Reklama
Reklama

Ad: Všetci Kaníkovi rodáci,

Každý má právo urobiť si vlastný úsudok o úrovni informačnej politiky vlády, jednotlivých rezortov, ich predstaviteľov, hovorcov či pracovníkov tlačových odborov. Úroveň spätnej väzby ovplyvňujú najmä zástupcovia médií, ktorí s rezortmi, ich hovorcami a tlačovými odbormi prichádzajú každodenne do kontaktu.
Počet zobrazení: 513

Každý má právo urobiť si vlastný úsudok o úrovni informačnej politiky vlády, jednotlivých rezortov, ich predstaviteľov, hovorcov či pracovníkov tlačových odborov. Úroveň spätnej väzby ovplyvňujú najmä zástupcovia médií, ktorí s rezortmi, ich hovorcami a tlačovými odbormi prichádzajú každodenne do kontaktu. Predpokladám, že posudzovanie je skôr založené na objektívnych kritériách, ako je napr. dôveryhodnosť, dostupnosť, rýchlosť, kvalita poskytovanej informácie či flexibilita. Preto ma zarazil komentár skúseného novinára, politika a politológa, ktorý posúva diskusiu na túto tému na úroveň, ktorá mi je cudzia. Po troch rokoch môjho pôsobenia vo funkcii hovorcu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by som privítal vecný pohľad novinára na tému práca tlačového odboru, kde sú rezervy a čo treba zlepšiť. Žiaľ, komentár pána Ondruša naznačuje, že je pripravený skôr rozvíjať to, kto koho pozná. Neviem, či práve toto je dôležité pre čitateľov popredného ľavicového periodika, domnievam sa však, že aj na takúto diskusiu by bolo korektné najprv si zistiť a overiť fakty a až potom písať dohady či nemiestne špekulovať. Peter Húska nastúpil na tlačový a mediálny odbor niekoľko mesiacov po tom, ako som začal pôsobiť v pozícii hovorcu rezortu. Pán minister sa s ním predtým nepoznal, neovplyvňoval jeho nástup a ani nevedel odkiaľ pochádza. Rovnako je nezmyslom tvrdenie, že pán Húska chodí prednášať podnikateľom o sociálnej reforme. A ešte k tomu do Banskej Štiavnice. Napriek uvedenému ma na záver komentára potešila a optimisticky naladila predposledná veta: „Kaníkovi rodáci“ s ním [s Kaníkom] nemusia z ministerstva odísť“. Ďakujeme. Som rád, že po troch rokoch práce o našom ďalšom pôsobení rozhodujú úplne iné kritériá, než na aké tak neobratne poukázal pán Ondruš.

Dodatok autora článku: Opäť som si overoval tú informáciu z Banskej Štiavnice a priami účastníci mi potvrdili, že koncom minulého roka sa v užšom kruhu, iba pre pozvaných podnikateľov takéto stretnutie, na ktorom vystúpil P. Húska, uskutočnilo. Vyvrátenie mojej interpretácie vzťahu Kaník a mladí Štiavničania na tlačovom odbore ministerstva akceptujem, ale od človeka zo sociálneho rezortu, navyše v takom mladom veku, bez väčších životných skúseností a žijúceho z našich daní očakávam viac empatie voči ľuďom, ktorí sa ocitli v krízových situáciách, a menej bohorovnosti, keď im radí, ako si ich majú sami vyriešiť. A mrzí ma, že to nie je kritérium na posudzovanie práce človeka, ktorý za štátny úrad komunikuje s verejnosťou (daňovými poplatníkmi).

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama