Reklama
Reklama

Výtvarný Trebišov

Krajské osvetové stredisko v Košiciach v týchto dňoch ponúka milovníkom umenia do pozornosti ďalšiu zo série svojich výstav. V priestoroch Galérie KOS na Hviezdoslavovej ulici prebieha až do 2. novembra 2005 výstava neprofesionálnych výtvarníkov z trebišovského regiónu „Výtvarný Trebišov“.
Počet zobrazení: 499
12_trebiCB-m.jpg

Krajské osvetové stredisko v Košiciach v týchto dňoch ponúka milovníkom umenia do pozornosti ďalšiu zo série svojich výstav. V priestoroch Galérie KOS na Hviezdoslavovej ulici prebieha až do 2. novembra 2005 výstava neprofesionálnych výtvarníkov z trebišovského regiónu „Výtvarný Trebišov“. V rámci aktuálnej výstavy majú návštevníci príležitosť zhliadnuť a prípadne porovnať tvorbu trojice autorov: Jana Grünwaldová – Kaduková je mladá ambiciózna výtvarníčka, ktorá žije striedavo v Nižnom Žipove a v Košiciach. Samostatne začala tvoriť počas vysokoškolského štúdia. Je typickou krajinárkou, z výtvarných techník si ju podmanil pastel a kombinované techniky. Verejnosti svoje diela prvýkrát predstavila na okresnej súťažnej výstave pred troma rokmi. V roku 2004 už získala na krajskej súťaži Košická paleta čestné uznanie. Zoltán Majoroš je členom Klubu tvorivých umelcov Medzibodrožia a Potisia TICCE s pôsobnosťou v Kráľovskom Chlmci. Žije, pracuje a tvorí v Strážnom. Je zakladajúcim členom spolku tvorivých umelcov v Aranyosapáti (Maďarsko). Námety pre svoju tvorbu čerpá zo zahraničných ciest a pracovných pobytov v Taliansku, Francúzsku, Škótsku, Izraeli a Egypte. Jeho tvorbu ani náhodou nemôžeme charakterizovať ako suchý realizmus. Spolieha sa na svoje pocity, inšpiruje sa vibráciami medzi farbou a tvarom. Vystavoval v Kráľovskom Chlmci, Košiciach, v maďarských mestách Vaja a Vásárosnamény i v českom Liberci. Vladimír Seman, výtvarník z Novosadu, prejavil svoje nadanie už počas gymnaziálnych štúdií v Trebišove. Pre jeho tvorbu je charakteristický romantizujúci prístup k stvárneniu reality. Dominuje uňho krajinomaľba, najčastejšie stvárňuje pokojné, tiché zákutia a malebné prírodné scenérie. Preferuje olejomaľbu. Autor sa zúčastňuje na množstve súťažných podujatí pre neprofesionálnych výtvarníkov. Námety často čerpá i na plenéroch. Výrazným prvkom jeho diel je však i duchovno a sakrálny motív. V roku 1999 získal V. Seman certifikát z ikonopiseckej školy a so spolkom ikonopiscov vystavoval u nás i v zahraničí. (ts)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama