Reklama
Reklama

VYTRHNUTÉ Z INTERNETU

O roku 2005 sa možno bude hovoriť ako o roku, v ktorom vznikla „internetová demokracia“. V októbri sa totiž uskutočnia v Estónsku prvé voľby, v ktorých sa budú môcť občania rozhodnúť, že zostanú sedieť doma... a predsa si splnia svoju „občiansku povinnosť“.
Počet zobrazení: 1043

O roku 2005 sa možno bude hovoriť ako o roku, v ktorom vznikla „internetová demokracia“. V októbri sa totiž uskutočnia v Estónsku prvé voľby, v ktorých sa budú môcť občania rozhodnúť, že zostanú sedieť doma... a predsa si splnia svoju „občiansku povinnosť“. Kliknutím myši. Na stránke estónskeho Národného volebného výboru nájdete na adrese http://www.vvk.ee/elektr/docs/Yldkirjeldus-eng.pdf všeobecný opis systému, pomocou ktorého budú môcť Estónski voliť cez internet. Nie všetky krajiny sú však touto možnosťou rovnako nadšené. Írsko vytvorilo pred časom Komisiu pre elektronické hlasovanie, ktorá mala skúmať možnosti internetového hlasovania na „zelenom ostrove“. Jej závery boli skôr negatívne – upozornili na bezpečnostné riziká internetových volieb, vysoké náklady a minimálny dosah na voličskú účasť. Nájsť ich môžete na stránke http://www.cev.ie/htm/report/download_first.htm. Na túto negatívnu stránku internetového hlasovania upozorňujú aj niektoré mimovládne organizácie. Írska kampaň Irish Citizens for Trustworthy Evoting to argumentuje v správe na adrese http://www.evoting.cs.may.ie/Project/report.pdf. Americký Pentagon pracoval na plánoch na zavedenie internetového hlasovania pre prezidentské voľby v roku 2004. Zrušené boli po zverejnení varovnej správy skupiny vedcov. Informácie o nej je možné nájsť na stránke http://servesecurityreport.org/. Odbornú diskusiu o tejto problematike pokrýva dobre Electronic Journal of e-Government (http://www.ejeg.com/). Na adrese http://www.ejeg.com/volume-2/volume2-issue3/v2-i3-art4-lauer.pdf v ňom možno nájsť aj článok Thomasa W. Lauera z Oaklandskej univerzity detailne analyzujúci bezpečnostné riziká internetového hlasovania a podávajúci niektoré odporúčania, ako im predchádzať. Diskusia o internetovom hlasovaní je súčasťou širšieho trendu zavádzania e-vlády – elektronickej vlády, ktorej služby sú občanom prístupné prostredníctvom internetu, a ktorá využívaním informačných a komunikačných technológií odstraňuje veľkú časť „byrokratickej práce“. Mnoho informácií o nej je možné nájsť na stránkach estónskej (žiadne prekvapenie) e-Governance Academy (http://www.ega.ee/). Touto tému sa intenzívne zaoberá aj UNESCO – aktuálne správy, analýzy a rôzne relevantné zdroje je možné nájsť na http://portal.unesco.org/ci/en/ev.phpURL_ID=3038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Pravdou však ostáva, že internet nie je „magickým riešením“ pre vylepšenie demokracie. Svet je totiž výrazne „digitálne rozdelený“ – ako o tom píše Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky v článku pre časopis INFOWARE. Nájsť ho môžete na stránke http://www.ivo.sk/ftp_folder/produkt_2293.p,df.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama