohospodárstvo a poškodzuje životné prostredie“. Táto kritika nie je nová. Organizácia Oxfam žiada spravodlivý medzinárodný obchod už od svojho vzniku v roku 1995. Podľa Fajula prispieva spoločná poľnohospodárska politika k ovládnutiu poľnohospodárskych trhov v rozvojových krajinách. Poľnohospodárska politika by tak mala „brať do úvahy dosahy, ktoré má na chudobné krajiny, a presmerovať svoje úsilie na pomoc rodinným farmám a životnému prostrediu na európskom vidieku, environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárskej výroby a produkciu zdravých, kvalitných potravín“. Takáto reformulácia spoločnej poľnohospodárskej politiky by pomohla zmierniť aj chudobu farmárov v rozvojovom svete. Článok bol uverejnený internetovým magazínom Café Babel Redakčne upravené

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama