Reklama
Reklama

Ľudské práva na ústupe

Ani nie mesiac po nástupe konzervatívnej vlády v Poľsku sa nová poľská štátna moc ukázala v plnej nahote. Polícia zasiahla proti pokojnej demonštrácii za práva gejov a lesieb v Poznani organizovanej združeniami homosexuálov, feministiek a zelených a zadržala desiatky jej účastníkov.
Počet zobrazení: 1074

Ani nie mesiac po nástupe konzervatívnej vlády v Poľsku sa nová poľská štátna moc ukázala v plnej nahote. Polícia zasiahla proti pokojnej demonštrácii za práva gejov a lesieb v Poznani organizovanej združeniami homosexuálov, feministiek a zelených a zadržala desiatky jej účastníkov. Tým ukázala, nakoľko si cení základné ľudské práva. Praktiky hitlerovského Nemecka Podobných pochodov bolo v minulosti zmarených už niekoľko – v Poznani, v Krakove, a tento rok i vo Varšave. Vždy s odôvodnením, že polícia by nedokázala zabezpečiť bezpečnosť účastníkov či ochranu majetku. Tieto výhovorky mali zakryť skutočné príčiny policajných zásahov, ktoré treba hľadať niekde úplne inde. Jednoducho, verejné pochody homosexuálov nezapadajú do morálneho rámca diktovaného katolíckou cirkvou, ktorá má v Poľsku ešte stále enormný vplyv a pre ktorú sú podobné pochody niečím, čo je „proti prírodným zákonom“, ako sa nedávno vyjadril poznanský rímskokatolícky arcibiskup. Jej postoje si až v extrémnych podobách osvojujú krajne pravicové, neofašistické skupiny, združené najmä v organizácii Všepoľská mládež, ktorej pričinením sa pokojné zhromaždenia za ľudské práva a toleranciu menia na nebezpečné strety. Nuž a nemalú podporu takýmto postojom preukazuje aj materská strana Všepoľskej mládeže Liga poľských rodín, notoricky známa svojím nacionalizmom a extrémnymi názormi na postavenie homosexuálov, interrupcie, a morálku vôbec. Tá sa nezdrží dokonca ani takých výrokov ako „Eutanáziu pre gejov“. A to už zaváňa praktikami hitlerovského Nemecka. Nepovolením pochodov a policajnými zásahmi pod vplyvom ultrakatolíckych a radikálnych pravicových kruhov poľská štátna moc poprela základné demokratické princípy a dopustila sa porušenia základných ľudských práv, zakotvených aj v poľskej ústave – slobody zhromažďovania a slobody prejavu. Je navyše absurdné, ak takéto správanie označí za príkladné dokonca aj podpredseda vlády a minister vnútra Ludwik Dorn z vládnucej konzervatívnej strany Právo a sloboda. A to len krátko po tom, čo sa Poľsko stalo členom európskeho zoskupenia, pre ktoré sú základné ľudské práva viac než sväté. Dohra v Európskej únii? Konanie poľských orgánov môže mať dohru až v Európskej únii. Pri príležitosti nedávneho zvolenia konzervatívca Lecha Kaczynského za prezidenta republiky za stranu Právo a spravodlivosť, ktorý sám ako primátor Varšavy zmaril tohtoročný pochod tolerancie v hlavnom meste Poľska, Európska komisia varovala, že Poľsko by mohlo stratiť svoje hlasovacie práva na ministerských stretnutiach EÚ, ak nový prezident nebude rešpektovať článok 6 Zmluvy z Nice. Podľa neho všetky členské štáty únie musia ochraňovať práva menšín. Článok 7 tejto zmluvy totiž umožňuje zbaviť členský štát únie „hlasovacích práv v prípade „vážneho porušenia povinností týkajúcich sa dodržiavania ľudských práv. Hovorca Európskej komisie Jonathan Todd koncom októbra tiež potvrdil, že komisia „bude situáciu [v Poľsku] sledovať veľmi pozorne“. Ďalšie prehlbovanie predsudkov A tak sa zdá, že akékoľvek úsilie o prelomenie tradičných (ultrakatolíckych) pohľadov na postavenie osôb s inou akou „normálnou“ sexuálnou orientáciou bude ešte dlhý čas len z kategórie zbožných prianí. Koniec koncov, svedčí o tom aj minuloročný neúspech – najmä mladších – poslancov bývalej vládnej ľavicovej strany SLD presadiť v parlamente zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia. K zvyšovaniu tolerancie v Poľ-sku určite neprispeje ani ohlásené zrušenie úradu vládneho splnomocnenca pre rovnosť medzi ženami a mužmi, do kompetencií ktorého spadalo aj presadzovanie rovnakého zaobchádzania s osobami s inou sexuálnou orientácou. Víťazstvo konzervatívnych strán v posledných parlamentných voľbách môže mať skôr opačný efekt: ďalšie prehlbovanie predsudkov voči menšinám, popieranie princípu rovnosti a bránenie prenikaniu moderných, liberálnych myšlienok do poľskej spoločnosti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama