Reklama
Reklama

Chyba?!

V poradí piaty album Jána Boleslava Kladiva možno zaradiť medzi experimentálnu elektronickú hudbu. Celé dielo Error Undefined nemá nijaký oporný bod, centrum. Nájdete tu však zaujímavé loopy, samplovanie či (hudobné) paterny.
Počet zobrazení: 697
error-m.jpg

V poradí piaty album Jána Boleslava Kladiva možno zaradiť medzi experimentálnu elektronickú hudbu. Celé dielo Error Undefined nemá nijaký oporný bod, centrum. Nájdete tu však zaujímavé loopy, samplovanie či (hudobné) paterny. Každej hudobnej ploche na albume možno priradiť nejaký zmysel. Hudobné plochy sú, možno povedať, rizomatické. Aranžmán je urobený starostlivo a premyslene. Tempo albumu je prevažne pomalé. Mohlo by sa zdať, že ide o jednoduché dielo. Napriek tomu, že album Error Undefined nemá zložitú štruktúru, jeho ideová rovina nie je povrchná. Veď zložitá štruktúra hudobného diela ešte nezaručuje aj jeho hlbší myšlienkový odkaz. Album Error Undefined, rovnako ako predošlý album Nové kĺby, môžete chápať ako znak. Vnútorný poriadok albumu musíte odhaliť ako jeho percipienti sami. JBK pracuje so samplom, t. j. kusom zvuku, ktorý ďalej upravuje a tak v časovej následnosti vytvára istú udalosť, t. j. hudobný event. To je jeden z princípov práce a tvorby súčasnej experimentálnej hudby. Kladivo tiež pracuje s farbou zvuku. Pomocou nej môže vyvolávať v mysli poslucháča rôzne predstavy, ktorým percipient dáva vlastný význam. JBK upustil od pravidelného rytmu, nastúpili hudobné plochy, ktorým môže interpretácia priradiť istý zmysel. Navyše bolo toto dielo prezentované ako live electronics za sprievodu videoartových projekcií, ktoré taktiež robil sám JBK. Je to teda zvukovo-obrazové dielo, ktoré vďaka videoartom môže nadobúdať viaceré významy. (V júni 2005 vyšiel tento album aj na DVD, ktoré obsahuje štyri videoarty.) Hudobné plochy nie sú poruchou zvuku, akoby sa niekomu mohlo zdať, ale umeleckým prostriedkom. Umelec tak môže upozorniť napríklad na aktuálny stav vecí v našej spoločnosti či na každodennosť života. Práve nezvyčajnými hudobnými plochami autor núti poslucháčov rozmýšľať aj nad vlastným životom či nad vstupom SR do EÚ (pri príležitosti ktorého bol album prezentovaný na festivale Multiplace v Bratislave v marci 2004 ako „pocta“). JBK teda vytvára aj nový priestor hudobnej percepcie. To je podľa mňa zmysel jeho experimentálnej hudby. Tá u každého percipienta vyvoláva individuálne estetické zážitky, stavy mysle. Album Error Undefined obsahuje 8 skladieb: Error Undefined, Gamelan’s Dream, Home Edit, Sea Horse, Zero Time, On the Run, Firstbuck, Cover Version. Prvá skladba môže naozaj pôsobiť ako nedefinovateľná chyba, keďže v nej nie je pravidelný rytmus. Budete počuť zvuky, ktorých kompozíciu možno len ťažko považovať za harmonickú či usporiadanú. Ide však o zaujímavú hudobnú plochu. Nie všetko má či musí mať pravidelné a nemenné usporiadanie, prísne pravidlá a ľubozvučné či príjemné prevedenie. To je aj jedna z čŕt postmoderného umenia. Druhá skladba tohto albumu má lyrický sound. Hoci ide o najdlhšiu skladbu, ktorá má vyše dvanásť minút, určite nezaspíte. Odrazu „prejdete“ akoby z neusporiadanosti či pseudosystému prvej skladby do druhej, v ktorej začnete objavovať isté zákonitosti, pravidelnosti. A práve tie robia najmä človeka moderny (no nielen jeho) šťastným. Tretia skladba sa mi páči najviac, lebo vyvoláva atmosféru domova-mesta, a to aj vďaka istej rytmizácii. Pri počúvaní štvrtej skladby nie je vôbec nijaký problém predstaviť si hlúčik vertikálne plávajúcich morských koníkov, a možno práve samička kladie ikry do vačku, ktorý má samček na bruchu, alebo samček práve z neho vypudzuje potomstvo. Aj o tom môže byť táto hudobná plocha; o tom, čo tým celým autor naznačuje či zamýšľa odkázať vzhľadom na modernú otvorenú (?!) spoločnosť. Skladba na mňa pôsobí sugestívne. Ďalšia skladba vám „prečistí“ hlavu. Môžete tu nájsť začiatok úvah o všetkom, nad čím ste doteraz (pri počúvaní tohto albumu) mohli premýšľať. Hudobná plocha sa vám akoby vysmieva alebo vás dokonca straší, pričom nevylučujem oboje. Budete počuť rôzne „hlasy“ vyjadrujúce možno vnútorný hlas (dieťaťa) v každom z vás. Hľadá sa identita?! Šiesta skladba je ďalším rytmickým oživením tohto albumu. Akoby ste sa pri jej počúvaní zrazu ocitli na inom mieste-meste. Možno je vám veselo, možno sa vám chce bežať. Otázne zostáva, či bežíte od niečoho resp. niekoho, alebo k niečomu resp. k niekomu. Ako povedal už Pico della Mirandola, každý je strojcom svojho šťastia. Možno vás táto skladba privedie k úvahám o každodennosti či dokonca rutine. Pri počúvaní siedmej skladby budete mať pocit, ako by ste „brali osud do vlastných rúk“. V tejto skladbe cítiť akúsi revoltu a napätie, čo je spôsobené najmä rytmizáciou skladby. Viete, že nesnívate, že máte povinnosti, že... Záverečná krátka, ani nie dvojminútová skladba uzavrie postmoderný kolotoč úvah odkazom na vstup SR do EÚ. „Europe, my darling, I am your cover version.“ Opäť sa hľadá identita?! Nedá mi aspoň čiastočne neporovnať album Error Undefined s predošlým albumom Nové kĺby. Oba tieto albumy z produkcie JBK-a možno považovať za postmoderné diela v rámci experimentálnej elektronickej hudby. Na albume Nové kĺby Kladivo kóduje významy skladieb pomocou naznačených dialógov aktérov deja. Nimi autor naznačuje istý ideový rámec albumu. V rámci neho môže každý percipient tohto diela vyvíjať vlastné úvahy a interpretácie. Je tu odkaz na príbeh o Šeherezáde, ktorá si rozprávaním príbehov odďaľovala hroziacu smrť. No postmodernisti, inšpirovaní wittgensteinovskými jazykovými hrami, zastávajú názor, že príbehy či rozprávanie už stratili dôveryhodnosť, a preto realitu pomocou nich nemožno vysvetľovať. Aj album Nové kĺby je len akousi kolážou roztrúsených dialógov. Na albume Error Undefined však už nenájdete nijaký autorom naznačený ideový rámec. JBK necháva všetko na percipientovi, čo však od každého vyžaduje o to väčšie interpretačné úsilie. Len v poslednej skladne JBK explicitne naznačil istú myšlienku, a to odkaz na EÚ. Túto myšlienku však nemožno chápať ako nosnú či centrálnu pre celý album Error Undefined. Mixáž albumu je urobená profesionálne. Čistý zvuk albumu len podporuje jeho kvalitu, a to nielen technickú. Ak teda máte chuť nechať sa prekvapiť experimentálnou elektronickou hudbou, ktorá vás vyslovene pobáda uvažovať aj nad tým, čo je hudba, čo vyjadruje, no tiež uvažovať nad sebou či spoločnosťou, nech sa páči. Výborný a zaujímavý album Error Undefined je práve pre vás. Autor vyštudoval estetiku a filozofiu Ján Boleslav Kladivo: Error Undefined, 2004

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama